ITB2 Datacenters ontvangt ISO 14001 Milieumanagement certificering

  • Bedrijfsnieuws van
  • ITB2
  • geplaatst op
  • 24 september 2014 17:16 uur

ITB2 Datacenters, een Nederlandse leverancier van colocatie en managed datacenter services, heeft voor zijn datacenter in Apeldoorn een ISO 14001 Milieumanagement certificering ontvangen. ISO 14001 is een internationaal erkende milieucertificering waarbij alle processen in de organisatie worden doorgelicht op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Voor ITB2 is de certificering belangrijk als het gaat om levering van datacenter services aan overheidsklanten en enterprises.

ITB2 Datacenters heeft de certificering ontvangen uit handen van DEKRA, een expertorganisatie op het gebied van audits en normeringen, die met ruim 30.000 medewerkers in meer dan 50 landen zich inspant voor de waarborging van veiligheid, kwaliteit en milieubescherming op de lange termijn. DEKRA heeft middels een uitvoerige audit alle organisatieprocessen in het Apeldoornse datacenter van ITB2 onder de loep genomen. Via de audit werden allerlei organisatietechnische maatregelen om milieuvriendelijk te kunnen opereren beoordeeld. Ook werd bekeken of de organisatieprocessen binnen ITB2 erop zijn ingericht om gemakkelijk te kunnen opereren volgens normeringen binnen milieuwetgeving.

SMK milieucertificering

De ISO 14001 certificering volgt op de SMK milieucertificering van Stichting Milieukeur die ITB2 Datacenters in december 2013 voor het Apeldoornse datacenter ontving. Criteria voor de SMK certificering zijn ontwikkeld op initiatief van de ministeries van VROM en EZ.

ISO 14001 gaat verder dan de SMK milieucertificering en is voor de organisatie van ITB2 Datacenters nu een officiële internationale erkenning voor de wijze waarop het bedrijf de organisatieprocessen milieuvriendelijk heeft ingericht, alsmede hoe een duurzame bedrijfsvoering in die processen is gewaarborgd.

“Overheidsdiensten maar ook enterprise klanten willen vaak harde garanties als het gaat om de inrichting van processen en een waarborging van duurzaamheid,” zegt Niels Hensen, directeur en eigenaar van ITB2 Datacenters. “De SMK milieucertificering was een eerste belangrijke erkenning voor alle inspanningen van de ITB2 organisatie om een zo energie-efficiënt mogelijk en milieuvriendelijk datacenter ontwerp in Apeldoorn neer te zetten. ITB2 is één van de drie datacenter organisaties in Nederland die deze certificering heeft ontvangen, wat toch een knappe prestatie is. ISO 14001 geeft onze overheid en enterprise klanten de ultieme garantie dat ITB2 hen op volledig duurzame wijze van colocatie en aanvullende datacenter services kan voorzien.”

ISO 14001, 9001 en 27001

ISO 14001 ligt in het verlengde van ISO 9001, waarbij binnen 14001 aanvullende eisen worden gesteld op het gebied van milieu. ITB2 Datacenters heeft op basis van de externe audits meteen ook de ISO 9001 certificering ontvangen, waarvoor de algehele organisatieprocessen werden doorgelicht. Daarnaast heeft de organisatie tevens de processen met betrekking tot informatiebeveiliging middels een audit laten beoordelen, waarvoor ITB2 nu een ISO 27001 certificering heeft ontvangen.

De ISO 27001 normering heeft niet alleen betrekking op inrichting van processen en procedures rondom informatiebeveiliging. Ook zijn in de normering naleving en controle vastgelegd, alsmede een permanente verbetering van de processen. ISO 27001 is daarmee niet een momentopname, maar een continu proces voor het bewaken en kwalitatief verbeteren van informatiebeveiliging binnen de organisatie.

“ISO 14001, 9001 en 27001 geven tezamen een zeer goed beeld van de kwaliteit waarmee de operationele- en managementprocessen van ons nieuwste datacenter in Apeldoorn zijn ingericht,” zegt Hensen. “Van milieumanagement, operationeel beheer en informatiebeveiliging tot en met fysieke beveiliging, facturering en voorraadbeheer, alle processen binnen onze organisatie zijn middels deze drie certificeringen grondig gecheckt en officieel goedgekeurd.”

Overheden en enterprises

“Dankzij een gedegen design en het gebruik van slimme technologieën, onder andere op het gebied van koeling, hebben we in het datacenter een gecalculeerde PUE van 1,07 weten te behalen,” zegt Hensen. “Voor klanten binnen de overheid, maar ook voor enterprise organisaties, is zo’n energie-efficiënt en milieuvriendelijk datacenter design zeer interessant. Vanzelfsprekend willen deze klanten garanties en niet alleen een mooi verhaal. Die garanties kunnen we hen dankzij de ISO 14001 certificering nu geven.”

“Ook ISO 27001 is voor klanten zoals overheden en enterprises belangrijk,” zegt Hensen. “Zeker voor organisaties met gevoelige en bedrijfskritische data geldt dat zij harde garanties willen als het gaat om een professionele en veilige huisvesting van hun IT infrastructuur. Het betekent niet alleen dat er een veilig hek met camera’s om het datacenter moet staan, maar bijvoorbeeld ook dat bepaalde verantwoordelijkheden binnen de organisatie gescheiden moeten zijn en dat de aansturing van processen op adequate wijze is ingericht. ISO 27001 biedt onze overheidsklanten en enterprises die garanties.

Onlangs maakte ITB2 Datacenters bekend dat onder andere Sandd, aanbieder van zakelijke postdiensten in Nederland, zijn IT infrastructuur in het energie-efficiënte datacenter in Apeldoorn heeft ondergebracht. Ook meldde ITB2 dat Reesink Support BV, onderdeel van de beursgenoteerde technische handelsonderneming Koninklijke Reesink NV (ALRRE.AE), de IT huisvesting van Koninklijke Reesink heeft ondergebracht in het Apeldoornse datacenter.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.