Nieuw onderzoek door Barracuda Networks laat belangrijke kansen voor kanaalpartners zien rondom de overstap van bedrijven naar Office 365

De populariteit van het cloud-platform van Microsoft ligt ver boven de verwachtingen; bedrijven hebben behoefte aan vakkundig advies van het kanaal om een soepele overstap te waarborgen


Barracuda Networks, Inc. publiceert een nieuw onderzoeksrapport waaruit blijkt dat er belangrijke kansen voor het kanaal liggen om te profiteren van het toenemende aantal klanten dat besluit om over te stappen naar Microsoft Office 365.

Belangrijkste nieuwsfeiten:

  • Uit een nieuwe enquête onder klanten van Barracuda in de regio EMEA (1) blijkt dat er belangrijke kansen voor het kanaal liggen om te profiteren van de populariteit van Microsoft Office 365 en de bereidheid van organisaties om naar dit cloud-platform over te stappen.
  • De marktacceptatie van Office 365 ligt reeds ver boven de verwachtingen (2). 42% van alle respondenten is al overgestapt. Nog eens 42% heeft hier plannen voor. 22% wil dit de komende 12 maanden doen.
  • Het onderzoek wijst daarnaast op een duidelijke behoefte van klanten aan de ondersteuning van kanaalpartners bij hun migratieplanning. Twee derde (66%) zegt dat ze advies bij een Value Added Reseller of dienstverlener zouden inwinnen voor de overstap naar, en het gebruik en beheer van Office 365.
  • Van de klanten die niet overstapt, noemt 44% de beveiliging als hun grootste punt van zorg. Hieruit blijkt dat er kansen liggen voor kanaalpartners met ruime ervaring op het gebied van ICT-beveiliging om obstakels uit de weg te ruimen die een migratie in de weg zitten.

De marktacceptatie van Office 365 ligt ver boven verwachting
Eerdere prognoses voor het gebruik van het cloud-platform van Microsoft voorzagen dat circa 40% van alle gebruikers in 2017 naar Office 365 zouden zijn overgestapt. Het onderzoek van Barracuda wijst echter op een sneller acceptatietempo. 42% van alle klanten van Barracuda heeft reeds de overstap naar de cloud gemaakt. Van de overige respondenten is bijna de helft (42%) van plan om over te stappen. 22% wil dit de komende 12 maanden doen.

Organisaties verwachten hulp van het kanaal
Een opvallende onderzoeksconclusie is dat twee derde (66%) van de klanten van Barracuda het advies wil inwinnen van een Value Added Reseller (VAR) of dienstverlener met betrekking tot de overstap naar, en het gebruik en beheer van Office 365. Er liggen daarmee volop kansen voor kanaalpartners om munt te slaan uit de toenemende vraag naar expertise met betrekking tot de planning en uitvoering van migraties naar de cloud.

Migratieprojecten blijken doorgaans zeer succesvol
Een andere belangrijke drijfveer voor kanaalpartners om ondersteuning voor dit soort projecten te bieden is dat ze vaak klinkende successen opleveren. Van de klanten van Barracuda die reeds naar Office 365 zijn overstapt slaagde 64% erin om dit binnen de geplande termijn te doen. Bij 38% van alle projecten kon men in een maand tijd beschikken over een volledig operationele cloud-omgeving. Deze projecten vertegenwoordigen daarmee belangrijke kansen voor VAR’s en dienstverleners om hun reputatie een boost te geven.

De beveiliging blijft het belangrijkste struikelblok
Bij klanten die nog geen migratieplannen koesteren, blijft de beveiliging het belangrijkste punt van zorg. 44% van de respondenten gaf aan dat dit hun belangrijkste reden om de mogelijkheid van een overstap naar Office 365 niet nader te onderzoeken. Kanaalpartners zouden dit echter eerder als een kans dan als een obstakel moeten zien. Voor veel organisaties is een goede voorlichting het ontbrekende stukje van de legpuzzel. Een kanaalpartner met ruime ervaring op het gebied van ICT-beveiliging zal passende oplossingen kunnen aanreiken en misplaatste zorgen over de overstap naar de cloud uit de weg kunnen ruimen.

“De resultaten van dit onderzoek spreken boekdelen voor het kanaal”, zegt Chris Ross, senior vice president International Sales bij Barracuda Networks. “Onze klanten willen niet alleen overstappen naar Office 365, maar willen een beroep doen op het kanaal voor vakkundig advies hierover. Gezien de snelheid waarmee organisaties naar de cloud overstappen, zijn deze kansen echter van tijdelijke aard. VAR’s en dienstverleners moeten hier snel op inspringen als ze de boot niet willen missen.”

Barracuda introduceerde recentelijk Barracuda Essentials for Office 365, een verzameling van cloud-diensten die de functionaliteit voor beveiliging en databescherming van Office 365 uitbreiden. Barracuda Essentials combineert drie innovatieve cloud-oplossingen van Barracuda – Barracuda Email Security Service, Barracuda Cloud Archiving Service en Barracuda Cloud Backup – tot een eenvoudig toepasbare en beheervriendelijke verzameling cloud-diensten die kunnen worden afgenomen op basis van een eenvoudige licentie per gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie https://www.barracuda.com/products/essentials

1. Barracuda Networks voerde in februari 2016 een enquête uit onder 440 klanten in de regio EMEA
2. Osterman Research, Best Practices for Migrating to Office 365, april 2015

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.