Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

AMS-IX komt terug op negatief advies over NIKHEF en SARA

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 14 november 2008 08:06 uur

AMS-IXDe AMS-IX is teruggekomen op haar negatieve advies aan nieuwe leden om niet op de internet exchange aan te sluiten in de NIKHEF en SARA datacentra. Op haar website schrijft de (vereniging) AMS-IX het als haar taak te zien om transparantie te bieden aan haar leden omtrent de te verwachten service niveaus van haar datacentra.

Tot nu toe was er echter nog geen aanleiding om een objectieve minimum standaard te stellen voor AMS-IX datacentra. In het licht van de recente stroomstoringen bij NIKHEF en SARA ziet AMS-IX daar nu wel aanleiding toe. Daarom heeft het AMS-IX bestuur een onafhankelijke auditor opdracht gegeven om een minimum standaard te stellen en alle AMS-IX datacentra aan die standaard te toetsen. De faciliteiten van NIKHEF en SARA zullen vanwege de recente stroomstoring als eerst worden geaudit. Indien nodig zal er op basis van de audit een verbeterplan worden gemaakt. Beide partijen hebben hier hun medewerking aan toegezegd.

AMS-IX betreurt de discussies die zijn ontstaan naar aanleiding van het advies op haar website, die tot onbedoelde discussies en conclusies hebben geleid, deze zijn daarom ondertussen van de AMS-IX website verwijderd. Met het gepubliceerde bericht wil AMS-IX dit advies nuanceren.

SARA en NIKHEF zijn al vele jaren gewaardeerde datacenter partners van AMS-IX en zijn gerenommeerde wetenschapsinstituten en AMS-IX heeft op dit moment geen enkele intentie om deze twee datacenters te verlaten. AMS-IX hecht groot belang aan de jarenlange goede samenwerking met zowel SARA als NIKHEF en de rol die deze partijen hebben gespeeld in de groei van AMS-IX. Dit wordt nogmaals onderstreept door de toegezegde medewerking van beide partijen in de audit en het uitgesproken commitment om aan de genoemde standaard te voldoen.

In een reactie tegenover ISPam.nl noemt Eric Heemskerk van SARA het project waarin er standaarden voor alle AMS-IX datacentra worden gedefineert en alle AMS-IX datacentra worden geaudit een positief traject, zoals AMS-IX en SARA dat al 14 jaar met elkaar doen. Daarnaast zegt Heemskerk verheugd te zijn over het feit dat AMS-IX nogmaals expliciet heeft bevestigd van plan is om nog vele jaren vruchtbaar met SARA (en NIKHEF) samen te werken. Wat SARA betreft is deze kwestie daarom nu afgehandeld.

Update 13:45 uur: Ook NIKHEF geeft in een reactie tegenover ISPam.nl aan dat de kou wat hun betreft met de nuancering van de AMS-IX uit de lucht is.

Iemand, 14 november 2008 11:04 am

Terecht besluit. Goed dat dit de (voorlopige) uitkomst is. Jammer dat het op deze manier is gegaan. AMS-IX moet zeker ook bij zichzelf te rade gaan (doen ze ook ongetwijfeld). Want een aantal van de incidenten van de afgelopen maanden, zoals de onbedoelde fail-overs, waren niet SARA en NIKHEF aan te wrijven, maar betroffen toch echt human errors van het AMS-IX personeel zelf.

Iemand anders, 14 november 2008 11:24 am

Beste iemand,

Wat een onzin!

De beslissing van AMS-IX is genomen gelet het aantal poweroutages op SARA en NIKHEF de laatste jaren. Als je goed leest kan je dat er uit halen.
Dus naar de leden toe een duidelijk statement lijkt me niet meer dat logisch.
SARA en NIKHEF geven nu blijkbaar toe dat er iets moet gebeuren en dus gaat er een audit plaatsvinden. Dus heeft het statement mijn inziens wel degelijk zijn nut gehad.

AMS-IX personeel heeft niets met de UPS bij een NIKHEF te maken...dus ik snap niet waar je deze onzin vandaan haalt!

Iemand, 14 november 2008 12:09 pm

Beste iemand anders,

Ik heb het niet over de UPS, ik heb het over de andere verstoringen op de AMS-IX. Zoals ze vermeld worden in de 'operational issues' presentaties op AMS-IX technical meetings (en om de AMS-IX tech-l mailinglist). Want je dacht toch niet dat stroomstoringen de enige incidenten waren op de AMS-IX?

En dan doel ik met name op die verstoringen met als 'cause': 'human error'.

Even chargerend, beetje flauw misschien, tel ik meer human-errors veroorzaakt door AMS-IX personeel zelf, dan SARA en NIKHEF 'verwijtbare' stroomstoringen over dezelfde periode.

Nogmaals, ik begrijp de onvrede bij de AMS-IX met de prestaties van SARA en NIKHEF, ik bestrijd ook niet dat die prestaties onder de maat zijn.

Maar het feit dat de negatieve adviezen voorlopig weer van de website van AMS-IX verdwenen zijn, geeft wel aan dat ze zelf ook hebben ingezien dat die misschien iets te voorbarig waren?

Het feit dat de audit er nu komt is niet het gevolg van de statements, voorzover ik heb begrepen. Want er was vooraf -tijdens 'goede gesprekken'- al overeengekomen dat die audits zouden plaatsvinden.

Wilfried Dudink, 14 november 2008 1:00 pm

Beste iemand en iemand anders,

Allereest zou het prettig zijn om jullie gewoon bij naam te kunnen aanspreken ;-)

Het is heel gemakkelijk om zaken te roepen op een forum.
De acties van AMS-IX zijn wel overwogen. Op de aantaande alegemene ledenvergadering van de AMS-IX vereniging zal het een en en ander uitvoerig worden besproken. Hierbij zullen zowel de AMS-IX Board alsmede vertegenwoordiging van SARA en NIKHEF aanwezig zijn.

Derhalve roep ik dan ook de AMS-IX leden op om daarbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet...

Handrik, 14 november 2008 6:33 pm

Misschien tijd dat de leden gaan stemmen over:

- SLA's
- Nieuw bestuur (leuk hoor een vriendjesclub maar er moet meer profi worden gewerkt, met vertegenwoordiging van de partijen die echt volume bouwen)
- Meer lokaties (betrouwbare lokaties)
- Versnellen van de onverwachte afgevlakte groei door internationale expansie
- Meer gaan nadenken over slimme technieken voor het offloaden van traffic buiten AMS-IX om als het verkeer hard toe gaat nemen

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.