Oude IT-infrastructuur remt innovatie

42% van de onderzochte IT-professionals vindt dat IT een grol rol speelt in de concurrentiekracht

  • Bedrijfsnieuws van
  • Nutanix
  • geplaatst op
  • 9 februari 2016 12:10 uur

IT is een belangrijk middel om het verschil te maken met concurrenten, maar in de praktijk blijken de mogelijkheden van bedrijven op dit gebied beperkt. Slechts 13 procent van de IT-professionals is van mening dat de huidige IT-architectuur voldoet aan de nieuwe eisen van de markt. IT-legacy en de complexiteit van dagelijks beheer worden daarbij aangemerkt als de belangrijkste barrières van IT-afdelingen om innovatie te bewerkstelligen. Dat blijkt uit de Benchmark toekomstbestendigheid van IT-architecturen van Nutanix, leverancier van next generation enterprise computing-oplossingen.

Nutanix ondervroeg voor het onderzoek IT-professionals bij een kleine 200 organisaties uit de Benelux. Het onderzoek laat zien dat bedrijven en directies de mogelijkheden van IT hoog waarderen en het zien als een belangrijk middel in hun strijd met concurrenten. 42 procent van de respondenten geeft aan dat IT een grote rol speelt voor de concurrentiekracht (40 procent zegt ‘een rol’ en 16 procent zegt ‘geen/nauwelijks een rol’) en 39 procent beschouwt de overstap naar een nieuwe IT-infrastructuur als een belangrijke strategische beslissing. Organisaties lijken daarmee duidelijk het belang van IT te erkennen. Toch wordt er relatief weinig van de innovatiekracht van IT gebruikgemaakt. Slechts 13 procent van de respondenten geeft aan dat hun IT-architectuur voldoet aan de nieuwe eisen en behoeften vanuit de markt. En 56 procent zegt dat minder dan tien procent van het IT-budget aan innovatie wordt besteed.

Complexiteit van beheer
Het IT-budget gaat over het algemeen op aan het onderhouden, ondersteunen en uitbreiden van bestaande IT-infrastructuren. Legacy-systemen en –applicaties die het integreren, ontsluiten en opschalen van systemen moeilijk maken, wordt door 55 procent van de respondenten aangemerkt als een belangrijke oorzaak voor het onvermogen om in te spelen op wensen van de business. 47 procent van de respondenten gaf bovendien aan dat de complexiteit van het beheer een belangrijke bottleneck is. De inflexibiliteit van IT-systemen lijkt daarmee de innovatiekracht van organisaties in belangrijke mate te beperken.

Flexibele IT
De redenen om voor een nieuwe IT-architectuur te kiezen, onderschrijven de wens voor een flexibelere IT-infrastructuur. Flexibiliseren van IT-infrastructuur wordt door 55 procent van de respondenten aangemerkt als een belangrijke methode om de wensen op de directieagenda te verwezenlijken. Daarnaast blijkt vanuit businessperspectief wendbaarheid (53% van de respondenten) – het snel in kunnen spelen op veranderingen – de belangrijkste motivatie te zijn om voor een nieuwe IT-architectuur te kiezen.

SaaS in het vizier
Er is ook naar de adaptatie van cloud computing nader bekeken. Wanneer het gaat om cloud-infrastructuren geeft 81 procent van de ondervraagden aan interesse te hebben in SaaS. IaaS werd door 40 procent als interessant aangegeven en PaaS door 34 procent. De interesse in SaaS lijkt een direct gevolg van de uitdagingen waar veel van de ondervraagden zich voor geplaatst zien. De flexibiliteit waarmee SaaS inzetbaar is, biedt een oplossing voor het werken met starre en monolitische legacy-systemen.

“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat de klassieke, gelaagde IT-infrastructuur, met een duidelijk scheiding tussen storage, server en virtualisatie, niet goed meer past bij de dynamische IT-behoeften van deze tijd,” zegt Patrick van de Werken, regional director Northern Europe bij Nutanix. “Bedrijven willen wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op marktkansen, maar in de praktijk blijkt de IT-infrastructuur dermate complex dat die ruimte om te innoveren achterblijft. Bedrijven die hun IT-infrastructuur weten te flexibiliseren hebben de komende jaren een belangrijk – en in vele gevallen beslissend – concurrentievoordeel. Zij kunnen diensten sneller aanbieden, kunnen betere kwaliteitsgaranties geven en kunnen investeringen effectiever afstemmen op de gewenste IT-behoefte.”

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.