Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Uitkomsten DomeinnaamDebat 2008 en Registrarconsultatie XML-EPP

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 21 januari 2009 08:10 uur

SIDN heeft het definitieve verslag van het DomeinnaamDebat 2008 gepubliceerd. Hier in staan geen echte verassingen, en het komt in grote lijnen overeen met het verslag dat ISPam.nl over het debat schreef. Daarnaast heeft SIDN ook het verslag van de Registrarconsultatie XML-EPP  van 13 januari 2009 gepubliceerd op de besloten deelnemerswebsite.

Uitkomsten DomeinnaamDebat 2008

Reserveren van .nl-domeinnamen
Het eerste voorstel om het mogelijk te maken om domeinnamen te reserveren, is overwegend positief ontvangen en SIDN concludeert dat er voldoende reden is om het voorstel verder te gaan uitwerken. Daarbij speelt de vraag nog wel of de houdergegevens van een gereserveerde domeinnaam kunnen worden afgeschermd en ook de vraag of er geen termijn moet worden gesteld waarbij de reservering moét worden omgezet in een delegatie.

Afschaffen identificatieplicht
Het tweede voorstel om de identificatieplicht van .nl-domeinnamen voor dat deze geregistreerd worden levert geen eenduidig beeldt op. SIDN hecht veel waarde aan de door meerdere aanwezigen onderschreven stelling dat de relatieve veiligheid binnen het .nl-domein mede het gevolg is van de eisen die aan de registratie van een .nl-domeinnaam worden gesteld. SIDN zal het voorstel dan ook heroverwegen. Gedacht wordt om de voorgestelde stap onderdeel te laten zijn van een bredere aanpak van de correctheid van houdergegevens.

Afschaffen domicilieadres
Het derde voorstel om het verplichte domicilieadres voor buitenlandse houders van .nl-domeinnamen af te schaffen is verworpen. Ook hier speelt de mogelijke impact op de veiligheid binnen het .nl-domein een belangrijke rol. SIDN zal het domicilieadres op dit moment dan ook niet afschaffen. Ondertussen zal SIDN wel kijken of zij op een andere wijze tegemoet kan komen aan de bezwaren die bij de (niet aanwezige) buitenlandse houders/deelnemers leven. Overwogen wordt het domicilieadres standaard het kantooradres van SIDN of een ander door SIDN te bepalen adres te laten zijn.

Beperken publieke whois
Het vierde voorstel om de toegang tot de Whois te beperken is eigenlijk geen discussiepunt, de aanwezigen aanvaarden de stelling dat SIDN er niet aan komt om dit te doen, vanwege de privacywetgeving. In de uitwerking zal nog bekeken worden of houders de keuze krijgen om (gedeeltelijk) zelf te bepalen wat openbaar zichtbaar is of dat dit voor alle houders standaard hetzelfde is. SIDN ziet geen reële mogelijkheden om daadwerkelijk effectief onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere houders en zal dit onderscheid niet in de uitwerking meenemen. Ook ziet SIDN op dit moment geen reden de toegang tot de niet openbare gegevens tot andere groepen dan deelnemers (enkel voor door hun eigen registraties), opsporingsinstanties en het orgaan dat de .nl-geschillenregeling uitvoert uit te breiden.

Uitkomsten Registrarconsultatie XML-EPP
Een aantal van de uitkomsten van de registrarconsultatie XML-EPP heb ik hieronder punt voor punt uiteengezet. De meer technische onderwerpen staan hier niet bij. SIDN deelnemers kunnen deze vinden op de besloten deelnemers website.

  • SIDN onderzoekt de mogelijkheid om naast een reguliere verhuizing ook een “trade” in te voeren, waarbij een domeinnaam wordt verhuisd én de houder wijzigt in één transactie.
  • In EPP gaat SIDN met expliciete handles werken, waarbij contactpersonen een zelfstandig object zijn. Zodra een contactpersoon niet langer aan tenminste één domeinnaam is gekoppeld zal deze na enige tijd automatisch worden verwijderd.
  • Het <info> commando werkt alleen voor door de deelnemer zelf geregistreerde .nl-domeinnamen. Voor andere domeinnamen is een deelnemer aangewezen op de (publieke) whois. De aanwezige deelnemers konden zich hier in vinden, maar willen wel een EPP-XML interface voor de whois hebben.
  • De verschillende soorten contactadressen komt te vervallen én wordt vervangen door één vestigingsadres, dat geen postbus mag zijn. Het domicilieadres blijft wel bestaan, maar SIDN zal de mogelijkheid bieden om daarvoor het kantooradres van SIDN te gebruiken.
  • Door het gebruik van expliciete handles, waarbij zowel houders als nameservers zelfstandige object zijn, kan het aanvragen van een domeinnaam uit maximaal drie verschillende soorten transacties bestaan, waarbij eerst de houder, nameservers én daarna pas de te registreren domeinnaam wordt aangevraagd.
Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.