Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Elke ccTLD manager een eigen gedragscode?

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 10 april 2007 18:01 uur

Ongeveer een week geleden is de EURid gedragscode officieel inwerking getreden, op dit moment is de gedragscode opt-in en daarmee zijn niet alle registrars verplicht om zich er aan te houden. DNS.BE heeft vorige jaar haar gedragscode DomainEthix voor alle DNS.BE agenten verplicht gesteld en eind vorig jaar heeft Nominet ook aangekondigd met een voor alle Nominet leden verplichte gedragscode te komen.

Nu is het enkel aan te moedigen dat er met deze gedragscodes een stukje governance komt, waarmee de ISP-sector(en) meer structuur en betere kwaliteitsbeheersing kan krijgen. Daarbij vraag ik mij alleen af of het wel verstandig is dat elke ccTLD manager (registry) zijn eigen gedragscode introduceert.

 • De verschillende gedragsregels kunnen conflicteren. Daarmee zou er (onnodig) een pluriformiteit aan verschillende regels kunnen ontstaan over de omgang met domeinnamen en houders, bovenop de nu al per registry afhankelijke procedures. In de ISP-sector wordt er veel met resellers gewerkt. Er voor zorgen dat deze resellers zich aan alle ccTLD specifieke gedragsregels gaan houden lijkt mij vrijwel onmogelijk.
 • De consument (domeinnaam houder) ziet door de verschillende gedragscodes die bij de verschillende ccTLD’s horen, door de bomen het bos niet meer. Verschillende gedragscodes is op zich niet zo’n punt, maar gecombineerd met het feit dat die ook nog ccTLD specifiek zijn, dat maakt het voor de consument te onduidelijk om nog te kunnen bevatten.
 • Wanneer de gedragsregels niet te hanteren zijn voor registrars en reseller en de consument niet weet wanneer wat van toepassing is, gaat de slagkracht en waarde die van de gedragscodes uitgaat verloren.

Aan de andere kant heb je de voordelen wanneer ccTLD managers zouden samenwerken om tot één uniforme gedragscode te komen.

 • Een gedragscode van verschillende ccTLD managers zou tot meer Europese harmonisatie kunnen leiden. De meeste ISP’s zijn aangesloten bij de manager van de ccTLD die hoort bij het land waar deze gevestigd is. Het is voor de consument makkelijker vergelijken en waarde toekennen aan een bepaalde gedragscode wanneer het bij ISP’s uit verschillende landen de zelfde gedragscode aantreft. Daarnaast kan de consument, bij één loket terecht, voor alle ccTLD’s en hoeft deze niet uit te zoeken waar deze terecht kan voor informatie of het melden van een klacht.
 • Door één uniforme gedragscode, hoeven registrars zich geen zorgen te maken voor conflicterende, ccTLD afhankelijk gedragsregels waar ze zich aan dienen te conformeren. Daarmee is het ook een stuk eenvoudiger om een reseller duidelijk te maken welke gedragsregels deze in acht dienen te nemen. De kans op succesvolle handhaving, door de hanteerbaarheid van de gedragsregels is velen malen groter.
 • Wanneer er meerdere ccTLD managers samen werken aan de gedragscode krijg je van meerdere kanten input, al kan dat ook een nadeel zijn in verband met conflicterende belangen. Daarbij is het wel in iedergeval zo dat door schaalvergroting er een slagvaardigere en professionelere organisatie kan worden ingericht, die zich volledig kan focussen op de gedragscode.
 • In een groter verband als CENTR, kunnen ook andere, kleinere, ccTLD managers en hun registrars profiteren van de gedragscode, niet elke ccTLD manager heeft de capaciteit om een eigen gedragscode op te zetten.

Er zijn veel voordelen aan één uniforme gedragscode voor verschillende ccTLD managers. Natuurlijk zijn er ook nadelen, zoals ik al noemde kunnen verschillende ccTLD managers conflicterende belangen hebben. Verder lok je met schaalvergroting een stukje bureaucratie uit, gaat de besluitvorming ook een stuk minder snel en zo zijn er vast nog meer punten.

Het is dus niet dat ik zonder meer wil stellen dat het beter zou zijn wanneer ccTLD managers zouden samenwerken om tot één uniforme gedragscode voor registrars te komen. Wel zou het goed zijn wanneer er serieus over nagedacht zou worden, wanneer dat al niet gebeurt.

Nog belangrijker is de vraag, wat is jullie mening hierover?

Martijn Groenleer, 11 april 2007 8:09 am

Ik denk dat het zeker goed is om vaste gedragsregels te hebben voor registrars. Net als er eigenlijk de netiquette is.

Niet dat veel mensen zich daar nog aan houden. Maar gedragsregels zouden met een stok achter de deur mogelijk wel nageleefd gaan worden.

Het risico dat je als registrar een periode geen domeinen kan registreren is ondoenlijk, dus er zal wel naar een reele straf gekeken moeten gaan worden. De gemiddelde organisatie zal dan denken aan een boete, welke weer in geld uitgedrukt zal worden.

De bureacratie zal zeker wel aanwezig zijn. Als eerste bij de besluitvorming van de gedragsregels en naderhand bij de registrars. Men zal zich er van moeten gewissen dat handelingen uitgevoerd op domeinen rechtvaardig zijn, en niet ten nadelen van de houder.

Ik ben zelf dus voorstander van een uniforme gedragscode voor zoveel mogelijke domeinen. Dit vereenvoudigd de regels die registrars naar hun klanten moeten uitleggen en trachten na te leven.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.