Nederland ICT: alleen overheid kan juiste belangenafweging maken tussen opsporingsdoeleinden en transparantie

  • Bedrijfsnieuws van
  • Nederland ICT
  • geplaatst op
  • 17 januari 2014 12:10 uur

Nederlandse politie en justitie mogen met een bevel bij telecom-, internet- en hostingaanbieders gegevens opvragen voor strafrechtelijk onderzoek. Aanbieders zijn wettelijk verplicht mee te werken aan het verstrekken van deze gegevens. In het publieke debat ontstaan steeds vaker vragen over het aantal informatieverzoeken dat politie en justitie doet bij aanbieders. De juiste afweging tussen transparantie en opsporingsbelangen kan uiteindelijk echter alleen de overheid zelf maken, en zou niet bij de bedrijven moeten worden neergelegd. Dit kan bijvoorbeeld middels een jaarlijks transparantierapport.

Aanbieders mogen volgens de wet geen informatie bekend maken over individuele verzoeken van opsporingsdiensten. De overheid heeft daarnaast in antwoord op Kamervragen van Oosenbrug en Recourt een dringend appèl gedaan op de sector om geen geaggregeerde cijfers bekend te maken, om te voorkomen dat opsporingsbelangen worden doorkruist.

Bedrijven in de sector ervaren iedere dag dat het vertrouwen van klanten mede wordt bepaald door de openheid die zij kunnen geven over wat er met klantgegevens gebeurt. Het bedrijfsleven kan echter niet inschatten wanneer transparantie opsporingswerk belemmert. Dat kan alleen de overheid.

Alleen overheid kan volledige transparantie bieden

De maatschappij vraagt om meer inzicht in welke mate de overheid informatie opvraagt van burgers. Aangezien het gaat om informatieverzoeken ten behoeve van de opsporingstaak van de overheid, heeft alleen de overheid het overzicht over de gevraagde informatie en de belangen die hierbij spelen. Transparantie in deze helpt het vertrouwen in de werkwijze van de overheid. Als de overheid zelf niet open is over deze informatie, en tegelijkertijd wel telecom-, internet en hostingaanbieders oproept tot geheimhouding, brengt de overheid bedrijven in een lastige positie.

Nederland ICT vraagt de overheid daarom om te onderzoeken hoe de transparantie hierover op verantwoorde wijze kan worden verbeterd. Onderdeel hiervan zou de publicatie van een transparantierapport kunnen zijn, waarin de overheid zelf ieder jaar het aantal informatieverzoeken van opsporingsdiensten bij het bedrijfsleven bekend maakt.

 

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.