Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Oorlog in het bestuur bij .uk-registry Nominet

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 27 januari 2009 08:04 uur

In Nederland hebben we de nodige kritiek op de wijze waarop SIDN bestuurt wordt én het feit dat de deelnemers geen invloed hebben bij de keuze voor het bestuur. Bij de Engelse collega’s van SIDN, Nominet, die het .uk-registry runnen hebben de leden (registrars) wél de mogelijkheid om een deel van de bestuursleden te kiezen. In mei 2008 werd Jim Davies, één van de grootste criticasters van Nominet en advocaat van domainers (domeinhandelaren), als bestuurslid van Nominet gekozen.

Het zittende bestuur van Nominet was zodanig tegen deze benoeming, dat ze een negatief stem advies voor Davies gaven. Echter mocht dat niet baten, omdat er vrijwel geen van de leden een stem uitbrengt, terwijl een groep goed georganiseerd domainers dat wel deed.

Oorlog in het bestuur
Na na zijn verkiezing weigerde Davies een document te tekenen waarin stond dat hij in het algemeen belang zou handelen en niet enkel in het belang van zichzelf of een bepaalde groep registrars. Waarna Nominet zonder succes juridische stappen tegen Davies heeft ondernomen om hem te dwingen aan dit document te voldoen, schrijft Kieren McCarthy.

Als reactie stapte Davies naar de pers met vage beschuldigingen aan het adres van Nominet bestuursvoorzitter Bob Gilbert en CEO Lesley Cowley . Een paar dagen later nam echter niet Davies, maar een ander kritisch bestuurslid, Angus Hanton, afscheid van Nominet.

Een andere domainer, Andrew Bennett, stelde zich hierna verkiesbaar voor het bestuur en startte een website waarin hij de Nominet leden oproept om Bob Gilbert en Lesley Cowley weg te stemmen. Ook hierop volgde weer een tegenreactie in een tweetal brieven spraken acht voormalige Nominet bestuursleden, waaronder de Nederlander Rob Blokzijl, én twee nog zittende andere gekozen bestuursleden, die hun steun voor Gilbert en Cowley uitspraken.

Alsof dat nog niet genoeg was volgde er ook nog een brief van de CEO’s van zes collega registraties waarin Gilbert en Cowley werden gesteund door:  Australië (.au), Canada (.ca), Frankrijk (.fr), Nederland (.nl), Noorwegen (.no) en PIR (.org).

Uiteindelijk besloot Davies, na twee maanden van betrekkelijke rust, zelf uit het Nominet bestuur te stappen. Echter niet zonder Gilbert en Cowley in zijn ontslagbrief te beschuldigen van het graaien in de kas van Nominet door zichzelf met terugwerkende kracht een enorme bonus toe te kennen. Het Nominet bestuur ontkent dit echter ten stelligste.

Democratische registries zijn in gevaar
Volgens Kieren McCarthy, een journalist die al jarenlang onderzoek doet naar domainers, is er een daadwerkelijk gevaar dat domainers opnieuw gaat proberen om het Nominet bestuur over te nemen. Het probleem is voornamelijk dat Nominet leden het allemaal niet zo interesseert zolang ze maar goedkope domeinnamen kunnen registreren, zal ze de rest een zorg wezen. Dat geldt in principe ook voor andere registries.

SIDN directeur Roelof Meijer is – zoals blijkt aan zijn steun aan Gilbert en Cowley – op de hoogte van de problemen bij Nominet. Het zou mij dan ook niets verbazen als hij met de problemen bij Nominet in het achterhoofd de staffelkorting heeft geintroduceerd voor de grote SIDN deelnemers. Ook al is de bestuurlijke structuur van SIDN feitelijk ondemocratisch, dat neemt niet weg dat er ook andere manieren zijn om invloed te krijgen, bijvoorbeeld door een gang naar de rechter. Door óók de grootste SIDN deelnemers tevreden te houden, zullen zij minder snel geneigd zijn een greep naar de macht te doen.

Update 28 januari 19:00 uur: Reactie SIDN directeur Roelof Meijer
In een reactie tegenover ISPam.nl benadrukt SIDN directeur Roelof Meijer dat er absoluut geen sprake is van het (mogelijke) verband dat ik zie tussen de soort problemen die bij Nominet spelen en de door SIDN recent doorgevoerde prijsveranderingen, in het bijzonder de kortingsregeling. Daar wil ik zelf aan toevoegen dat ik niet heb gesteld dat dit verband er ook daadwerkelijk is, maar enkel dat ik het voor mogelijk houd.

Roelof Meijer:

De door SIDN recent doorgevoerde prijsveranderingen zijn, zoals wij bij herhaling hebben kenbaar gemaakt, uitsluitend gericht op het simpeler maken voor registrars en houders (minder tarieven), .nl domeinen aantrekkelijker maken voor bedrijven en consumenten (goedkoper) en het stimuleren van de groei en vitaliteit van het .nl domein. De  kortingsregeling doet daarnaast recht aan de lagere kosten per afgenomen eenheid en aan het feit dat grote afnemers van SIDN navenant bijdragen aan de groei en de vitaliteit.De problemen bij Nominet hebben eveneens niets te maken met het al of niet bestaan van een kortingsregeling aldaar.

De oorzaak ligt, zoals je zelf in jouw artikel ook constateert, in de specifieke governance structuur van de Engelse registry en de opstelling van enkele (non-executive en thans ex-) leden van de Board. Er is (was) sprake van een poging tot “capture”; d.w.z. grip verkrijgen op supervisie en besluitvorming met als doel het dienen van individuele (zakelijke) belangen van de betreffende bestuurder (en groep die hem of haar steunt), in plaats van gericht op de belangen de organisatie (en daarmee die van de veel bredere groep klanten en andere belanghebbenden.

Een uitermate ernstige zaak, die niet alleen geen recht doet aan het succes van het .uk domein en de kwaliteit van Nominet (en het management en de medewerkers daarvan), maar die risico’s oplevert voor houders van .uk domeinen en de registrarsector in de UK.

Deze ontwikkelingen onderschrijven hoe belangrijk het is dat een toezichthoudend orgaan van een registry bestaat uit onafhankelijke professionals die met de belangen van alle stakeholders voor ogen uitsluitend de belangen (waaronder met name natuurlijk de doelstelling) van de registry dient.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.