SIDN draagt bij aan welvaart en welzijn Nederland door oprichting Fonds

  • Bedrijfsnieuws van
  • SIDN
  • geplaatst op
  • 8 oktober 2013 15:21 uur

SIDN, de beheerder van het .nl-domein, heeft het voornemen het SIDN Fonds op te richten. Dit onafhankelijke Fonds heeft als doel de welvaart en het welzijn in Nederland te verhogen door een bijdrage te leveren aan de vergroting van de economische en maatschappelijke waarde van het internet. Het Fonds doet dit door projecten financieel te ondersteunen die gericht zijn op het stimuleren van innovatie, onderwijs, onderzoek, het verhogen van veiligheid en het vertrouwen, het verbreden van toepassingen en het vergroten van zinvol gebruik van het internet in Nederland. SIDN is van plan om een startvermogen van naar verwachting 5 miljoen ter beschikking te stellen aan het Fonds en heeft daarnaast de intentie om het Fonds duurzaam financieel te ondersteunen. Registrars en andere partijen binnen de internetgemeenschap zullen actief bij de uitwerking van het Fonds betrokken worden. Met deze bijzondere stap wil SIDN haar bijdrage aan de verdere groei en toepassing van het internet in Nederland sterk vergroten en een positieve impuls geven aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland.

In de komende maanden zal SIDN de inrichting van het SIDN Fonds verder uitwerken, onder andere in overleg met de bij haar aangesloten registrars (vaak hostingbedrijven of internet service providers). Het is daarbij de bedoeling dat de registrars en ook andere partijen binnen de internetgemeenschap en de Nederlandse maatschappij actief binnen en bij het SIDN Fonds betrokken worden. Dit onder andere door deel te nemen in de raad van advies die het Fonds zal adviseren over zijn beleid. Daarnaast zal een van de bestuurders van het SIDN Fonds een directe relatie moeten hebben met een registrar.

SIDN ziet de oprichting van het Fonds als een invulling van haar eigen doelstelling om toegevoegde waarde te leveren voor de internetgemeenschap en daarmee voor het algemeen nut. “Een sterke internetsector is immers het fundament voor een innovatief Nederland, voor de groei van ons welzijn en onze welvaart”, aldus Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN. “De resultaten van een onderzoek dat we hebben laten uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek laten zien dat we als SIDN waarschijnlijk het meest effectief een bijdrage kunnen leveren aan de welvaart door een deel van ons bedrijfsresultaat te investeren in projecten die het maatschappelijk belang van het internet voor de Nederlandse samenleving bevorderen”.

De resultaten van het Nominet Trust, een soortgelijk fonds dat is opgericht door Nominet (de organisatie die het .uk-domein beheert) laten zien wat het potentieel is van het SIDN Fonds. Projecten waarbij hulpmiddelen worden ontwikkeld waardoor visueel gehandicapten toegang krijgen tot essentiële diensten op internet, een onderzoek naar de effecten van internet en ICT op ons leven in de toekomst, de integratie van ICT en internet om de zorg te verbeteren. Eddy Schuyer, voorzitter RvT: “De Raad van Toezicht van SIDN is van mening dat een dergelijk Fonds en zulke projecten ook perfect aansluiten bij de missie van SIDN om een bijdrage te leveren aan één, wereldomvattend internet dat open en toegankelijk is voor allen”.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.