Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verslag kort geding Impressed tegen Aleto Internet

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 7 juni 2007 11:47 uur

Gisteren was ik in Roermond aanwezig bij de zitting in het kort geding dat door Impressed was aangespannen tegen Aleto Internet. Inzet van het geschil is dat Aleto Internet, dat de Gay Krant als klant heeft weten binnen te halen, op de server van Impressed zou hebben ingebroken, om het door Impressed ontwikkelde CMS waar de website van de Gay Krant op draait te downloaden en dat te exploiteren, onder meer ten behoeve van de Gay Krant.

Zelf was ik dus ook bij de zitting aanwezig en voor de duidelijkheid, Aleto Internet is lid van ISPConnect. Daarom was ik als getuige (deskundige) voor Aleto Internet aanwezig. Verder waren er van de kant Aleto Internet, de eigenaar, die zijn eigen verweer voerde zonder advocaat, en een tweetal medewerkers van Aleto Internet aanwezig en directeur Henk Krol en een andere medewerkerster van de Gay Krant. Van de zijde van Impressed was de eigenaar en twee medewerkers van Impressed aanwezig en als eiser had deze (verplicht) wel een advocaat in de arm genomen.

Eerst mocht de (advocaat) van de eiser zijn verhaal houden, wat totaal ongeveer een uur zou gaan duren. Het kwam er dus op neer dat naar het idee van de eiser er zou zijn ingebroken op de webserver van Impressed en daar het CMS systeem ontvreemd was. Dat zou nu door Aleto Internet zou worden geëxploiteerd voor zowel de Gay Krant als andere websites. Daardoor zou het CMS systeem nu op straat liggen en zou Impressed enorme schade leiden. Door Impressed is deze begroot op 450.000 euro, waarvan 210.000 euro voor ontwikkeling van het CMS, 168.000 euro voor de ontwikkeling van een nieuw CMS en 45.000 euro omzet derving omdat de Gay Krant bij ze weg is gegaan.

De eiser probeerde een en ander ondermeer te onderbouwen met log files, daar stonden wat IP adressen van Aleto in waar een stylesheet werd gedownload en een scriptje genaamd test.php werd aangeroepen. Dat moest bewijzen dat Aleto op de server zou hebben ingebroken. Alleen wat viel op het bewuste logbestand had de naam ‘error_log.txt’, al toont de poging tot downloaden van een style sheet en een script genaamd test.php natuurlijk helemaal niks aan.

Uit een directory index op de webserver van Impressed, waar een aantal bestanden stonden met extensies .gif en .jpg die enkele tientallen MB’s groot waren en eigenlijk gecomprimeerde bestanden (rar) zijn waarin de volledige inhoud van de webserver was ingepakt, zou blijken dat Aleto zou hebben ingebroken op de webserver, de bestanden hebben ingepakt en die daarna hebben gedownload. Dat zou dus ook blijken uit de logbestanden, want test.php zou die bestanden hebben gegenereerd. Verder zou Aleto niet in staat zijn geweest om de gegenereerde bestanden te verwijderen, want er zo bleek uit een screenshot van de directory index, er is namelijk enkel ‘read’-toegang op de bestanden (rw-r–r–), dat is natuurlijk knap dat je een bestand wel kan maken maar niet kan aanpassen/verwijderen. En zo ging de eiser nog even door met zijn argumenten regen.

Het hoogte punt van het relaas van de eiser was echter de LIVE demonstratie van het feit dat er met logingegevens die bekend waren bij de eiser kon worden ingelogd op het CMS achter de website van de Gay Krant, die nu bij Aleto op een eigen webserver draait. Daarmee wilde de eiser dus aantonen dat er in zou zijn gebroken op de webserver van Impressed, wat neer komt op inbreuk op artikel 138a Sr. Alleen wat de eiser met het inloggen met de “valse sleutel” in een “valse hoedanigheid” deed valt nou juist ook onder dat artikel. Of te wel onder het toeziend oog van de rechter werd er gewoon even doodleuk een misdrijf in de rechtszaal gepleegd, waar alle aanwezigen van de kant van gedaagde vol verbazing naar keken. Echter gedurende het verhaal van de eiser behoor je niet te interrumperen.

Na het verhaal van de eiser werd er even 5 minuten geschorst, zodat er door de gedaagde even overlegt kon worden over het hele verhaal dat we net te horen hadden gekregen. We waren het er allemaal wel over eens dat het gewoon kant klare onzin was dat de eiser allemaal aan argumenten neerlegde.

De gedaagde begon zijn verhaal met uitleggen wat Aleto voor een bedrijf is en hoe het in de markt staat, ondermeer hun hoge positie in de ISP25.NL werd daarbij aangehaald. Verder kwam het er voornamelijk op neer dat Aleto de webserverver van Impressed natuurlijk niet gehackt had, maar dat een medewerker van Impressed, die zelf naar de server van de Gay Krant bij Aleto had geupload, gezien deze de Gay Krant een warm hart toedraagt en daarom uit angst voor het niet willen overdragen van de website waar het CMS deel vanuit maakt, had deze al zelf een backup gemaakt in februari, waarvandaan deze de website ook naar de webserver van de Gay Krant bij Aleto heeft geupload. De gedaagde ontkent dus ook niet dat de website van de Gay Krant gebruik maakt van het CMS van Impressed.

Halverwege onderbrak de president (rechter) de gedaagde in zijn relaas, omdat het ondertussen alweer 12:30 uur was en er zodoende nog maar 30 minuten voor de zitting beschikbaar was, dus het zou wellicht beter zijn om te kijken of er mogelijkheid tot verder praten (schikken) was of anders zou de zaak sowieso moeten worden aangehouden, aan het einde van het verhaal van de gedaagde, en op een later moment moeten worden voortgezet.

Daarnaast zo concludeerde de president dat het eigenlijk gaat over de inbreuk op de auteursrechten van Impressed en of het CMS zelf op onrechtmatige wijze (via inbreken op de server van Impressed) was verkregen was niet zo van belang. Verder liet de rechter nadrukkelijk weten dat deze er ook niet zeker van is of deze zaak wel voor behandeling in kort geding geschikt zal zijn en dat deze wellicht naar een bodem procedure zal moeten doorverwijzen en dat er waarschijnlijk sowieso geen schade vergoeding zal worden toegewezen in kort geding.

In de 20 minuten die volgde waren vooral de rechter en de eiser aan het woord en de gedaagde kwam er niet tussen. De (advocaat van de) eiser werd daarbij telkens geïrriteerder (of zelfs boos) en verhief zijn stem telkens meer, het was nog net geen schreeuwen.

Zelf heb ik toen ook namens de gedaagde het woord genomen, om de zaak helder proberen te maken, dat Aleto helemaal geen partij is, gezien ze enkel een server levert waar de website van de Gay Krant op staat, welke die zelf exploiteert en daarmee de rol van Aleto in dit kortgeding de verkeerde is en dat ze eigenlijk de Gay Krant hadden moeten dagvaarden. Helaas liet de president weten helemaal geen inhoudelijk behandeling meer te wensen en gaf de president de partijen de opdracht om de komende 10 minuten te beslissen wat te doen, het kortgeding aanhouden of er samen uit proberen te komen.

Uiteindelijk werd er tussen eiser en gedaagde besloten om verder te gaan praten, maar op verzoek van de gedaagde wel een datum te prikken tot wanneer de zaak zal worden aangehouden voor wanneer dat overleg mislukt. Wordt vervolgd, al lijkt op basis van de emoties van de advocaat van de eiser plus ook het optreden van de rechter, dat de zaak al zo goed als gewonnen is, wanneer het kort geding toch zal worden voortgezet.

Paul, 7 juni 2007 1:48 pm

Wat een losers die eisers, al is 't alleen maar om de hoogte van de schade vergoeding.

Ik snap dan ook niet dat ze deze zaak uberhaupt aanspannen, aangezien ze geen poot hebben om op te staan.

Go Aleto! :)

Triloxigen, 7 juni 2007 5:05 pm

Misschien in de toekomst ook een kortere versie beschikbaar maken :p

alrik, 8 juni 2007 12:30 am

Belachelijk als ik dit zo lees.

Keep us tuned Arnout!!

Rámon, 8 juni 2007 1:25 am

lol wat een grap, of impressed is oliedom of die advocaat heeft totaal geen verstand van zaken.

vincent, 8 juni 2007 1:10 pm

Komt er nu nog een vervolg van de 'hack' die ze in de rechtzaal hebben gedemonstreerd?

 • Pingback: Aleto Internet wint rechtszaak tegen Impressed · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.