Pleiten voor afscheid mainportbeleid doet de Digital mainport onrecht aan


De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, een adviesorgaan van de Nederlandse regering, heeft op 1 juli jl. het rapport ‘Mainports voorbij’ gepubliceerd. De raad adviseert in het rapport om het beleid voor mainports los te laten en meer in te zetten op het scheppen van een goed vestigingsklimaat. Het niet erkennen van de digitale mainport, in combinatie met het los laten van het mainport beleid, is juist nu het verkeerde advies aldus Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association (DDA).

“In het advies van de raad wordt benadrukt dat de digitale infrastructuur één van de pijlers van een gezonde economische toekomst van Nederland is”, aldus Stijn Grove. “Dat klopt, maar de digitale infrastructuur als geheel is echter iets heel anders dan de unieke digitale mainport. Deze digitale mainport, de Digital Gateway, is het unieke internationale knooppunt dat wordt opgemaakt door datacenters, internet exchanges en internationale data verbindingen. De snelst groeiende nieuwe parel van onze economie moet wel degelijk gezien worden als mainport”.

Het pleiten voor een afscheid van de mainportgedachte via de rigoureuze titel ‘Mainports voorbij’ is dan ook een totaal verkeerd signaal. Grove: “In het buitenland kent men Nederland juist om de Port of Rotterdam, Schiphol Airport en de Digital Gateway. Door de toon van de titel zo scherp te stellen wordt hier afbreuk aan gedaan: het stimuleert de zaken waar we goed en bekend om zijn niet. De ook inhoudelijk beperkte definities en het missen van verdieping in maatregelen rondom de digitale mainport zijn een gemiste kans voor deze sector en dus ook voor Nederland.”

“Organisaties, bedrijven en consumenten zijn bewust en onbewust afhankelijk van datacenters. Ze zijn het nieuwe fundament van onze economie. Groei van deze sector is dan ook noodzakelijk om de cruciale rol van datacenters voor economie en samenleving te borgen. Datacenters zijn als onderdeel van de digitale mainport aanjager van de economische groei in Europa. Net als de fysieke mainports Schiphol en Rotterdam heeft deze sector aanzienlijke spill-over effecten voor de rest van de economie”, stelt Grove.

Juist nu, in deze roerige tijden met de Brexit, is het belangrijk de snel groeiende digitale mainport te versterken. Ervoor te zorgen dat de groei op lange termijn geborgd wordt. Door prioriteit te geven aan fysieke maatregelen als investeringen in de infrastructuur voor elektriciteit, infrastructuur voor hergebruik van warmte maar ook door samenhangend beleid op het gebied van economie, privacy en milieu. En de promotie van deze mainport te versterken.

De urgentie is hoog, actie is geboden en adviezen kunnen niet concreet genoeg zijn. Het feit dat vele landen in Europa hier al hard op inzetten en dit volledig ondersteunen, betekent dat Nederland snel een slag moet slaan. “Dat kan niet door voorbij te gaan aan de mainport functie van de Digital Gateway to Europe”, concludeert Grove.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.