Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Staatssecretaris: Niks mis met de staffelkorting van SIDN

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 28 januari 2009 08:06 uur

Staatssecretaris Heemskerk vindt dat er niks mis is met de staffelkorting die SIDN heeft geïntroduceerd, zo stelt hij in antwoorden op de kamervragen die door Arda Gerkens (SP) waren gesteld. De staatssecretaris ziet juist positieve punten, want de staffelkortingen kunnen door de combinatie met de vereenvoudiging van de tariefstructuur van SIDN, leiden tot een efficiënter distributiesysteem en lagere tarieven voor eindgebruikers (houders) van .nl-domeinnamen.

Het feit dat een aantal kleine SIDN deelnemers er financieel op achteruit gaan, vindt de staatssecretaris minder belangrijk. Een onderzoek van de NMa zal de Staatssecretaris niet gelasten. Bij de NMa zijn wel de nodige signalen en klachten binnengekomen, en mocht de NMa daar aanleiding toe zien, dan zal zij hier zelf op reageren.

Ook stelt dat staatssecretaris dat SIDN überhaupt geen monopolie heeft:

Ik deel de mening dat de registratie en de uitgifte van .nl-domeinnamen de taak van SIDN is. Registratie en gebruik van .nl-domeinnamen is echter niet beperkt tot Nederland, en ook zijn er naast het .nl-domein in Nederland meerdere domeinen waaruit de Nederlandse consument kan kiezen om een naam in te laten registreren (.com, .org, .tk, etc.). Domeinnamen uit het .nl-domein worden wel overwegend in Nederland geregistreerd en gebruikt.

Staatssecretaris gaat met SIDN over inspraak van de deelnemers praten
De staatssecretaris hecht er aan dat er een goede beleidsafstemming tussen SIDN en de deelnemers is, zodat SIDN de belangen van haar deelnemers in al hun diversiteit kan meewegen bij de vorming van haar beleid. Daar wil de staatssecretaris op korte termijn met SIDN over gaan praten, om te kijken op welke wijze dit specifiek wordt ingevuld en hoe dat verder kan worden aangevuld. Een deelnemersraad is een van de mogelijkheden daarbij.

Reactie PetitieSIDN / ISP Belang
De initiatiefnemers van de petitie tegen de staffelkorting van SIDN, die zich ondertussen verenigd hebben in Stichting ISP Belang Nederland, lieten ISPam.nl via woordvoerder Erwin de Brueijs weten teleurgesteld te zijn over de antwoorden van de staatssecretaris. Alle SIDN deelnemers zouden gelijk moeten worden behandeld en het zelfde moeten betalen.

Echter op de vraag of die gelijkheid er zonder de staffelkorting überhaupt wel is, gezien de vaste deelnemerbijdrage van 820 euro per jaar, waardoor de kostprijs voor een deelnemer met 100 domeinnamen en 100.000 domeinnamen al ruim 8 euro uit elkaar ligt (11.88 euro tegenover 3.69 euro), wist De Brueijs geen antwoord te geven.

Verder gaf De Brueijs aan dat ze hopen dat Arda Gerkens geen genoegen neemt met de antwoorden van de staatssecretaris én opnieuw vragen zal stellen. Daarnaast heeft ISP Belang afgelopen week SIDN een brief gestuurd met het verzoek om de staffelkorting terug te draaien. Het antwoord van die brief wacht men nog af en daarna zal men een klacht bij de NMa indienen. Wanneer ook de NMa de klacht ongegrond verklaart, stapt men naar de rechter.

Daarnaast gaf De Brueijs aan dat dit pas het éérste officiële contact met SIDN was, anderhalve maand na het starten van de petitie tegen de staffelkorting. Tijdens de relatiedag had De Brueijs op persoonlijke titel wel een vraag gesteld, die niet op bevredigden wijze door SIDN directeur Roeloef Meijer werd beantwoord. Echter zowel daarvoor als daarna is er totaal geen contact met SIDN vanuit PetitieSIDN of ISP Belang geweest.

Reactie ISPConnect
Robert Nieuwenhuijse van Vereniging ISPConnect Nederland liet tegenover ISPam.nl weten juist verheugd over de antwoorden van de staatssecretaris te zijn. De staffelkorting is nog steeds een heikel punt én Nieuwenhuijse hoopt dan ook dat SIDN hierover meer feiten en cijfers bekend zal maken. Echter de wijze waarop SIDN de deelnemers betrekt bij nieuw beleid in het algemeen is een punt waar men zich bij ISPConnect écht zorgen over maakt:

Op dit moment is het SIDN die bepaalt hoe én wie er geconsulteerd wordt. Dat is op zich niet direct een probleem, ware het niet dat bij veel beleidsvraagstukken enkel de geconsulteerden vooraf inzage krijgen in de stukken én de overige deelnemers pas de inhoud leren kennen zodra het beleid al definitief is. Daar moet wat ISPConnect betreft verandering in komen. We zijn er dan ook verheugd over dat óók de staatssecretaris zich hier nu mee bemoeit.

Reactie SIDN
SIDN woordvoerster Lycke Hoogeveen stelt zich in de antwoorden van de staatssecretaris te kunnen vinden. Boze tongen beweren dat SIDN en de staatssecretaris onder één hoedje spelen, maar daar is volgens Hoogeveen absoluut geen sprake van. Wel is er uiteraard door het Ministerie van Economische Zaken informatie bij SIDN opgevraagd.

Over de afwezigheid van de Raad van Deelnemers stelt Hoogeveen dat dit niet aan SIDN is, want er kan wel weer een raad worden opgericht door SIDN, maar uiteindelijk zullen de deelnemers zelf actief moeten zijn in de raad. Dat is dan ook de reden dat de Raad van Deelnemers zichzelf drie jaar geleden heeft opgeheven.

Toon, 28 januari 2009 8:49 am

'Het feit dat er een aantal kleine SIDN deelnemers financieel op achteruit gaan, vindt de staatssecretaris minder belangrijk. '

Juist in de mooie economie als vandaag, moet ik maar lachen om dit soort roekeloze uitspraken.

Punica, 28 januari 2009 9:46 am

Dat ze niet inzien dat SIDN een monopolie heeft geeft ook wel het verstand van zaken aan.

Erwin, 28 januari 2009 9:50 am

Beste Arnout,

Het was inderdaad een wat moeizaam gesprek tussen ons beide waar we elkaar niet echt begrepen geloof ik. Ik kreeg vanaf het begin het idee dat je niet om een reactie vroeg maar me probeerde te laten zeggen wat je wilde horen. "Onafhankelijkheid'bewaren in jouw positie lijkt me ook erg moeilijk. Gratis tip: vraag in zo'n geval alleen om een reactie en beperk je tot de feiten zonder zelf je eigen mening sterk door te laten schemeren. Anders moet je je niet voorstellen als journalist maar als "opiniestukken schrijver".

Inhoudelijk:
------------------
Echter op de vraag of die gelijkheid er zonder de staffelkorting überhaupt wel is, gezien de vaste deelnemerbijdrage van 820 euro per jaar, waardoor de kostprijs voor een deelnemer met 100 domeinnamen en 100.000 domeinnamen al ruim 8 euro uit elkaar ligt (11.88 euro tegenover 3.69 euro), wist De Brueijs geen antwoord te geven.
------------------------

De Brueijs wist daar prima antwoord op te geven, maar het kwam geloof ik niet helemaal over.
Nogmaals dus:
Met "gelijkheid tussen deelnemers" bedoel ik uiteraard gelijkheid vanuit de SIDN gezien. Iedereen dezelfde prijzen dus. Lijkt me netjes voor een monopolistische stichting.

Dat er daarna (in het vrije economisch verkeer tussen deelnemers onderling!) schaalvoordeel optreedt is een normaal economisch principe waar ik uiteraard geen enkel probleem mee heb en wat er volledig buiten staat.

Max, 28 januari 2009 3:52 pm

[quote]Het feit dat een aantal kleine SIDN deelnemers er financieel op achteruit gaan, vindt de staatssecretaris minder belangrijk.[/quote]

Door het over "een aantal kleine SIDN deelnemers" te hebben, wordt de nadruk weer gelegd op de verhoging van de kwartaalbijdrage, en gedaan of het totale kostenplaatje alleen voor een handjevol deelnemers nadelig is.


Vindt het een stuk kwalijker dat een 2000-tal deelnemers er relatief gezien op achteruit gaat, ten opzichte van de top 64 die dadelijk de betalingskorting krijgt.

Een deelnemer met meer domeinen had inderdaad altijd al lagere kosten per domein, maar het verschil wordt hierdoor alleen nog maar groter.
Dit bevordert gezonde concurrentie zeker niet.

Sebastiaan Stok, 31 januari 2009 1:39 pm

"Ook stelt dat staatssecretaris dat SIDN überhaupt geen monopolie heeft:"
Wat doet soort mensen in de politiek?

Dan zou je dus eigenlijk kunnen stellen dat MS geen monopolie heeft omdat er ook Linux en Mac bestaat?

Een monopolie is een grootmacht welke een (dominante) meerderheid heeft in een bepaald onderdeel of branche.
En daar in moet altijd een vrije markt mogelijk zijn, indien dat niet mogelijk is om wettelijke dan wel technische redenen zoals dat bij TLD registers het geval is, dan moet er spraken zijn van een eerlijke en gelijke behandeling.

Bij MS is dit de OS markt en bij de SIDN .NL domeinnamen! dat er ook alternatieven bestaan doet daar niets aan toe.
Het gaat om een zeer specifiek iets.

Ongelofelijk dat ze met die tig externe adviseurs die van onze belasting centen worden betaalt ze dit niet kunnen bedenken. Echt niet te begrijpen...

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.