Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

XS4ALL introduceert nieuwe klachtenprocedure

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 2 februari 2007 13:47 uur

Uit recente uitspraken van de rechter over de positie van ISP’s in het beoordelen van (onrechtmatig) handelen op internet, blijkt dat ISP’s zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in de beoordeling daarvan. Privacy is daarbij geen absoluut recht van de klant, aldus XS4ALL.

Daarom heeft XS4ALL een nieuwe klachtenprocedure in het leven te roepen, die er voor moet zorgen dat de situatie zo min mogelijk escaleert, er geen onnodige juridische stappen worden genomen en het moet de beklaagde zelf ook de mogelijkheid bieden om de verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast wil XS4ALL hiermee het verstrekken van persoonsgegevens tot een minimum beperken, terwijl het toch haar verantwoordelijkheid neemt, zoals die blijkt uit de uitspraken van de rechter.

De procedure zelf is met de nodige waarborgen omkleed. Zo dient een melding aan verschillende voorwaarden te voldoen en moeten er afhankelijk van het soort melding bewijsstukken worden bijgevoegd. Hiervoor dient de melder dit formulier op de website van XS4ALL in te vullen, uit te printen en samen met de bewijzen te faxen naar XS4ALL.

Indien de melding aan de eisen voldoet, krijgt de klant aan wie de melding is gericht hier bericht over, zonder dat de idenititeit van de melder bekend wordt gemaak. De klant krijgt de kans om zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen of (anoniem) in contact te treden met de melder.

Mochten beide partijen er niet uitkomen, dan zal XS4ALL zich laten bijstaan door een onafhankelijke adviescommissie, die zal bestaan uit deskundigen op juridisch en technisch gebied om XS4ALL te helpen met bepalen of het verzoek van de melder moet worden toegewezen of niet.

Wat betreft het vorderen van persoonsgegevens, dat voor het grotendeel is toegespitst op die van P2P-gebruikers, daar heeft XS4ALL weleenswaar strenge eisen aan verbonden, desalnietemin impliceert dit dat XS4ALL zonder gerechtelijke tussenkomst NAW gegevens zal verstrekken aan derden, dat zal dan meestal zijn aan BREIN. Overigens is het belangrijk om op te merken, dat de rechter dat verplicht heeft gesteld en dat XS4ALL met de klachtenprocedure tracht het verstrekken van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

XS4ALL roept andere ISP’s op om de procedure (PDF) (die onder een Creative Commons licentie is gepubliceerd) te gebruiken, omdat een uniforme aanpak de meeste zekerheid voor internetters biedt. Dat ben ik helemaal met ze eens. Ik zou dat daarom aan alle ISP’s willen adviseren om dat te doen, gezien dat ook voor ISP’s de meeste zekerheid biedt.

Rámon, 3 februari 2007 3:24 pm

Goed initiatief, zal het bij ons ook eens op de website zetten.

 • Pingback: Klachtenprocedure van XS4ALL is een succes · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.