Wetsvoorstel ‘Meldplicht datalekken’ aangenomen in de Tweede Kamer

  • Bedrijfsnieuws van
  • Nederland ICT
  • geplaatst op
  • 17 februari 2015 10:00 uur

Dinsdag 10 februari is het wetsvoorstel inzake het melden van datalekken aangenomen door de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel krijgt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een meer uitgebreide bestuurlijke boetebevoegdheid oplopend tot €810.000,- of 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon. Verder regelt dit wetsvoorstel een meldplicht voor gegevensverlies. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden melding moeten maken van inbreuken op de beveiliging met ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of inbreuken die leiden tot een aanzienlijke kans daarop. De melding moet gedaan worden bij het CBP en aan betrokkene(n) indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Nederland ICT is tevreden met de aanpassing van de reikwijdte van de meldplicht ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Daarmee is meer duidelijkheid gekomen over wanneer een incident gemeld moet worden. In het huidige voorstel moet er namelijk sprake zijn van ernstige nadelige gevolgen, waarmee onnodige meldingen worden beperkt. Daarnaast is de protocolplicht in het wetsvoorstel aangescherpt, zodat deze pas loopt met de meldplicht. Verantwoordelijken hoeven alleen die lekken te administreren die ook gemeld moeten worden. Dit is een verlichting van administratieve lasten ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer.

Nederland ICT blijft dit proces uiteraard nauwgezet volgen, waarbij wij samenwerken met VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook over de mogelijke uitwerking van dit voorstel in richtsnoeren zal Nederland ICT te zijner tijd contact hebben met het CBP.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.