Cloudapplicaties ingezet bij 35 procent bedrijven


35 procent van de bedrijven met 50 of meer werknemers maakt gebruik van één of meerdere applicaties uit de cloud. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van 4.600 interviews over het applicatielandschap met Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. Een belangrijke drijfveer voor de groei in de afgelopen 12 maanden is de uitrol van Office 365 van Microsoft, maar ook het gebruik van HR-oplossingen en branchespecifieke software in SaaS-vorm groeit nog steeds aanzienlijk. Op brancheniveau is de onderwijssector koploper in het gebruik van oplossingen uit de cloud, ongeveer 8 van de 10 onderwijsinstellingen gebruikt dergelijke oplossingen.

 Fig.1_Ontwikkeling SaaS per industrie

Figuur 1: Ontwikkeling SaaS per industrie

Binnen het onderwijs bestaan er een drietal applicaties die relatief vaak in SaaS-vorm worden gebruikt. Onderwijsinstellingen maken veel gebruik van branchespecifieke (vertical) oplossingen en juist deze worden aangeboden in SaaS-vorm. Ruim een derde van de cloudapplicaties in het onderwijs bestaat uit dit type pakketten, hoofdzakelijk leerlingenadministratiesoftware en les- en roosterpakketten.

Segmentatie naar grootteklasse laat slechts beperkte verschillen zien in het gebruik van applicaties uit de cloud. Alleen bedrijfsvestigingen in het segment 100 tot 200 werknemers lijken hier bovengemiddeld gebruik van te maken.

Fig.2_Ontwikkeling SaaS per aantal werknemers

Figuur 2: Ontwikkeling SaaS per aantal werknemers

HR overall meest voorkomende SaaS-toepassing

Van alle genoemde oplossingen die worden gebruikt in de vorm van een cloud-toepassing is 28 procent een HR-oplossing. Hiermee heeft HR-software nog altijd het grootste aandeel in het totaal aantal SaaS-applicaties. Het belang van HR neemt ten opzichte van een jaar eerder wel iets af, toen was nog bijna een derde van de SaaS-toepassingen een HR-pakket. Ook het aandeel van branchespecifieke software in het totaal neemt 2 procentpunt af. Zoals eerder genoemd heeft de uitrol van Office 365 een duidelijke impact op het SaaS-landschap. In maart 2013 was circa 11 procent van de SaaS-oplossingen een office-applicatie, nu is dat bijna 20 procent. CRM-software en E-learning software sluiten de top 5 meest voorkomende SaaS-toepassingen af.

Fig.3_Type SaaS-oplossingen

Figuur 3: Type SaaS-oplossingen

Als het gebruik van SaaS-applicaties wordt afgezet tegen alle geïnterviewde bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, dan zijn de daaruit volgende penetratiecijfers als volgt; 15 procent van alle locaties maakt gebruik van een HR-oplossing in SaaS-vorm, in 2013 bedroeg dat nog 11 procent en in 2012 was dat 9 procent. Voor branchespecifieke software geldt dat nu 11 procent een SaaS-oplossing is, in 2013 was dat 8 procent en in 2012 6 procent. Voor office-applicaties zien we SaaS-versies bij 10 procent van alle bedrijfsvestigingen, in 2013 bedroeg dat 4 procent en 2 procent in 2012.

Meest voorkomende leveranciers

Het heeft even geduurd voordat Microsoft Office 365 met aanzienlijke aantallen terug kwam in de zakelijke markt, maar in 2013 heeft Office 365 duidelijk voet aan de grond gekregen. Tot en met 2012 waren de gebruikte SaaS-oplossingen van Microsoft hoofdzakelijk de groupware- of collaboration-oplossingen zoals SharePoint en MS Exchange. In 2013 heeft Office 2013 echter de overhand gekregen in het online portfolio van Microsoft. Van de door Computer Profile aangetroffen SaaS-oplossingen betreft 22 procent een Microsoft-oplossing, waarvan twee derde Office 365 is. Naast Microsoft is Google de andere veel voorkomende vendor van office-applicaties in SaaS-vorm. Ruim 7 procent van de aangetroffen SaaS-toepassingen is een Google Apps oplossing.

Fig.4_Overzicht vendoren SaaS-oplossingen

Figuur 4: Overzicht vendoren SaaS-oplossingen

Uit de lijst van SaaS-vendoren blijkt dat de meest voorkomende SaaS-oplossingen HR-applicaties zijn. Zowel RAET, ADP als AFAS komen naar voren vanwege hun online HR-toepassingen. Voor AFAS geldt dat, naast de HR-oplossingen, ook financiële software en ERP-software in SaaS-vorm gebruikt worden. Daarnaast is het administratieve pakket van SchoolMaster een pakket dat door een zeer groot deel van de onderwijsinstellingen wordt gebruikt, waardoor deze vendor op de tweede plaats staat.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.