Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hoe zit het met Vimexx?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 25 oktober 2016 08:00 uur

Hostingbedrijf Vimexx heeft het nodige losgemaakt in de branche sinds het vorig jaar werd opgericht. Het bedrijf onderscheidt zich onder meer doordat het een stichting is, het naar eigen zeggen heel hard groeit en zo zijn er nog een aantal andere vragen rondom Vimexx. De hoogste tijd om eens goed naar het bedrijf te kijken.

Stichting

Het eerste dat aan Vimexx opvalt, is dat het geen commercieel bedrijf is maar een stichting. Een stichting, die zijn toch alleen bedoeld voor not-for-profit instellingen en andere charitatieve instellingen, denken veel mensen dan. Dat klopt niet. Een stichting is namelijk gewoon een rechtspersoon net zoals een vereniging, bv en nv die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet. In de wet (artikel 2:50 lid 1 BW) is de stichting op de volgende manier gedefinieerd:

De stichting en de stichting particulier fonds zijn als zodanig bij notariële akte opgerichte rechtspersonen die geen leden of aandeelhouders kennen en beogen met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.

Verder is er een verbod om de winst die een stichting maakt uit te keren aan de oprichters en andere bij de stichting betrokken personen zoals bijvoorbeeld de bestuurders van de stichting, tenzij het om een uitkering aan een goed doel gaat (artikel 2:50 lid 3 BW):

Het doel van een stichting die niet is een stichting particulier fonds, mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.

Ja, maar het is toch niet de bedoeling dat een stichting voor bedrijfsmatige activiteiten wordt gebruikt, zullen veel mensen nu denken? Die club in Arnhem dat het .nl-domein registreert met de naam Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Dat is toch echt een bedrijf én een stichting die ook nog eens een miljoenen winst maakt. Ook hebben verschillende museums winkeltjes – bedrijfjes – die ook gewoon een stichting zijn en zelfs tot doel hebben om winst te maken (om daarmee bij te dragen aan het financieren van de not-for-profit activiteiten). Ook in de wet staat expliciet dat alleen een stichting particulier fonds géén bedrijf mag uitoefenen (en een gewone stichting dus wel!) (art. 2:50 lid 5 BW):

Het doel van een stichting particulier fonds mag niet inhouden het uitoefenen van een bedrijf.

Dat Vimexx dus een stichting is, betekent dus vooral dat de winst die wordt geboekt, niet mag worden uitgekeerd en dus in de stichting moet blijven of voor een goed doel moet worden gebruikt. Een goed voorbeeld van dat laatste is SIDN met het SIDN Fonds om iets nuttigs met de winst te doen. SIDN mag de winst ook niet stiekem ’teruggeven’ aan de registrars.

Dat laatste is dus ook een puntje want de bestuurders van de stichting mogen zichzelf wel een salaris toekennen voor hun werkzaamheden. Dus in plaats van dividend kunnen de bestuurders zichzelf ook een salaris toekennen dat gelijk loopt met de winst die de stichting maakt. Dat is dan technisch gezien geen winst want het zijn salariskosten voor de stichting waardoor de winst feitelijk op nihil uitkomt en de bestuurders loon krijgen dat een verkapte winstuitkering is. Dat het kan, wil niet zeggen dat dit gebeurt. Het is natuurlijk niet de bedoeling maar er is ook niemand die er echt last van zou hebben behalve de stichting zelf. Klanten hebben hier al helemaal geen last van, tenzij de stichting natuurlijk wordt leeggehaald en failliet gaat maar dat is weer een heel andere vorm van misbruik, die ook gewoon bij een B.V., Limited of willekeurige andere rechtspersoon kan voorkomen.

Wat zegt Vimexx zelf over het feit dat ze een stichting zijn?

De uitleg is eigenlijk heel eenvoudig; een stichting kent geen eigenaren, we hebben dus niets te maken met aandeeloverdrachten (lees: veranderingen van eigenaar) of dividendpolitiek. Natuurlijk voelen we ons allemaal wel een beetje eigenaar maar de stichting is Vimexx. Een stichting staat voor bedrijfscontinuïteit omdat een stichting alleen functioneert binnen de doelen die gesteld zijn. En dat doel is een doel voor de lange termijn: het zijn van een stabiele webhoster die elke klant de persoonlijke aandacht kan geven die hij verdient.

Geen addertjes onder het gras dus maar juist een duidelijke keuze voor een stabiele toekomst. De vraag die hierna meestal opkomt: wat is dan jullie verdienmodel ? Dat is het geheim van de smid, of eigenlijk ook weer niet. Onze overhead is laag, alle investeringen zijn en worden betaald met eigen vermogen dus is er geen afhankelijkheid van banken of andere financieerders. De omzet blijft in de stichting en wordt niet alleen hergeïnvesteerd in de nieuwste en veiligste hardware-toepassingen maar ook in onze programmeurs, vormgevers en niet te vergeten de mensen van onze servicedesk..

Dat komt volgens mij aardig overeen met wat ik hierboven beschreef. Geen eigenaren waar winst aan mag worden uitgekeerd, maar enkel mag worden geherinvesteerd in de doelen van de stichting, waaronder apparatuur en de mensen die er werken. In hoeverre Vimexx dat daadwerkelijk waarmaakt, is niet te controleren. Dat kan Vimexx alleen “doen blijken” door een trackrecord op te bouwen. Al geldt ook hier weer dat dit voor een bedrijf is dat in een B.V. is ondergebracht eigenlijk hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dan dat je dan weet dat er een ondernemer achter zit die (waarschijnlijk) tot doel heeft om winst te maken. Al kun je er ook bij een B.V. voor kiezen om je winst te herinvesteren.

Reacties op Vimexx

Verder zijn er her en der nogal wat kanttekeningen bij het bedrijf geplaatst. Afgelopen donderdag plaatsten we een artikel van onze zuster-redactie HYPR een interview waarin Vimexx zijn onderscheidend vermogen uit de doeken deed. De reacties daarop mijns inziens geen relevante reacties voor dat artikel maar geven wel een goed beeld van het beeld dat leeft in de branche over Vimexx. Laat ik deze en de reacties over het bedrijf op webhostingtalk.nl eens bekijken.

Voor de rest verstopt Vimexx zichzelf en is totaal niet transparant. Profielen van medewerkers of wie hier achter zit, is lastig te achterhalen of gewoon fake.

Bij de Kamer van Koophandel én in de akte van oprichting staat Marianne Gerritsen vermeld als (enige) statutaire bestuurder. De notaris heeft haar geïdentificeerd. Daarnaast wordt bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel gekoppeld op het Burgerservice Nummer van de bestuurder. Die moet dus bestaan, uiteraard tenzij er iets heel vreemds aan de hand is. Echter heb ik daar geen indicatie van. Dat de profielen van medewerkers standaard illustraties zijn en enkel een voornaam op de website. Dan denk ik: Ja, en? Privacy is een groot goed. Hosters geven toch ook niet zomaar namen van klanten aan derden, waarom zouden ze dat dan wel foto’s en (volledige) namen van hun personeel online moeten zetten?

Vimexx staat vooral bekend om zijn honderden nep reviews en halve waarheden.

Dat is een interessante beschuldiging die ik al vaker gehoord heb. Voordat Vimexx in de Hostingreview Top 100 op nummer 1 zou komen, is mij door verschillende partijen gevraagd in te grijpen waarbij deze beschuldiging werd geuit. Als eigenaar van ISPGids.com heb ik daarna de ervaringen met Vimexx onderzocht zoals ik normaal alleen doe als een concrete verdenking van misbruik is. Ik heb toen niks kunnen vinden dat verdacht op mij overkwam. Het kan natuurlijk zijn dat ze iedereen (inclusief mij) voor de gek houden, maar hoe dan ook zie ik in ieder geval op ISPGids.com niks dat op tientallen nep-reviews duidt.

Grappig trouwens ook dat volgens dit artikel één van de oprichter van Vimexx, Jeroen van der Weide, onder eigen naam positieve ervaringen op internet achterlaat: http://www.hostingbedrijven.nl/hostingbedrijf/8563-vimexx

Dit is merkwaardig. Ook al is de review onder eigen naam geschreven. Hoe dan ook mag Vimexx dit wel even uitleggen.

Als je hierna kijkt op de website Hostingvergelijken en je ziet dit soort opmerkingen in een review:
Ervaring in eigen woorden:
YBzhe5 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
Dan weet je dus al genoeg, deze reviews worden met een botje ingevoerd en zijn niet echt.

Volgens mij wordt er nu een review bijgehaald die is geplaatst door een willekeurige spambot die een formulier heeft gevonden dat kon worden ingevuld. Als je naar de scores van de bewuste review kijkt dan trekt die het gemiddelde juist omlaag. Dus het lijkt me sterk dat Vimexx die zelf heeft geplaatst of er zelfs maar blij mee is.

Op de advertorial over Vimexx stonden verschillende reacties maar deze zijn allemaal door Arnout verwijderd. Arnout noemt zichzelf journalist en kritisch op anderen. Maar zodra hij ervoor betaald wordt, kijkt hij de andere kant op.

Het artikel is op mijn initiatief – mijn verzoek aan Vimexx – geschreven omdat ik het leuk vind om hosters aan het woord te laten over hun onderscheidende vermogen. Vimexx heeft daar niet om gevraagd en er al helemaal niet voor betaald. De reacties op het artikel (zoals de reactie waar ik nu op reageer) waren meer lasterlijk dan relevant. Daar bied ik geen podium aan.

Ik denk dat CoolBlue ook niet echt blij is dat hun naam en werkwijze gelinkt wordt aan deze, op zijn zachts gezegd, schimmige toko die het internet vervuilt met leugens. Bovendien is CoolBlue heel transparant, maar dat kan je van Vimexx absoluut niet zeggen. En, 1 jaar, 8 medewerkers en 9.000 klanten? Sterker nog, volgens de website nu al ruim 10.000+ klanten…. Dan moeten er behoorlijke overnames gedaan zijn, anders is het zeer ongeloofwaardig (in de Nederlandse hostingbranche anno 2016), net als andere informatie die Vimexx op internet verspreid.

Over Coolblue natuurlijk niks dan goeds maar met betrekking tot Vimexx, waaruit blijkt dan dat ze geen 10.000 klanten hebben? Helaas mag ik daar niks publiceren of over zeggen maar het is natuurlijk aannemelijk dat Vimexx (Stichting DigiNL) dan ook wel terug te vinden is in de SIDN Registrar Top 100 die op de besloten registrar website staat. Heeft iemand daar al eens gekeken hoeveel .nl-domeinnamen er door Vimexx geregistreerd zijn? Op basis van wat ik dus gezien heb, vind ik het wel aannemelijk dat Vimexx 10.000 klanten heeft. Al mag ik daar dus inhoudelijk niks over zeggen.

En volgens de KVK betreft het één medewerker die directie voert. Dus geen “team”

Heel veel bedrijven hebben maar één statutair bestuurder. Dat je zie bijvoorbeeld ook bij maatschappen die in de vorm van een N.V. gerund en bij veel meer stichtingen. Dan heb je één bestuurder en een managementteam dat gezamenlijk de feitelijke leiding heeft.

Conclusie

Als ik alles in ogenschouw neem, dan zijn er weinig zaken aan Vimexx die echt niet kloppen. Natuurlijk is Vimexx disruptive want ze zijn een stichting, doen dingen blijkbaar anders, groeien heel hard en weten in korte tijd heel veel positieve reviews te verzamelen. Daarnaast zijn er wel een paar vreemde zaken al vind ik die nou ook weer niet zodanig heftig dat ik daar als journalist op aansla. Op Twitter kom ik dit soort zaken tegen, van persoonlijke aandacht aan klanten, met brieven die handgeschreven en/of ondertekend zijn. Dat heb ik met hosting voor de massa niet eerder gezien.

Mijn conclusie als journalist is dat ik weinig zie dat er op duidt dat Vimexx niet goed bezig is en wel dat ze disruptive zijn of te wel de markt aan het opschudden zijn. Dat laatste blijkt ook wel uit het feit over wat het artikel dat we afgelopen donderdag over ze publiceerden zoveel los maakte bij verschillende collega’s.

Reacties, vragen en aanvullingen op dit artikel zijn meer dan welkom mits die fatsoenlijk en on-topic zijn. Graag met uw volledige naam, werkend e-mailadres (dat alleen zichtbaar voor de redactie is) en met een link naar de website van uw bedrijf of persoonlijke Linkedin profiel. Mailen kan uiteraard ook naar [email protected].

JeroenP, 19 december 2016 8:25 pm

Prima artikel. Ik ken ze ook zo; een beetje anders, persoonlijke service (en welkomstbrief) en uitstekende snelheid en uptime. Ik ben dan weer zo'n klant die zijn domeinnamen ergens anders heeft, dus ook ik haal hun .nl-score omlaag ;)

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.