Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: Is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

 • Door
 • Vraag het Mr. Ras
 • geplaatst op
 • 26 juli 2007 12:33 uur

ICTRechtVorige week organiseerden we de eerste Vraag het Mr. Ras, de nieuwe rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht elke week één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoord. De vraag die deze week door Mr. Ras wordt behandeld staat hieronder.

Deze week is er weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras met als thema “Aansprakelijkheid van webhosters en internet service providers“. Wat zouden jullie nog willen weten over jullie aansprakelijkheid? Stel je vraag nu in de comments!

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Op het moment maken diverse ISP’s gebruik van de zogenoemde “elektronische handtekening” in de vorm van een applet. Met deze elektronische handtekening worden onder andere aanvraagformulieren voor domeinnamen van de SIDN ondertekend. Opgemerkt moet worden dat een elektronische handtekening niet noodzakelijk is voor de totstandkoming van een elektronische overeenkomst. Voor de totstandkoming van een elektronische overeenkomst is het van belang dat de ISP aan een aantal informatieplichten voldoet. Op deze informatieplichten zal ik in dit stuk niet nader ingaan.

Juridisch kader
Op 21 mei 2003 is de Wet Elektronische Handtekening in werking getreden. Deze wet volgt uit de Richtlijn elektronische handtekeningen. Voornamelijk het Burgerlijk Wetboek (boek 3 en boek 6) en de Telecommunicatiewet zijn als gevolg van de implementatie van de Richtlijn aangepast.

Het doel van een elektronische handtekening is het voorzien in:

– zekerheid over de identiteit van de afzender van elektronische gegevens (authenticiteit);
– zekerheid over de onveranderlijkheid van verzonden elektronische gegevens (integriteit).

De definitie van de elektronische handtekening conform artikel 3:15a, lid 4 BW luidt:

Onder elektronische handtekening wordt een handtekening verstaan die bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authentificatie.

Het dient dus te gaan om elektronische gegevens die ofwel zijn vastgehecht aan andere elektronische gegevens ofwel logisch zijn geassocieerd met andere elektronische gegevens. Daarnaast dienen deze gegevens te worden gebruikt als middel voor authentificatie. Anders is er geen sprake van een elektronische handtekening.

Rechtsgeldigheid muis handtekening
Waarschijnlijk worden de elektronische gegevens van de applet vastgehecht aan andere elektronische gegevens (gegevens van bijvoorbeeld een contract).
Het is nog maar de vraag of deze gegevens kunnen worden gebruikt als middel voor authentificatie. Het is naar mijn mening bijna onmogelijk om dezelfde elektronische handtekening nogmaals te zetten of daar een unieke schrijfwijze uit af te leiden. Daarbij wordt er geen druk/snelheid gemeten. De gegevens van de applet maken het dan ook niet mogelijk de ondertekenaar te identificeren.

Conclusie
Een elektronische handtekening gezet met behulp van een muis en een applet valt niet onder de definitie van een “gewone” elektronische handtekening in de zin van artikel 3:15a, lid 4 BW.

Bonus vraag

Openprovider vraagt zelfs of je een kopie van je handtekening wil opsturen.
Naar mijn mening komt dan de WBP om de hoek kijken, maar hoe heb je als afnemer de zekerheid dat dit bij hun goed geregeld is?

Openprovider kan waarschijnlijk geen waarde hechten aan een nagestuurde ingescande handtekening. De elektronische gegevens (gescande handtekening) en andere elektronische gegevens (het contract) dienen namelijk op grond van artikel 3:15a, lid 4 BW met elkaar verbonden te zijn. Vasthechting of logische associatie vindt naar mijn mening niet plaats bij het nasturen van een ingescande handtekening. Daarnaast is een ingescande handtekening fraude gevoelig.

De SIDN heeft tijdens de relatiedag laten weten dat zij denken over een authenticatiemiddel voor de domeinhouders. Als de SIDN daartoe besluit is het misschien mogelijk om met behulp van het authenticatiemiddel een rechtsgeldige elektronische handtekening te zetten.

Nieuwe Vraag het Mr. Ras
Deze week is er weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras. Het thema van deze week is “Aansprakelijkheid van webhosters en internet service providers”. Wat zouden jullie nog willen weten over jullie aansprakelijkheid? Mocht een vraag al gesteld zijn, geef dan gerust aan dat jij die vraag ook beantwoord zou willen hebben, de meest populaire vraag zal worden beantwoord door Mr. Ras! Stel je vraag daarom nu in de comments!

Peter, 26 juli 2007 1:46 pm

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Hierbij mijn vraag, wij hosten een 450 Blogs met meer dan 4000 entries:

Hoe ver gaat de aansprakelijkheid van een blog hosting service als de gebruikers artikelen en links naar volledige speelfilms en/of warez posten. Of misschien algemener in hoeverre is een site owner verantwoordelijk voor door bezoekers geposte content, en wat is de relatie naar de Hoster.

Peter

Mark, 26 juli 2007 4:07 pm

Dank voor uw antwoord.

In hoeverre moet een hoster actie ondernemen indien deze ervan op de hoogte wordt gesteld dat er op een site een link staat naar illegale content (doelende op zaken waarbij het auteursrecht mogelijk wordt geschonden). De site wordt bij deze hoster gehost en de link gaat naar een bestand/site die niet bij deze hoster is gehost.

In deze kan het gaan om een unmanaged dedicated server (hoster heeft geen wachtwoord van de betreffende server).

JC, 26 juli 2007 11:12 pm

In hoeverre is een host aansprakelijk bij downtime door onvoorziene omstandigheden (Hardware problemen etc).

Als er geen SLA is afgesloten of uptime garantie is gegeven in hoeverre is een host verplicht hier enige schadevergoeding voor te geven.

Arjan Bijnen, 27 juli 2007 1:23 am

De eigenaar van een bepaald .nl domein wil graag zijn/haar domeinnaam verhuizen naar een andere partij. Hierbij blijkt dat de oude ISP het domein niet op naam van de klant maar op naam van haarzelf heeft geregistreerd. Oude ISP doet erg moeilijk om het .nl domein op naam te zetten van klant en eist hier mogelijk zelfs absurde kosten voor. Toen klant het .nl domein registreerde is deze ingegaan op advertenties met daarin de leusden "Claim nu je eigen domein".

SIDN weigert hier iets aan te doen want tenslotte kan hoster (volgens zeggen van SIDN) zonder eenig probleem stellen dat klant slechts tegen betaling gebruik kon maken van het desbetreffende .nl domein en kan in de richting van SIDN formulieren overleggen welke zei zelf ingevuld hebben met hun eigen naam.

Wat kan de klant hieraan doen?? Klant heeft op misleidende weizen gebruik gemaakt van diensten van oude ISP en wordt op deze manier min of meer gedwongen om te blijven.

Alrik, 28 juli 2007 2:49 am

Vraag over het te behandelen onderwerp al gesteld in de vorige, doe hem hier dan ook nogmaals :)
---
Vroeg me altijd al af:
Vaak zie je in av’s een clausule over schade en vergoedingen. In het geval van aantoonbare geleden schade door leverancier spreekt men dan vaak over een vergoeding van maximaal het door de klant te betalen termijnbedrag, of de hoogte van de uitkering van de eventuele verzekering.
In hoeverre is dit geldig?
---

Mooi stukje trouwens! Had al zo'n vermoeden, goed om e.e.a. duidelijk uiteengezet te zien.

 • Pingback: Jaaroverzicht 2007: Vraag het Mr. Ras in 2007 · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.