Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

XS4ALL introduceert nieuwe klachtenprocedure

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 2 februari 2007 13:47 uur

Uit recente uitspraken van de rechter over de positie van ISP’s in het beoordelen van (onrechtmatig) handelen op internet, blijkt dat ISP’s zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in de beoordeling daarvan. Privacy is daarbij geen absoluut recht van de klant, aldus XS4ALL.

Daarom heeft XS4ALL een nieuwe klachtenprocedure in het leven te roepen, die er voor moet zorgen dat de situatie zo min mogelijk escaleert, er geen onnodige juridische stappen worden genomen en het moet de beklaagde zelf ook de mogelijkheid bieden om de verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast wil XS4ALL hiermee het verstrekken van persoonsgegevens tot een minimum beperken, terwijl het toch haar verantwoordelijkheid neemt, zoals die blijkt uit de uitspraken van de rechter.

De procedure zelf is met de nodige waarborgen omkleed. Zo dient een melding aan verschillende voorwaarden te voldoen en moeten er afhankelijk van het soort melding bewijsstukken worden bijgevoegd. Hiervoor dient de melder dit formulier op de website van XS4ALL in te vullen, uit te printen en samen met de bewijzen te faxen naar XS4ALL.

Indien de melding aan de eisen voldoet, krijgt de klant aan wie de melding is gericht hier bericht over, zonder dat de idenititeit van de melder bekend wordt gemaak. De klant krijgt de kans om zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen of (anoniem) in contact te treden met de melder.

Mochten beide partijen er niet uitkomen, dan zal XS4ALL zich laten bijstaan door een onafhankelijke adviescommissie, die zal bestaan uit deskundigen op juridisch en technisch gebied om XS4ALL te helpen met bepalen of het verzoek van de melder moet worden toegewezen of niet.

Wat betreft het vorderen van persoonsgegevens, dat voor het grotendeel is toegespitst op die van P2P-gebruikers, daar heeft XS4ALL weleenswaar strenge eisen aan verbonden, desalnietemin impliceert dit dat XS4ALL zonder gerechtelijke tussenkomst NAW gegevens zal verstrekken aan derden, dat zal dan meestal zijn aan BREIN. Overigens is het belangrijk om op te merken, dat de rechter dat verplicht heeft gesteld en dat XS4ALL met de klachtenprocedure tracht het verstrekken van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

XS4ALL roept andere ISP’s op om de procedure (PDF) (die onder een Creative Commons licentie is gepubliceerd) te gebruiken, omdat een uniforme aanpak de meeste zekerheid voor internetters biedt. Dat ben ik helemaal met ze eens. Ik zou dat daarom aan alle ISP’s willen adviseren om dat te doen, gezien dat ook voor ISP’s de meeste zekerheid biedt.

ISPam.nl Job board

Rámon, 3 februari 2007 3:24 pm

Goed initiatief, zal het bij ons ook eens op de website zetten.

 • Pingback: Klachtenprocedure van XS4ALL is een succes · ISPam.nl

 • Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
  Feedback!
  Fill out my online form.
  Laatste reacties

  Uitgelicht bedrijfsnieuws van 5 oktober 2016
  http://www./: What a fun post. yesterday while reading Home Is Where The Wine Is the author mentioned several tim...

  Top 3 bedrijfsnieuws van afgelopen week: Previder, BIT en Schuberg Phillis
  Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

  De marktwaarde van werknemers van datacenters en hosters
  Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

  VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
  Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...

  VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
  Jan J: Welke artikels zijn nu echte journalistiek en welke zijn gewoon reclame artikels zoals die over Vime...