Monitoring, onmisbaar bij managed hosting


Binnen managed hosting is monitoring een zeer belangrijk middel om de beschikbaarheid en de performance van omgevingen continue te kunnen waarborgen en verbeteren. Monitoring houdt in dat de beschikbaarheid van omgevingen structureel wordt gecontroleerd, maar ook dat verschillende performance indicatoren zoals CPU, I/O en geheugenverbruik worden gemeten en beschikbare resources zoals opslagruimte worden gecontroleerd.

Door monitoring worden afwijkende patronen en problemen vroegtijdig gesignaleerd. Dit zorgt ervoor dat er proactief en snel kan worden ingegrepen alvorens het ontstaan van een daadwerkelijke storing, vertraging of andere ongewenste situaties. Monitoring speelt een zeer belangrijke rol in onze dienstverlening. Elke minuut worden servers, afhankelijk van het aantal draaiende applicaties en de configuratie van de servers, op honderden punten gecontroleerd, dit gebeurt op verschillende niveaus.
shocknoc1

Niveaus monitoring

Bij ons vindt monitoring standaard plaats op infrastructureel niveau, server niveau en service niveau. Optioneel is het ook mogelijk om monitoring op applicatiespecifiek niveau uit te voeren. Hieronder worden deze vier niveaus kort toegelicht.

 • Infrastructurele monitoring
  Hierbij wordt zowel het netwerk als de (cloud)infrastructuur automatisch gecontroleerd op bijvoorbeeld de status van de hardware, performance en beschikbaarheid.
 • Server monitoring
  Hierbij wordt de staat van de server zelf gecontroleerd. Bijvoorbeeld of er voldoende (vrij) geheugen beschikbaar is, voldoende (vrije) opslag, een acceptabele load/belasting en andere zaken die invloed hebben op de bereikbaarheid, beschikbaarheid en performance.
 • Service monitoring
  Hierbij wordt gecontroleerd hoeveel geheugen MySQL gebruikt, hoeveel requests per seconde een webserver afhandelt, of de mailserver bereikt kan worden en hoe druk deze is met het verwerken van mail.
 • Applicatiespecifieke monitoring
  Wanneer het gaat om maatwerkoplossingen kunnen deze sterk van elkaar verschillen. Hierdoor kan standaard monitoring niet voldoende zijn. Daarom is het belangrijk dat de monitoring wordt afgestemd op de applicatie en zo nodig wordt aangepast naarmate de oplossing verandert. Een voorbeeld van applicatiespecifieke monitoring is bijvoorbeeld een database controle die er als volgt uit kan zien; geeft query X binnen Y milliseconde het verwachtte resultaat Z terug. Een andere controle op applicatiespecifiek niveau kan ook een simulatie zijn van een scenario, bijvoorbeeld: een automatische controle die checkt of het mogelijk is in te loggen op een website en via een webformulier een aanvraag te verzenden. Zo is het mogelijk om niet alleen te controleren of een voorpagina van een website werkt, maar ook of een gehele applicatie die er achter draait (en vaak weer veel afhankelijkheden kent van andere systemen) nog steeds doet wat men verwacht.

Waardes

In onze monitoring worden ontvangen waardes van de servers vergeleken met ingestelde grenswaardes om te bepalen of er een probleem aan het ontstaan is waarop gereageerd dient te worden. Mocht er een probleem gaan ontstaan, dan krijgen onze system administrators hier meldingen van. Een voorbeeld van deze waardes:

 • Een veilige waarde: bijvoorbeeld diskruimte gebruik tot 80%.
 • Een waarschuwingswaarde: bijvoorbeeld diskruimte gebruik van 80% tot en met 95%.
 • Een kritieke waarde: bijvoorbeeld diskruimte gebruik boven de 95%.

Door het toekennen van deze waardes kan er bij de waarschuwingswaarde al actie worden ondernomen door de klant te informeren over mogelijke problemen wanneer dit nodig is. Bij de kritieke waarde grijpt een system administrator zelfs 24/7 proactief in. Naast de meldingen die worden verstuurd naar de system administrators leveren de punten die voortkomen uit de monitoring ook waardevolle informatie voor groei en verbetering. Uit deze informatie kunnen statistieken en grafieken worden gegenereerd die inzicht geven in (groei)trends en verbetermaatregelen.
shocknoc2

Monitoring voor onze klanten

De monitoring van servers wordt voor de klanten uitgevoerd zodat zij zich hier niet druk over hoeven te maken. Echter willen klanten vaak wel toegang kunnen krijgen tot onze monitoring, bijvoorbeeld wanneer zij bezig zijn met het testen van een omgeving of wanneer zij zelf merken dat hun omgeving langzamer reageert. Om klanten hierin te ondersteunen is de monitoring van de servers voor klanten volledig inzichtelijk gemaakt in ons control panel. Klanten kunnen hier inzien welke services door ons gemonitord worden en wat de status daarvan is. Daarnaast kunnen ze kunnen statistieken en grafieken inzien van alle services zoals bijvoorbeeld; het cpu-gebruik van de server, de groei van de diskruimte in de afgelopen maand, maar bijvoorbeeld ook het aantal queries per seconde van de database-server tijdens het benchmarken van hun omgeving. Om je een idee te geven van hoe dit eruit ziet, kun je hier klikken.

Monitoring is een zeer krachtige tool binnen onze dienstverlening en heeft een centrale rol om de stabiliteit en performance van een omgeving te garanderen. Mede dankzij uitgebreide monitoring kan Shock Media steeds hogere garanties bieden op performance, bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Geschreven door Isabelle Walter en Rowan Bömer, beiden zijn managed hosting specialist bij Shock Media.

Advertentie: De inhoud van dit blok bevat een mededeling van onze partner

Vacatures van Shock Media


Geschreven door Isabelle Walter (Shock Media)

Dit ingezonden artikel is geschreven door Isabelle Walter, Managed Hosting Specialist bij Shock Media.

Lees ook de onderstaande artikelen van Shock Media

Stuur ook uw blog, achtergrond artikel of andere bijdrage in!

Indien u zelf een interessante bijdrage, zoals een blog, how-to of achtergrond heeft, dan plaatsen wij die graag en dat kost u niks. Neem contact op met de ISPam.nl redactie via redactie@ispam.nl of kijk op deze pagina voor meer informatie over het leveren van een bijdrage aan ISPam.nl.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 27 januari 2017
apkdld: Enjoy most recent number one popular android apps game on your phone and tablet, also be aware that ...

Heartbleed – of de noodzaak om als provider altijd te patchen
showbox alternative: Is showbox not working? Don’t be anxious we have included a list of best Showbox alternative for y...

Naar de cloud of naar de haaien?
http://www.coins4games.us/: När jag för en gångs skull sitter uppe och läser precis när ämnet kommer... så ...