Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

SIDN heeft statuten aangepast

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 18 maart 2009 08:06 uur

SIDN heeft haar statuten aangepast zo heeft de stichting bekend gemaakt. De aanpassingen zijn voornamelijk juridisch-technisch van aard. Zo is ondermeer “reglementen” met “(algemene) voorwaarden” vervangen.

Ook zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen. De belangrijkste aanpassing is de gewijzigde doelomschrijving van de stichting. Voorheen was dit het “tegen verantwoorde tarieven verzorgen en instandhouden van één of meer Domeinnaamsystemen“, dat is veranderd in “ten behoeve van en vanuit Nederland toegevoegde waarde te leveren voor de internetgemeenschap middels het tegen verantwoorde tarieven ontwikkelen en in stand houden van diensten en producten op het gebied van digitale registratie en/of resolving in netwerken, zoals domeinnaamsystemen (waaronder in ieder geval .nl)“.

Verder krijgt de directie van SIDN meer vrijheid om veranderingen om voorwaarden aan te passen en hoeft er niet langer voor elke wissewasje aan de Raad van Toezicht goedkeuring te worden gevraagd. Dit hoeft nu enkel maar voor aanmerkelijke wijzigingen. De Raad van Toezicht heeft een lijst opgesteld van wijzigingen die moeten worden voorgelegd.

Volgens SIDN woordvoerster Lycke Hoogeveen heeft de statutenwijziging niets te maken met het negatief uitgevallen kort geding vonnis van SIDN tegen Lycos. De statutenwijziging is een proces waar maanden over heen gegaan is, al kan Hoogeveen zich die gedachte wel voorstellen. De rechter heeft zijn motivatie nu ook bij het vonnis gevoegd en is op de SIDN website te downloaden (pdf). Op basis van het vonnis zou het mij (AV) verbazen indien de rechter op basis van de nieuwe statuten tot een ander oordeel zou zijn gekomen.

Een ander punt is dat de Raad van Deelnemers nog steeds onderdeel van de statuten uitmaakt. Dit terwijl de Raad zichzelf ruim drie jaar geleden zelf heeft opgeheven. Het is dus opvallend dat de Raad nog steeds in de statuten staat. Hoogeveen stelt hierover dat er op dit moment een discussie onder deelnemers gaande is om de Raad weer nieuw leven in te blazen. SIDN wil de Raad zelf ook graag behouden. In haar voormalige vorm functioneerde de Raad evenwel niet. Het is nu dus zaak om naar manieren te zoeken waarop de Raad wel functioneert.

De oude en nieuwe statuten staan hier op de website van SIDN.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.