Bedrijven melden verliezen tot half miljoen euro als gevolg van beveiligingsinbreuken

  • Bedrijfsnieuws van
  • Kaspersky Lab
  • geplaatst op
  • 12 november 2015 17:16 uur

Het gemiddelde budget dat nodig is om te herstellen van een inbreuk op de beveiliging bedraagt 504.000 euro voor grote ondernemingen en 34.750 euro voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit is een belangrijke uitkomst van een door Kaspersky Lab opgesteld rapport op basis van een wereldwijd onderzoek onder 5.500 bedrijven, dat in 2015 uitgevoerd is in samenwerking met B2B International. Volgens het onderzoek zijn de duurste soorten IT-beveiligingsincidenten: werknemersfraude, cyberspionage, het binnendringen van netwerken en falen door externe leveranciers.

Een ernstige inbreuk op IT-beveiligingssystemen leidt tot veel bedrijfsproblemen. Doordat de schade erg uiteenloopt, is het voor de slachtoffers zelf soms lastig om de totale kosten van een inbreuk in te schatten. De voor dit onderzoek gebruikte methodiek baseerde zich op gegevens uit voorgaande jaren, zodat we exact konden bepalen op welke vlakken bedrijven uitgaven moeten doen of geld verliezen als gevolg van een incident. Bedrijven dienen meestal meer te besteden aan professionele diensten (zoals externe IT-deskundigen, juristen, consultants, enz.) en hebben verminderde inkomsten vanwege gemiste bedrijfskansen en uitvaltijd.

Daarnaast varieert de waarschijnlijkheid van de verschillende uitgaven of verliezen en hiermee moet, behalve met de grootte van een bedrijf, rekening worden gehouden. Een soortgelijke methode werd gebruikt om de indirecte uitgaven in te schatten. Onder indirecte uitgaven verstaan we het budget dat bedrijven nodig hebben nadat de herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, maar dat nog steeds samenhangt met het IT-beveiligingsincident. Bovenop de genoemde cijfers geven bedrijven meestal tussen de 7.000 euro (MKB) en 63.000 euro (enterprises) uit aan personeel, opleiding en upgrades aan de infrastructuur.

De gemiddelde rekening voor een beveiligingsincident bij enterprises:
– Professionele services (IT, risicobeheer, advocaten): tot 77.000 euro met een waarschijnlijkheid van 88%
– Gemiste bedrijfskansen: tot 185.000 euro, 29%
– Uitvaltijd: tot 1,2 miljoen euro, 30%
– Totaal gemiddeld: 504.000 euro
– Indirecte uitgaven: tot 63.000 euro
– Reputatieschade: tot 187.000 euro

MKB en enterprises lijden op verschillende manieren
Negen van de tien bedrijven die deelnamen aan het onderzoek meldden ten minste één beveiligingsincident. Niet alle incidenten waren echter ernstig en/of leidden tot het verlies van gevoelige gegevens. Meestal is een ernstige beveiligingsinbreuk het gevolg van een malware-aanval, phishing, het lekken van gegevens door werknemers en het misbruik van softwarelekken. De geschatte kosten bieden een nieuwe kijk op de ernst van IT-beveiligingsincidenten, waarbij de vooruitzichten voor het MKB en enterprises enigszins van elkaar verschillen.

Grote ondernemingen betalen aanzienlijk meer als een IT-beveiligingsincident het resultaat is van het falen door een vertrouwde externe partij. Andere kostbare incidenten zijn fraude door werknemers, cyberspionage en het binnendringen van het netwerk. MKB’s verliezen meestal aanzienlijke bedragen bij vrijwel elk type inbreuk en betalen een vergelijkbaar hoge prijs, of het nu gaat om herstel na bedrijfsspionage of om DDoS- en phishing-aanvallen.

“We hebben maar weinig rapporten over de gevolgen van IT-beveiligingsincidenten gezien die een inschatting geven van de schade in geld. Het is ook moeilijk om een betrouwbare methode te bedenken voor het produceren van een gemiddelde. Desalniettemin zijn wij van mening, dat dit wel noodzakelijk is om een brug te kunnen slaan tussen het corporate dreigingslandschap en de bedrijfspraktijk. Daarom heeft ons Market Intelligence Team een lijst samengesteld van zakelijke dreigingen die de meest significante schade hebben veroorzaakt. Dit zijn de dreigingen waarvan wij menen dat bedrijven er de grootst mogelijke aandacht aan moeten besteden”, aldus Martijn van Lom, General Manager Benelux.

Lees het volledige rapport hier.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.