Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hivos zet datacenters ten onrechte weg als niet duurzaam

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 22 april 2015 08:00 uur

Non-profit organisatie Hivos probeert datacenters opnieuw weg te zetten als niet duurzaam. Uit een onderzoek blijkt namelijk dat er 4 van de 28 Nederlandse datacenters die door de organisatie zijn onderzocht gedeeltelijk op grijze stroom draaien. In plaats van te juichen over het feit dat datacenters zo massaal voor groene stroom kiezen, is de conclusie van Hivos juist dat datacenters niet genoeg voor duurzame stroom kiezen.

Uit het onderzoek van Hivos blijkt dat alle Nederlandse datacenters waarvan de organisatie inzicht in de gebruikte stroom heeft, groene stroom gebruiken. Wel is er één datacenter dat gebruik maakt van een mix van 75% groene stroom en 25% grijze stroom. Ook zijn er drie datacenters die de klant laten kiezen wat voor stroom ze willen gebruiken, waaronder ook grijze stroom.

Datacenters zijn, zo blijkt dus zelfs uit het eigen onderzoek van Hivos, één van de grootste gebruikers van groene stroom in Nederland. Dat terwijl in het onderzoek van Hivos valt te lezen dat 80% van de energie die in Nederland gebruikt wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen (aardgas en kolen).

Echter eist Hivos dat alle datacenters allemaal het soort groene stroom gaat gebruiken dat hun voorkeur heeft. Een datacenter gebruikt volgens Hivos alleen duurzame stroom wanneer er >70% zon, wind, Nederlandse waterkracht of biomassa wordt gebruikt. Het lijkt er dus op dat Hivos datacenters misbruikt als hefboom om het gebruik van dit type groene stroom in Nederland te bevorderen. Anders zou de organisatie wel achter de gebruikers aangaan van de 80% grijze stroom die in Nederland wordt gebruikt.

In de conclusies van het rapport lijkt Hivos dit ook te worden bevestigd. Zo stelt de organisatie zelfs dat het beter zou zijn als datacenters zelf voor de meest ideale groene stroom zouden kiezen en de keuze niet aan de klant laten:

Goed nieuws voor de klanten van datacenters is dat zij meer keuze hebben gekregen in de koplopersgroep. Ook zijn er meer bedrijven waar je als klant in ieder geval zelf kunt kiezen voor echt duurzame stroom. De beste oplossing is echter om niet de keuze voor het type stroom aan de klant te laten, maar als datacenter te kiezen voor groene stroom uit de categorie voorkeursproduct.

Ook in de communicatie over het onderzoek dat Hivos heeft gedaan, blijkt duidelijk dat de organisatie bezig is om datacenters ten onrechte neer te zetten als niet duurzaam. De kop van het nieuwsbericht op de eigen website luidt: “CO2-uitstoot van datacenters groeit gigantisch”, terwijl het onderzoek over de gebruikte stroom van datacenters gaat. In de tweede alinea met de uitkomsten van het onderzoek schrijft de organisatie:

Hivos benaderde de 28 grootste commerciële datacenters in Nederland. 4 hiervan gebruiken 100% duurzame stroom. Eén bedrijf geeft aan in onderhandeling te zijn over een overstap op de juiste groene stroom en 10 datacenters geven geen of onvoldoende inzicht. Het goede nieuws is dat ten opzichte van 2014, toen eenzelfde soort inventarisatie werd gedaan, de sector wel in de goede richting beweegt.

De eerste vraag die dit oproept, is wat er onder 100% duurzame stroom moet worden verstaan. Let ook op de term ‘de juiste groene stroom’. Dat is op zichzelf al twijfelachtig. Wat er echter vooral ontbreekt, is het getal 15. Dat is namelijk het aantal datacenters dat aangeeft op groene stroom te draaien, maar die volgens Hivos niet duurzaam genoeg is. Daarnaast ontbreekt ook het getal 3. Dat is het aantal datacenters dat de klant laat bepalen welke stroom voor zijn IT-infrastructuur wordt gebruikt.

Wel noemt Hivos het totaal van 28 datacenters waarvan er maar 4 datacenters zijn die ‘de juiste groene stroom’ gebruiken en dat er 10 datacenters die onvoldoende inzicht geven in het type gebruikte stroom. Doordat een aantal datacenters wél groene stroom gebruikt (maar volgens Hivos niet de ‘juiste groene stroom’) of de keuze voor de gebruikte stroom aan de klant laat, zal bij de lezer al snel de indruk ontstaan dat de niet benoemde datacenters geen groene stroom gebruiken, terwijl dat wel zo is. Het lijkt er op dat de lezer bewust op het verkeerde been wordt gezet door Hivos.

Veel lezers zullen niet verder kijken dan het nieuwsbericht van Hivos en zullen de inhoud hiervan niet vergelijken met de ruwe onderzoeksgegevens die in het onderzoeksrapport te vinden zijn. Hiermee worden Nederlandse datacenters ten onrechte als niet duurzaam gebrandmerkt door Hivos. Dit is al de tweede keer dat de organisatie dat doet. Vorig jaar gebeurde dat ook al.

Hivos zoekt naar eigen zeggen naar oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen, dat doet de organisatie door zich te ‘verzetten tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving’. Allemaal zeer nobele doelstellingen, maar ik vraag me af of Hivos zichzelf niet schuldig maakt aan de zaken waar de organisatie zich tegen zegt te verzetten.

[advpoll id=”137″ title=”Vraag van de dag” width=”100%”]

groene-datacenters

Wouter, 22 april 2015 8:37 am

Misschien iets voor de DDA om (juridische) actie op te ondernemen? Hivos wil de branche die DDA vertegenwoordigt overduidelijk onterecht en herhaaldelijk negatief wegzetten om haar eigen extreem linkse idealen te propageren.

Tonnie, 22 april 2015 8:53 am

Sowieso is het een raar onderzoek eigenlijk, er staan dc's in die lijst waar je van kan afvragen wat ze in de lijst doen (klein, onbekend en weggezet als niet duurzaam), daarnaast weet ik zo 3 middel-sized DC's die wel duurzaam bezig zijn die niet in de lijst voorkomen, zo kan je ook een onderzoek maken.

Daarnaast zegt de inkoop van stroom imho vrij weinig over de duurzaamheid wanneer ze bijvoorbeeld inefficiënt koelen, dan ben je feitelijk een duurzaam product aan het verspillen.

Alex Bik, 22 april 2015 12:11 pm

Goed verhaal, Arnout. Ik erger me ook groen en geel aan dit soort tendentieuze "onderzoeken". En ze blijven ermee aan de gang. Dit is dan toevallig een onderwerp waar wij in thuis zijn. Het geeft je te denken over andere "onderzoeken" die ze uitvoeren. Ze hebben een bepaald idee ergens over en ze zorgen dat ze dat onderbouwen. Als ze daarbij de waarheid een handje moeten helpen lijken ze daar niet zo mee te zitten. Wat mij betreft had deze club vorig jaar al hun ANBI status in mogen leveren voor het misbruiken van de (aftrekbare) giften die ze ontvangen voor dit soort bullshit. Ga iets nuttigs doen met het geld wat je krijgt. De wereld verbeteren ofzo.

Pieter, 22 april 2015 12:50 pm

Ik snap de ophef niet zo. Ik ben het eens met de opmerking dat het onderzoek onvolledig is. Lang niet alle datacenters staan erin. En er is niet gekeken naar de verdere maatregelen die datacenters nemen om duurzaam te operen. Maar dat is ook niet het punt van dit onderzoek; het gaat hier puur om het gebruik van groene stroom.

De conclusie van het rapport is helemaal niet negatief over datacenters. Sterker nog, het is zelf positief omdat ten opzichte van vorig jaar "de sector wel in de goede richting beweegt".

Ook onderstaande quote uit het persbericht is toch gewoon positief?

Nederlandse bedrijven lopen voorop
“Opvallend is dat bedrijven van Hollandse bodem voorop lopen als het gaat om duurzame stroom. Drie van de vier volledig groene datacenters zijn Nederlandse datacenters. Ook op het gebied van transparantie en optimalisatie van energiehuishouding behoren ze tot de koplopers”

Laten we er trots op zijn!

Arnout Veenman, 22 april 2015 1:12 pm

Pieter, het probleem is vooral de wijze waarop het onderzoek wordt gepresenteerd en door Hivos wordt gebruikt. Dat begint al met de titel van het eigen persbericht, dat maar weinig met de inhoud van het onderzoek te maken heeft: “CO2-uitstoot van datacenters groeit gigantisch”. Op basis van de titel en der rest van het persbericht krijgt de lezer de indruk dat datacenters vooral grijze stroom gebruiken omdat Hivos selectief onderzoeksgegevens niet benoemt. Hierdoor wordt de lezers (journalisten!) op het verkeerde been gezet (die niet de moeite zullen nemen om het onderzoek uit te pluizen) en dat leidt weer tot dit soort artikelen: http://computable.nl/s/5257531, waarin staat dat datacenters nog nauwelijks groene stroom gebruiken. Door bewust misinformatie te verspreiden en mensen op het verkeerde been te zetten probeert Hivos haar doelen te verwezenlijken. Dat wordt ook wel propaganda genoemd.

Hivos, 22 april 2015 2:11 pm

“Hivos probeert datacenters weg te zetten als niet duurzaam”, stelt Arnout Veenman. Die aanname is ‘ in the eye of the beholder’ want de strekking van het onderzoek is volgens ons een andere.

Wat Hivos wil bereiken is dat meer datacenters een duurzamer type stroom gaan inkopen. Dit is noodzakelijk om de gigantische stijging van de CO2 uitstoot die gepaard zal gaan met de verwachte enorme groei van het elektriciteitsverbruik van de sector (berekend door CE Delft) een halt toe te roepen en uiteindelijk te laten dalen. We hebben het over een groeipercentage van 60% in de periode 2014-2017. De recentelijk gepubliceerde cijfers van het CBS over het energieverbruik bevestigden deze trend.

Het is waar dat inmiddels een groot aantal datacenters groene stroom gebruikt. Maar het merendeel van het gebruikte type groene stroom draagt niet bij aan een daadwerkelijke CO2 reductie, en vormt daarom geen reden tot juichen. Op papier is het bedrijf dat deze groene stroom koopt voor z’n elektriciteitsverbruik nagenoeg CO2 neutraal maar in de praktijk leidt dit niet tot minder grijze stroom productie en ook niet tot meer groene stroom productie. Arnout Veenman suggereert dat Hivos alleen staat in zijn opvatting ten aanzien van de verschillen in groene stroom. Is de brede maatschappelijke discussie die hierover ook in de verschillende media gevoerd wordt hem misschien ontgaan? Zie bijvoorbeeld: http://www.climateneutralgroup.com/wp-uploads/121023_Vergroenen_elektriciteitupdate_2012_v2.pdf

Veenman maakt een denkfout als hij stelt dat datacenters veel meer groene stroom gebruiken dan andere sectoren in Nederland door te kijken naar de productiecijfers van elektriciteit in Nederland. Deze cijfers zijn namelijk andere dan die van het elektriciteitsgebruik/aankoop. Stroom die in Nederland met behulp van fossiele bronnen wordt opgewekt, wordt vergroend door middel van zogenaamde Garanties van Oorsprong en kan hierdoor verkocht worden als groene stroom.
Hivos erkent dat de betreffende bedrijven op (ver)groen(d)e stroom draaien, maar wij voegen daar aan toe dat die niet duurzaam is, aangezien de totale energieproductie in Europa er geen watt groener van wordt. Dat mensen hierover een andere opvatting hebben begrijpen we niettemin.

De nabrander van Veenman vinden wij in de context van het rapport eerlijk gezegd nogal onnavolgbaar en laten die graag voor zijn eigen rekening.

Randy, 23 april 2015 5:11 pm

"Ook zijn er drie datacenters die de klant laten kiezen wat voor stroom ze willen gebruiken, waaronder ook grijze stroom."

Ik hoop dat meer datacentra dit model gaan hanteren. Het is aan de klant om te bepalen welke producten zij afnemen en hoe dit opgebouwd is. Als klant erger ik me groen en geel aan datacentra die zich als 'groen' willen wegzetten over mijn rug als klant.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.