Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Samenvatting SIDN jaarverslag 2006

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 5 april 2007 08:45 uur

Vandaag heeft SIDN tegelijkertijd met de introductie van hun nieuwe huisstijl en nieuwe logo’s het jaarverslag over 2006 gepubliceerd. Het eerste dat opvalt, al aan de voorpagina is de nadruk op ‘unique identifiers’, gezien de hele voorpagina daarmee ingevuld is.

Inhoudelijk begint het jaarverslag met het verslag van de Raad van Toezicht 2006. Deze constateren dat door de enorme focus van SIDN op de introductie van DRS4.0, dat andere projecten uit de meerjaren plannen minder prioriteit kregen. Daarnaast constateert de RvT ook dat de tevredenheid van deelnemers daaronder te leiden heeft in 2006. De RvT merkt daarbij wel op dat er in het eind van het jaar, er op dat punt een duidelijke verbetering is opgetreden en spreekt de verwachting uit dat op de punten waar vertraging is opgelopen, versneld in 2007 alsnog worden gerealiseerd.

Directeur/bestuurder Roelof Meijer concludeert in zijn inleiding dat internet een telkens belangrijkere rol krijgt en daarmee uit de samenleving niet meer weg te denken is. Daarbij ziet hij als belangrijkste ontwikkeling de convergentie van ooit eens gescheiden werelden als telefonie, televisie en internet naar elkaar toe groeien.

Die convergentie van diensten leidt tot een toenemende afhankelijkheid van een goed werkend internet en daarmee ook een .nl-domeinnaam die goed werkt. Een domeinnaam wordt telkens meer een afspiegeling van de eigen identiteit, niet alleen voor bedrijven maar ook van personen. De conclusie van Roelof is dan ook dat .nl daarmee onderdeel is geworden van de Nederlandse identiteit.

In 2007 zal SIDN haar diensten verder verbeteren en uitbreiden. Steun zal worden gegeven aan initiatieven die de kwaliteit en veiligheid van internet bevorderen. Het gebruik van internet zal door SIDN worden gestimuleerd en misbruik ontmoedigt. Met als doel om de abonnees en de ICT-industries te laten profiteren van de mogelijkheden van het internet met hun eigen unieke identiteit. Hoe dan ook, SIDN zorgt ervoor dat het werkt!

Op governance gebied heeft SIDN in 2006 het Domeinnaamdebat 2006 georganiseerd, waarmee SIDN op een aantal beleidspunten feedback van de markt heeft gevraagd. Mede dankzij de zorgvuldige benadering van dit soort beslissingen die beleid aangaan, houdt de Nederlandse overheid naast de grote betrokkenheid bij het werk van SIDN, wel haar handen af bij de regulering van .nl.

Ook internationaal is er op governance gebied veel gebeurt in 2006 dat SIDN raakt of bij betrokken is geweest, zo is er mede op initiatief van SIDN in de country code Naming Supporting Organisation (ccNSO) van ICANN een verbetering van de statuten van ICANN gerealiseerd, wat de positie van de ccTLD leden binnen het ICANN verband versterkt. Een ander initiatief dat SIDN heeft genomen om in Council for European Top-level Registries (CENTR), de vereniging van Europese ccTLD managers, een initiatief gelanceerd om onderlinge prestaties op het gebied van klanttevredenheid te benchmarken.

Het aantal deelnemers categorie I (of tussenpersonen zoals die tegenwoordig door SIDN genoemd worden) is in 2006 gestegen van 1946 naar 2066, een stijging van 6 procent. Het aantal geregistreerde .nl-domeinnamen steeg nog harder, van 1.745.976 naar 2.186.395 wat neer komt op een groei van maar liefst 25,2 procent.

De belangrijkste verandering voor SIDN in 2006 was de overgang van het oude systeem DRS2 naar het nieuwe DRS4.0. Vrij snel na de introductie kwamen er een aantal knelpunten aan het licht die leidde tot verstoring van de dienstverlening, doordat SIDN direct met de problematiek aan de slag ging waren er binnen twee maanden een groot aantal verbeterslagen gemaakt. Eind 2006 werden een aantal voordelen van DRS4.0 ook zichtbaar zoals een verbeterde WHOIS-functie en veiligere verhuisprocedure.

Een ander belangrijkst aspect dat bijdraagt aan de kwaliteit van de SIDN dienstverlening is natuurlijk het uitvoerende personeel. In 2006 heeft SIDN zwaar geïnvesteerd in kennisopbouw in de vorm van opleidingen en training van medewerkers. Daarnaast lag voor medewerkers in 2006 de focus op klantvriendelijkheid en professionaliteit.

Ook werden er in 2006 enkele mijlpalen bereikt. Zo werd op 10 augustus 2006 de 2.000.000ste .nl-domeinnaam geregistreerd. Daarnaast kon SIDN haar tienjarige jubileum vieren. SIDN werd als onafhankelijke en faciliterende private organisatie op 31 januari 1996 opgericht door Boudewijn Nederkoorn, Ted Lindgreen en Piet Beertema.

Voor 2007 heeft SIDN zich ook voorgenomen om door te gaan met het bouw aan de dienstverlening en de kernwaarden onafhankelijk, klantgericht, betrouw en innovatief verder versterken door een hoog serviceniveau en een uitgebreid pakket aan innovatieve diensten.

DRS4 zal in 2007 verder worden ontwikkeld en zullen nieuwe releases zowel de stabiliteit bevorderen als nieuwe functionaliteit mogelijk maken. Zo zullen domeinnaam mutaties in 2007 volledig elektronsich worden afgehandeld, zal de frequentie van de zonefile nog vaker worden geupdate en zal er een XML-interface voor DRS4 worden gerealiseerd.

Juridisch komt er in 2007 ook een verandering met een nieuwe set algemene voorwaarden die toegankelijker bewoording en in een veel eenvoudiger stelstel voorzien. Die voor abonnees (nieuwe naam voor domeinnaamhouders) een hoogwaardige dienstverlening mogelijk maken.

De geflopte persoonsdomeinnamen zullen in de loop van 2007 worden uitgefaseerd en zuiver numerieke .nl-domeinnamen zullen mogelijk worden gemaakt. De introductie zal middels een sunrise gaan, zodat merkhouders zoals bijvoorbeeld de Reisformatiegroep (9292), hun merk kunnen veiligstellen.

SIDN zal in 2007 niet alleen als .nl-registry actief zijn, maar zal ook het Nederlandse publieke ENUM registry worden opgestart. Hiervoor zal ENUM NL (een spinoff van SIDN) een convenant tekenen met de overheid. Daarna zal ENUM NL de infrastructuur die hiervoor nodig is inrichten. Verwacht wordt dat ENUM eind 2007 operationeel zal zijn.

Last but not least SIDN ziet de mogelijkheid dat de mijlpaal van 3.000.000 .nl-domeinnamen in 2007 al gepasseerd gaat worden, op basis van de sterke groei die in de laatste maanden van 2006 gerealiseerd is in het aantal domeinnamen.

De financiën van SIDN zien er (denk ik) nog steeds rooskleurig uit, de algemene reserve bedraagt op dit moment € 8.717.809 en het bedrijfsresultaat kwam uit op € 215.757 negatief, grotendeels door eenmalige uitgaven die samenvielen met DRS4.0. De totale kosten voor DRS4.0 (over 2004, 2005 en 2006), € 2.2.000 voor vervanging van het hele systeem en de infrastructuur en € 2.700.000 voor projectmanagement, testen, acceptatie en implementatie. Daarmee hangt er totaal prijskaartje van € 4.900.000 aan DRS4.0. Een ander interessant getal is het feit dat de voorlichtingskosten met € 55.000 stegen door hogere kosten voor branding.

Aan het SIDN jaarverslag 2006 is nog iets bijzonders. SIDN heeft zoals ik in het begin al aangaf de focus gelegd op “unique identifiers” en daarmee de koppeling geprobeerd te maken naar de mensen die achter die unique identifiers zitten. Zo zijn er een aantal foto’s van domeinnaamhouders in het jaarverslag verwerkt, waarbij er op de ene pagina hun domeinnaam/url staat en op de andere pagina de mens achter de domeinnaam.

Zie bijvoorbeeld de volgende pagina’s uit het jaarverslag:

SIDN jaarverslag 2006 - Blauwgeel 55

Niet alleen de domeinnaamhouders krijgen in het jaarverslag een gezicht. SIDN heeft ook een aantal stakeholders gevraagd om in hun jaarverslag hun visie op SIDN te geven en op de achtergrond van die mening de foto van die persoon.

Het overzicht van de visie op SIDN van alle geportretteerde stakeholders:

CAROLIEN JONGERIUS, MEDEWERKER VAN SIDN

In 2006 heeft klantgericht denken een enorme vlucht genomen bij SIDN.

WIM DEGEZELLE, COMMUNICATIONS MANAGER CENTR

Het idee van SIDN om op klanttevredenheid internationaal te gaan benchmarken komt tussenpersonen zeer ten goede. TLD’s kunnen resultaten zo beter interpreteren én best practices vertalen naar de eigen praktijk.

OLAF KOLKMAN, DIRECTEUR NLNETLABS

SIDN heeft een publieke functie. Goed dat ze via het domeinnaamdebat de belanghebbenden om feedback vragen bij belangrijke beleidskeuzes. Ik ben blij dat dat ook met ENUM gedaan wordt.

ARIE VAN BELLEN, ECP.NL – INITIATIEFNEMER VAN HET ENEDERLAND CONGRES

SIDN is één van de bouwstenen voor een dynamisch en goed werkend internet. Door sponsoring van het eNederland Congres maakte zij haar belangrijke werk zichtbaarder.

HENRI DE JONG, METAREGISTRAR – MIJNDOMEIN.NL

Het invoeren van DRS4 in 2006 leverde ons als grootste registrar veel ongemak op. Inmiddelszijn de eerste verbeteringen merkbaar en we vertrouwen er op dat een basis is gelegd voor een beter systeem in de toekomst.

MARK FREQUIN, DG ENERGIE EN TELECOM, MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Op wereldschaal zijn we gezegend met een pro-actieve organisatie als SIDN. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in hun robuuste oplossingen voor een goed en veilig internet.

PROF. DR HANS FRANKEN, HOOGLERAAR INFORMATIERECHT, VOORZITTER DOMEINNAAMDEBAT 2006

SIDN heeft er via het Domeinnaamdebat 2006 alles aan gedaan om een brede discussie te krijgen. Ik vertrouw erop dat ze voortvarend met de uitkomsten aan de slag zijn gegaan.

ARNOUT VEENMAN, XCAT.NL PUBLISHING

SIDN is aan het groeien naar een professionele, klantgerichte organisatie. De beste vergelijking is die met een rups: als ze eenmaal haar vleugels uitslaat, is het een prachtige vlinder.

Die laatste ben ik zelf inderdaad. Natuurlijk heel erg gaaf om zo geportretteerd te worden in het SIDN jaarverslag 2006 en helemaal wanneer je dan onder een van je helden (Hans Franken) staat. Hieronder de bewuste pagina uit het jaarverslag:

SIDN jaarveslag 2006 - Arnout Veenman, xCAT.nl Publishing

Voor wie nieuwsgierig geworden is, het volledige SIDN jaarverslag 2006 is hier als PDF te downloaden/lezen, een hardcopy is (gratis) te bestellen via [email protected]. Ik kan het iedereen aanraden. Het is geen langdradig werk, maar bestaat uit kleine hapklare delen en bevat zoveel onderwerpen dat ik er moeite mee had om een selectie te maken tussen alle interessante delen uit het jaarverslag. Daarnaast zijn alle foto’s van de stakeholders ook zeer de moeite waard om te bekijken, een gezicht zegt meer dan 1.000 woorden 😉

Martijn Groenleer, 5 april 2007 9:14 am

Ik ben benieuwd wat het effect gaat worden van het benoemen van een domeinhouder tot abonnee en de wens van de overheid om niet langer toe te staan dat abonnementen stilzwijgend worden verlengd.

Dit zou in houden dat we nog eerder bij particulieren aan de bel moeten trekken om te kijken of ze hun domein willen verlengen. Reageren ze niet dan zouden we mogelijk in de toekomst, wettelijk gezien, de domeinnamen moeten opheffen.

Ik ben benieuwd hoe dat dit zich gaat uitwerken.

Andrew Passon, 5 april 2007 1:29 pm

Arnout, ik hang de pagina met je foto boven m'n bed (k)

Steven Ras, 5 april 2007 8:20 pm

Mooie prestatie om zo in het jaarverslag te staan. Leuk!

Nijman, 6 april 2007 10:38 am

Arnout, als je wat kritischer was geweest kwam je er zeker niet in ;-)

Peter - XS-24, 9 april 2007 11:57 pm

Arnout, je staat wel als laatste...

Die "hard copy" druk je zelf of kun je die gewoon bij SIDN bestellen?

Arnout Veenman, 10 april 2007 7:20 am

Peter, de "hard copy" van het jaarverslag kun je gratis bij SIDN bestellen via [email protected] o.v.v. je naam en adresgegevens.

 • Pingback: 1.000ste ISPam.nl artikel · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.