EvoSwitch Datacenters tekent contract met Nuon en betrekt windenergie van Windmolenpark Enkhuizen

  • Bedrijfsnieuws van
  • EvoSwitch
  • geplaatst op
  • 28 maart 2014 09:38 uur

EvoSwitch Datacenters, een internationale aanbieder van carrier neutrale colocatie en connectiviteit met datacenters in Europa en de Verenigde Staten, heeft een 3-jarig contract getekend met energieleverancier Nuon voor het leveren van groene stroom waaronder windenergie. De windenergie wordt opgewekt in Nuon’s windmolenpark in Enkhuizen en zal gebruikt worden voor EvoSwitch’ colocatie diensten in de Nederlandse markt.

Sinds de opening van het eerste datacenter in Haarlem in 2007 gebruikt EvoSwitch Datacenters reeds energie-efficiënte technologieën en 100% groene stroom voor het leveren van zijn colocatie diensten. Via het contract met Nuon wordt de bron van de windenergie ’tastbaar’. Bij het windmolenpark van Nuon in Enkhuizen is exclusief voor EvoSwitch een groot bord geplaatst waarop vermeld staat dat Nuon EvoSwitch van 100% duurzame groene windenergie voorziet.

De colocatie aanbieder heeft specifiek voor windenergie gekozen omdat het de schoonste vorm van groene energie is, waarvan een productiequotum door de Rijksoverheid is opgenomen in het energieproductie meerjarenplan tot 2020.

Groene stroom wordt tastbaar

Voorheen gebruikte EvoSwitch groene stroom van een andere Nederlandse leverancier. De windenergie die nu door Nuon wordt geleverd, is voor klanten van EvoSwitch tastbaarder.

“Als datacenter aanbieder hebben wij altijd substantiële investeringen gedaan in innovatieve en groene technologieën ten behoeve van energie-efficiënte datacenter oplossingen,” zegt Eric Boonstra, Managing Director van EvoSwitch. “De stap naar het gebruik van windenergielaat zien dat we ook op het vlak van stroomtoevoer willen blijven innoveren. Voor onze colocatie klanten wordt het groene en duurzame karakter van hun IT infrastructuur opeens heel tastbaar. Zij kunnen naar Enkhuizen gaan, de windmolens van Nuon aanraken en de windmolenbladen zien draaien die hun IT omgeving van groene power voorziet.”

“Ik denk dat het een goed signaal naar de markt is, dat een groot en internationaal opererend datacenter bedrijf zoals EvoSwitch overstapt op windenergie,” zegt Peter Smink, CEO van Nuon Energy N.V. “Het is algemeen bekend dat IT infrastructuren relatief veel energie verbruiken. EvoSwitch beperkt de negatieve impact daarvan op de CO2-uitstoot aanzienlijk. Door allereerst volledig groene stroom te gebruiken, maar nu ook voor de aller schoonste groene energievorm te kiezen.”

Klantindividuele windenergie

In eerste instantie zal voor een deel van het stroomverbruik bij EvoSwitch windenergie worden ingezet. Voor een ander deel zal nog steeds een mix van groene stroomvormen worden gebruikt, eveneens geleverd door Nuon.

“Door volume-inkoop en door langetermijncontracten voor stroomleverantie af te sluiten, hebben wij de kosten van groene stroom over de jaren heen altijd stabiel en zeer concurrerend weten te houden,” zegt Boonstra. “Ook voor windenergie is dat het geval, maar windenergie is op dit moment nog wel iets duurder dan andere soorten groene stroom. De verwachting is dat de marktprijzen voor windenergie gaandeweg zullen dalen door het gebruik van nieuwe technologieën en productieverhoging. Vandaar dat we gefaseerd willen overstappen op windenergie en klanten geleidelijk aan deze ultieme vorm van groene energie willen bieden. Ook in onze nieuw te openen datacenter sites in Nederland.”

Klanten van EvoSwitch die nu meteen al voor 100 procent op windenergie willen overstappen, wordt de optie geboden om dat te doen. Boonstra: “Via Nuon is het mogelijk om de IT infrastructuren van individuele klanten voor de volle 100 procent te voorzien van windenergie opgewekt in Nederland.

Die mogelijkheid willen we dan ook graag bieden. Als er onverhoopt enorm veel vraag naar is, dan betekent het dat we de stap naar windenergie versneld kunnen maken en dat we het aandeel van wind in de totale energiemix verder kunnen verhogen.”

Green Fan programma

Het gebruik van windenergie is niet alleen tastbaar voor de colocatie klanten van EvoSwitch Datacenters. Ook voor klanten die indirect gebruikmaken van deze ‘groene’ IT infrastructuren, kunnen de energie-efficiëntie en het groene aspect tastbaar worden gemaakt. EvoSwitch heeft daarvoor het Green Fan programma beschikbaar, een programma met verschillende marketingtools waarmee gebruikers van EvoSwitch officieel kunnen aantonen dat hun IT infrastructuur energie-efficiënt en groen is gehuisvest.

“Het voeren van het Green Fan logo is geen green washing, het is een serieuze duurzame statement die klanten ermee kunnen maken,” zegt Boonstra. “Gebruikers die het logo in hun communicatie-uitingen voeren, laten bovenal zien dat de huisvesting van hun IT infrastructuur een van de laagste Power Usage Effectiveness (PUE) waardes heeft in de marktm.a.w. zeer energie-efficiënt is. Daarnaast wordt ook nog eens 100% groene stroom gebruikt.”

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.