Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: DNS Belgium

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 7 augustus 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van DNS Belgium. Sinds kort niet alleen meer de beheerder van het .be-domein, maar ook van de nieuwe TLD’s .brussels en .vlaanderen. Een jaar geleden schreef ik al over het feit dat de liquiditeit en solvabiliteit tot een dieptepunt zijn gedaald. Uit de jaarcijfers over 2014 blijkt echter een nog verder dieptepunt.

De winst- en verliesrekening

De inkomsten van DNS Belgium in 2014 kwamen uit op 5.136.816 euro. Daar stond echter wel 5.628.540 euro aan kosten tegenover. Als gevolg daarvan maakte de registry een verlies van 491.723 euro in 2014.

De grootste inkomstenbron zijn de activiteiten als registry. Deze is goed voor een omzet van 4.289.025 euro. Daarnaast valt de post geproduceerde vaste activa op, die is goed voor 804.031 euro. Dat gaat om bedrijfsmiddelen die intern zijn geproduceerd en niet direct als kosten zijn genomen, maar op de balans zijn geplaatst en waar later op wordt afgeschreven.

De personeelskosten zijn met 2.486.446 euro de grootste kostenpost. Daarnaast staan in het verlengde daar ook “externe consultancy” van 218.012 euro en “andere personeelskosten” van 554.740 euro op de winst- en verliesrekening. Verder is er 1.277.647 euro aan algemene onkosten en 793.494 eur aan technische operaties uitgegeven. Als laatste post is er nog 298.200 euro aan afschrijvingen.

Uit de inleiding van de jaarrekening blijkt dat het verlies in 2014 vooral te wijten is aan het feit dat de nieuwe gTLD’s nog niet direct het gewenste resultaat opleverden: “Dit resultaat is vooral te wijten aan de nieuwe gTLD’s, die we in september lanceerden. De eerste fasen gaven nog niet het gehoopte resultaat, waardoor de gemaakte kosten voor 2014 niet gedekt werden.”

De balans

Op de balans is aan de activa zijde (bezittingen) vaste activa het grootste, deze is goed voor 2.009.972 euro. Deze kan verder worden opgesplitst in Onderzoeks & Ontwikkelingskosten van 1.428.980 euro, 271.187 euro concessies (.brussels en .vlaanderen) en 120.987 euro aan software. Daarnaast is er ook nog een bedrag van 187.475 materiële vaste activa, zoals kantoormeubilair en IT-apparatuur. Verder is er voor 1.228.039 euro aan vorderingen, 1.636.092 euro aan liquide middelen en 232.260 euro aan overlopende rekeningen (zoals vooruitbetaalde bedragen).

Vooral deze post immateriële activa is interessant, want daar valt namelijk het volgende onder:
Bij de rubriek ‘Kosten voor onderzoek en ontwikkeling’ verwijzen we naar de kosten gemaakt door externe partijen (projectmanagement, legal advice, Nic.at) in het kader van de gTLD’s. Hierbij rekenen we ook de eigen personeelskosten. Daarnaast staan bij deze post ook geactiveerde personeelskosten voor bepaalde projecten van .be (online payments, IDN, etc.).
Sinds september zijn .vlaanderen en .brussels operationeel en worden de kosten met betrekking tot de opstart afgeschreven over de resterende looptijd van de concessie, namelijk 8 jaar.
De geactiveerde personeelskosten, gemaakt voor .be-projecten, worden afgeschreven van zodra het project afgerond is en operationeel wordt. De betaalde ICANN fees voor .vlaanderen en .brussels vallen onder de post ‘Consessies’.

Aan de passiva zijde (schulden) van de balans zijn overlopende rekeningen (zoals vooruit gefactureerde) omzet de grootste post met 2.214.388 euro, gevolgd door 1.386.352 euro aan voorschotten van registrars, 639.247 euro fiscale en sociale lasten en 835.316 euro leverancierskrediet. Na het verlies over 2014 blijft er een eigen vermogen over van amper 31.061 euro.

dns-belgium-balans

Analyse

Vorig jaar schreef ik al dat de liquiditeit en solvabiliteit van DNS Belgium tot een dieptepunt was gedaald. Echter het kan nog erger, zo blijkt. Kengetallen loslaten op de cijfers van DNS Belgium, is niet nodig om te zien dat de organisatie er financieel er belabberd voor staat. Daarnaast is de balans aan de activa (bezittingen) zijde ook maximaal ‘opgepompt’ door gemaakte kosten op de balans te zetten en daar (later) op af te schrijven en deze niet direct als kosten te nemen. Daar is op zichzelf niks mis mee (en mogelijk is dat zelfs verplicht). Echter wanneer we daar doorheen kijken, dan geeft de balans wel een heel schrikbarend beeld van de financiële toestand van de organisatie.

Er is géén enkele vorm van eigen financiële buffer meer met amper 31.000 euro aan eigen vermogen. De vooruitgefactureerde bedragen van de registrars (1,2 miljoen euro) geven wel enige financiële armslag maar daar staat tegenover dat er voor 1,7 miljoen euro aan immateriële activa op de balans staat die vooral samenhangt met nieuwe gTLD’s. Het is maar de vraag welke waarde die activa daadwerkelijk vertegenwoordigt.

In 2015 hoopt DNS Belgium weer een licht positief nettoresultaat te laten zien. Dat zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van hoe de .brussels en .vlaanderen TLD’s het gaan doen. In 2014 viel dat tegen en dat resulteerde in een stevig (vermoedelijk onverwacht) verlies.

Conclusie

Indien deze jaarrekening mij was getoond zonder dat ik zou weten van wie die was, dan had ik meteen geloofd dat het om een middelgroot IT-bedrijf gaat dat in financieel zwaar weer verkeert. Het gaat echter om DNS Belgium en dan zou ik dat zonder verdere voorwetenschap niet geloven. Toch is dat hier het geval. Op dit moment is er niks aan de hand met DNS Belgium. De huidige financiële toestand is echter vergelijkbaar met het lopen over een smalle bergrand langs een diep ravijn zonder gezekerd te zijn. Bij de minste of geringste tegenslag is de kans groot dat je onderaan in het ravijn belandt.

Zelf de jaarrekening van DNS Belgium over 2014 bestuderen, kan hier (pdf).

Reactie DNS Belgium

De analyse van de jaarrekening in het artikel is gebaseerd op de naakte cijfers. Die zouden bij een commerciële onderneming die instaat voor kritische infrastructuur ongerustheid kunnen oproepen door het lage eigen vermogen. DNS Belgium is echter een Belgische vzw (vereniging zonder winstoogmerk) met als missie: het beheren van .be-domeinnamen maar ook het promoten van internetgebruik in het algemeen en het gebruik van domeinnamen in het bijzonder.

Het is die missie die ons ertoe gebracht heeft om het hoog oplopende eigen vermogen (meer dan 8 mio euro in 2008) aan te wenden voor de promotie van het internet in België. Enerzijds door een groot sociaal luik in onze samenwerking met Close the Gap, anderzijds door jaren onder de kostprijs te verkopen en te investeren in de nieuwe domeinextensies .vlaanderen en .brussels. Deze investeringen in .vlaanderen en .brussels zien we als langetermijninvesteringen waarvan we verwachten dat het nog een paar jaar zal duren voordat ze een positief effect hebben op de balans.
De grote investeringsgolf is nu voorbij en de betrachting om in 2015 met positieve cijfers af te sluiten is nog steeds on track. Voor de toekomst hebben we terug zicht op een aangroeiend eigen vermogen waardoor we kunnen blijven investeren in onze missie.

Tot slot geven we mee dat de .be-domeinextensie, zoals alle landcodes in Europa, minder sterk groeit dan de voorbije jaren. Toch zorgt .be nog steeds voor een zeer stabiele (en bijna gegarandeerde) bron van inkomsten die ons in staat stelt om ook bij een tegenslag niet in een diep ravijn te vallen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.