Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Raad van Toezicht SIDN respecteert voordrachtsrecht deelnemers niet

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 31 juli 2007 09:50 uur

SIDN logoHebben SIDN deelnemers de wens een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen? Op die vraag reageerden 20 SIDN deelnemers op ISPam.nl. Hun antwoord was unaniem JA!

Op basis daarvan heb ik contact opgenomen met SIDN directeur Roelof Meijer met het verzoek om de voordracht vanuit de deelnemers te realiseren. Roelof Meijer heeft mijn e-mail doorgeleid naar de RvT en van RvT voorzitter Eddy Schuyer heb ik antwoord gekregen.

Antwoord van RvT voorzitter Eddy Schuyer
Het antwoord van de heer Schuyer kwam er op neer dat de samenstelling van de RvT ongewijzigd blijft. Ondanks dat heb ik de kwestie even gelaten voor wat die is. Dat had er voornamelijk mee te maken dat één week later de SIDN relatiedag zou worden georganiseerd en de week daarna de aftrap van ENUM in Nederland. Ik wilde voorkomen dat de discussie over de RvT samenstelling deze belangrijke bijeenkomsten zou kunnen overschaduwen.

De heer Schuyer heeft goede argumenten om de samenstelling van de RvT niet te wijzigen:

Allereerst lijkt het mij daarbij goed aan te geven dat de huidige raad van toezicht net iets meer dan twee jaar actief is, de leden inmiddels diepgaand inzicht hebben opgedaan en zij hun toezichthoudende rol uitstekend vervullen. Met het oog op een goede uitvoering en continuïteit van haar taak is het onwenselijk op dit moment de samenstelling van de raad van toezicht te wijzigen.

Natuurlijk ben ik het er mee eens dat het belangrijk is dat leden van de RvT hun taak goed dienen te doorgronden, daar is tijd voor nodig. Echter klinkt het enigszins dictatoriaal om voor je zelf te beslissen, dat je zelf goed functioneert. Daarnaast lijkt het uit dit antwoord of mijn verzoek is om de hele RvT naar huis te sturen, terwijl mijn verzoek is om te komen tot één voordracht tot benoeming door de deelnemers.

Invloed op beleid van SIDN
Over de invloed van deelnemers op het beleid van SIDN schrijft de heer Schuyer:

De deelnemers kunnen natuurlijk wel invloed op het beleid van SIDN uit oefenen. Ik constateer dat de organisatie gericht investeert in het verkrijgen van nauwe aansluiting bij deelnemers op operationeel en beleidsmatig niveau. Zo organiseert SIDN regelmatig deelnemerconsultaties, waarin advies wordt gevraagd over praktische en ook hele fundamentele afwegingen. De uitkomsten daarvan zijn voor SIDN richtingbepalend. Ook zoekt aansluiting bij deelnemersbehoeften via o.a. tevredenheidonderzoeken en individueel relatiebeheer. De inspanningen op deze gebieden zijn de afgelopen twee jaar sterk geïntensiveerd.

Dat neemt echter niet weg dat dat automatisch betekent dat er ook voldoende opvolging wordt gegeven aan de die aansluiting die SIDN realiseert. Ik ben zelf van mening dat op dit moment SIDN enorm haar best doet. Dat is echter geen garantie voor de toekomst, dus zodoende ben ik nog steeds van mening dat de vinger aan de pols dient te worden gehouden.

Recht van de deelnemers
SIDN onthoudt haar deelnemers bewust een recht, ook al zijn er redenen voor, dat vind ik niet netjes. Aan de andere kant is het geen halszaak, dat wil ik er ook niet van maken. Daarnaast ben ik zelf in een zekere zin ook iemand die toezicht houdt op SIDN (vanuit het deelnemers perspectief) of zoals SIDN manager Patrick Follon dat eens mooi noemde “de SIDN watch”. In de RvT moet ook iemand komen die vanuit dat perspectief toezicht houdt!

Ik heb hiermee dan ook reden genoeg om SIDN kritisch maar constructief te blijven volgen. Ik zal het onderwerp dan ook weer vroeger of later het opnieuw op de agenda zetten, gezien ik van mening blijf dat de SIDN deelnemers een belangrijk recht wordt onthouden!

Wat vinden jullie van de reactie van de Raad van Toezicht SIDN?

JM, 31 juli 2007 10:41 am

20 deelnemers willen het? fijn, wat willen de andere duizenden deelnemers? ;)

Met 20 deelnemers achter je zit je nog ver van een grote meerderheid lijkt me.

Arnout Veenman, 31 juli 2007 11:05 am

Mijn verzoek in de brief die ik naar SIDN directeur Roelof Meijer had gestuurd, was om te kijken of de behoefte tot voordracht bij ALLE deelnemers aanwezig was en zo ja, de voordracht te realiseren. Dat voorstel is van tafel geveegd!


Thomas Wouters, 31 juli 2007 12:42 pm

Het argument van Eddy Schuyer doet niets af aan het verzoek.

Tevens slaat zijn argument kant nog wal op het moment dat er voor word gekozen dit bij de eerste volgende wisseling van RvT in te stellen. Er is dan ruim voldoende tijd om één procedure op te stellen en te zoeken naar eventuele kandidaten.

Het hoeft natuurlijk niet meteen morgen uitgevoerd te worden, het is meer één principieel kwestie imho.

Martijn Groenleer, 31 juli 2007 7:50 pm

Kunnen we Eddy Schuyer niet uit de RvT voten?


-- sorry --
Mijn donkere kant komt eventjes naar boven. Ik heb een hekel aan mensen die alles eenzijdig van tafel proberen te vegen. (Behalve als ik het zelf ben! Ik duld geen weerwoord ;) )

Maar dat hij iets onwenselijk vind, wil niet zeggen dat iedereen er zo over denkt. In elk geval denken tenminste 20 deelnemers er anders over, anders was deze vraag niet door hun mede-ondertekend.
Toch?

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.