Verizon voorspelt zakelijke ICT-trends voor 2016

  • Bedrijfsnieuws van
  • Verizon
  • geplaatst op
  • 20 januari 2016 11:44 uur

Volgens Verizon Enterprise Solutions zal de ‘digitale transformatie’ in 2016 doorzetten. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van organisaties in alle sectoren, overal ter wereld. Bedrijven die optimaal van deze ontwikkelingen willen profiteren, zullen hun bedrijfscultuur, operationele processen, infrastructuur en pool van talent fundamenteel moeten aanpassen aan nieuwe businessmodellen. Wereldwijd actieve ondernemingen krijgen te maken met unieke uitdagingen. De volgende trends zullen volgens Verizon in 2016 het aanzien van de zakelijke ICT bepalen:

1.     De wensen van klanten wekken transformatie in de hand.

Bedrijven beginnen steeds meer oog te krijgen voor wat hun klanten werkelijk willen. Het aanpassen van hun back-officeprocessen aan deze wensen zal hun bedrijfsvoering ingrijpend veranderen. Bedrijven moeten als het ware door hun directe klant heen kijken en focussen op de eindgebruiker. Op basis van deze inzichten moeten zij hun ICT-processen en zakelijke activiteiten integraal herzien. Big data zal een cruciale rol vervullen bij het verwerven van inzicht in de wensen en behoeften van eindgebruikers. Maar het zal niet langer een kwestie zijn van een speld in een hooiberg zoeken. Geavanceerde data analytics maakt het mogelijk om irrelevante informatie weg te filteren, zodat bedrijven snel kunnen achterhalen naar welke speld zij precies op zoek zijn.

2.     Snelheid zal bepalend zijn voor zakelijk succes.

Voor bedrijven wordt het belangrijker dan ooit om als eerste in actie te komen. Bedrijven die flexibele processen omarmen en snel en integer te werk gaan, zullen zich van de concurrentie kunnen onderscheiden. Prominente klanten, potentiële partners en toptalent zullen ervoor kiezen om met dit soort organisaties in zee te gaan. Met een gerichte ICT-inspanning kunnen bedrijven hun snelheid en reactievermogen verder verbeteren.

3.     Convergentie rond het netwerk.

Waar het netwerk vroeger werd beschouwd als een simpele kabelverbinding voor het transport van bits en bytes, beginnen bedrijven hun netwerk steeds meer te zien als platform voor communicatie-, video- en andere ‘layer 7’-toepassingen. In 2016 zullen beveiligings- en cloud-diensten steeds sterker met het netwerk worden geïntegreerd. Ze zullen uitgroeien tot knooppunten binnen een software-gedefinieerd netwerk en nauw verweven raken met de netwerkstructuur. Bedrijven die vasthouden aan concepten als het scheiden en segmenteren van netwerken kunnen daar nu misschien nog mee wegkomen, maar zullen over een jaar tot de minderheid behoren.

4.     Doe-het-zelven is uit.

Flexibele klantgerichte businessmodellen en ICT-diensten krijgen een steeds gecompliceerder karakter. Bedrijven die op wereldwijde schaal actief zijn maken gebruik van diverse clouds en netwerken. Ze krijgen op deze manier te maken met tal van beveiligingsvraagstukken waar zij vanwege hun schaalomvang steeds minder grip op hebben. Problemen rond legacy-systemen, risicobeheer en compliance lijken niet meer op te lossen met het aanwezige personeel en de beschikbare budgetten. Bedrijven zullen zich daarom weer op hun zakelijke kernactiviteiten gaan richten en ICT-aangelegenheden overlaten aan een betrouwbare dienstverlener. De focus zal daarbij liggen op een flexibele inzet van technologie waarmee zij zich van de concurrentie kunnen onderscheiden.

5.     Zakelijk succes vraagt om het juiste ecosysteem.

Niet alleen doe-het-zelven is uit, maar ook de one-size-fits-all-aanpak en de afhankelijkheid van één leverancier. Bedrijven hebben behoefte aan een sterk geïntegreerde mix van de beste technologieën in hun soort. Leveranciers van oplossingen die het mogelijk maken om diensten van uiteenlopende leveranciers tot een samenhangend geheel te smeden, zullen van onmisbaar belang blijken. Leveranciers die stand alone-diensten blijven aanbieden, zullen als commodity worden gezien. Durfinvesteerders hebben deze ontwikkeling al zien aankomen. Veel van hen trekken zich terug uit ooit veelbelovende gebieden als Software-as-a-Service (SaaS), cloud computing en ICT-beveiliging nu de markt losstaande producten en diensten begint in te ruilen voor beter geïntegreerde oplossingen.

6.     Alles draait om de omzet.

De omzet van bedrijven blijft onder druk staan. Dat houdt echter niet in dat zij ophouden met investeren in ICT. Ze zullen van hun leveranciers oplossingen eisen die voor tastbare resultaten zorgen: een hogere omzet dan wel lagere kosten. Het bedrijfsresultaat zal zelfs uitgroeien tot een key performance indicator voor ICT-leveranciers. Hun succes zal worden afgemeten aan de omzet van de klant in plaats van de technologische prestaties, zoals bij traditionele SLA’s. Dit zal de aanzet geven tot ICT-programma’s die bedrijfsprocessen optimaliseren en automatiseren en Internet of Things (IoT) omarmen. Het bedrijfsleven zal uitgroeien tot groeimotor van IoT en inzetten op intelligente apparaten en sensoren die real-time input aanleveren voor het verbeteren van hun bedrijfsprocessen (kostenbesparingen) en klantenservice (meer omzet).

7.     Een verbonden wereld, ondersteund door kunstmatige intelligentie en virtual reality.

Er zal in 2016 sprake zijn van een verdere toename van het aantal met internet verbonden apparaten in de auto-industrie, de productiesector en de markt voor consumentengoederen. De reden hiervoor is dat bedrijven oog beginnen te krijgen voor de waarde die in hun bestaande bedrijfsmiddelen besloten ligt. In de verbonden wereld zullen machines niet alleen met machines communiceren, maar ook overgaan tot uitgebreide interactie met mensen. Programmeurs zullen naar nieuwe manieren zoeken om voor een innovatieve en sterk verbonden gebruikservaring te zorgen, waarbij mensen met hun omgeving worden verbonden met behulp van augmented reality. Het innovatietempo rond kunstmatige intelligentie zal hoger komen te liggen, zodat het mogelijk wordt om de informatiestromen uit de verbonden wereld effectief te verwerken.

8.     Er zal serieus worden gesproken over digitale privacy en regelgeving.

In een wereld waarin de ‘slechteriken’ steeds geavanceerder te werk gaan, is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om effectieve strategieën te vinden die de bedrijfsgroei in evenwicht brengen met de naleving van de wet- en regelgeving. De beveiliging van bedrijfsinformatie, klantengegevens en fysiek en intellectueel eigendom is een topprioriteit voor bedrijven. Besluitvormers in de publieke sector moeten zich realiseren dat de regels van de oude, analoge wereld geen effectieve bescherming meer bieden en de economische groei in de weg kunnen zitten. Wet- en regelgeving zullen gestroomlijnd moeten worden. Het centraal stellen van gebruikersidentiteiten binnen de bedrijfsstrategie zou het beveiligingsproces moeten vereenvoudigen, zodat chief security officers zich kunnen concentreren op het treffen van de juiste basismaatregelen. Het gezond verstand zal langzaam maar zeker de overhand krijgen.

9.     Er zal sprake zijn van meer prominente beveiligingsincidenten.

Hoewel het bedrijfsleven veel tijd en geld in cyberbeveiliging investeert, is de harde waarheid dat de interne beveiliging van bedrijven achter de feiten blijft aanlopen. De winnaars van 2016 zullen bedrijven zijn die een flexibele, responsieve aanpak hanteren die wordt ondersteund door analytische technologie. Zij zullen in staat zijn om snel kwetsbaarheden in de beveiliging te detecteren en aanvalspogingen af te slaan. Hoewel geen enkele beveiligingsstrategie waterdicht is, biedt deze benadering de grootste kans op succes.
Citaten:

“Naar onze mening zullen inzicht in de behoeften van klanten en een flexibele ICT-aanpak in 2016 de sleutels vormen voor zakelijk succes”, aldus Chris Formant, de bestuursvoorzitter van Verizon Enterprise Solutions. “Dit houdt in dat bedrijven hun bestaande activiteiten opnieuw onder de loep moeten nemen. In dit digitale tijdperk staat of valt zakelijk succes met inzicht in de wensen en behoeften van eindgebruikers en het daarop aanpassen van de bedrijfsprocessen. Het komt aan op een integer gebruik van technologie dat het mogelijk maakt om het besluitvormingsproces te verkorten en sneller en doelgerichter te handelen. Digitale transformatie zal de bedrijfsvoering van onze klanten in 2016 en de daaropvolgende jaren ingrijpend veranderen. De ervaring, wereldwijde reikwijdte en diepgaande technologische expertise van Verizon zullen cruciaal blijken voor een succesvolle omgang met deze digitale transformatie.”

 

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.