Nederland ICT: aanbevelingen AWTI snel uitvoeren

  • Bedrijfsnieuws van
  • Nederland ICT
  • geplaatst op
  • 24 september 2015 10:39 uur

Het rapport ‘Klaar voor de toekomst’ van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) bevat een scherpe analyse van de rol en betekenis van ICT voor de Nederlandse economie. Nederland ICT onderschrijft het rapport en roept het kabinet op de aanbevelingen van de raad om te zetten in concrete acties. Net als Nederland ICT mist de AWTI een integrale kabinetsvisie op ICT en dus op de digitale economie.

De AWTI stelt vast dat de betekenis van ICT door beleidsmakers wordt onderschat. De adviesraad benadrukt dat ICT de key enabler is voor bijna alle andere key enabling technologies. De vier aanbevelingen van de AWTI sluiten naadloos aan op de visie en ambitie van Nederland ICT. Dat geldt in het bijzonder voor de aanbeveling om de ontwikkeling van de Nederlandse ICT-capaciteit vanuit een integrale visie veel meer te plaatsen in het hart van het beleid. Ook de aanbeveling om het onderwijs in te richten op de eisen die een economie stelt waarin ICT een dominante technologie is, is Nederland ICT uit het hart gegrepen.

De AWTI vraagt het kabinet meer prioriteit te geven aan de ontwikkeling en exploitatie van ICT binnen het innovatiebeleid. Ook de aanbeveling ervoor te zorgen dat de Nederlandse kennisinstellingen kunnen blijven beschikken over een ICT-infrastructuur van topkwaliteit met de daarbij behorende middelen legt de vinger op de zere plek.

Het advies is aangeboden aan de ministers Kamp (EZ), Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW). Nederland ICT is van mening dat uitvoering van de aanbevelingen bijdraagt aan de ambitie om van Nederland de eerste echt digitale economie van Europa te maken.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.