Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

2013: Cloud in Europa, cloud voor Europa

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 20 januari 2014 08:01 uur

Europese vlagWie terugblikt op het jaar 2013 om te zien welke IT-voorspellingen zijn uitgekomen, zal constateren dat over cloud enorm veel te doen is geweest. Wie beter kijkt, ziet echter ook dat een deel van de ophef en veranderingen al ruim voor de NSA-affaire zijn gestart. Twee belangrijke ontwikkelingen worden hier uitgelegd.

De eerste ontwikkeling is dat rond cloud in 2013 – dus ook al voor de onthullingen van Snowden – een geleidelijke verandering in het aanbod op de Europese markt tot stand is gekomen. In tegenstelling tot wat veel aanbieders ons vertellen, is het de vraag (en niet het aanbod!) die heeft gezorgd voor een verschuiving. Public cloud bleek toch minder goed verkoopbaar bij klantgroepen die terecht nadenken over de kwaliteit van het aanbod, data integriteit en lastige materie zoals de impact van FISMA en Patriot act. Aanbieders die een gedegen private cloudaanbod hadden, zagen al in het begin van 2013 op dat punt een betere groei dan de bekende grote public cloudpartijen. Logisch dus dat de laatste groep het eigen aanbod geleidelijk is gaan aanpassen.

De onthullingen van Snowden hebben, in tegenstelling tot wat sommige Amerikaanse commentatoren wel eens suggereren, de cloud niet om zeep geholpen. Een proces dat al gaande was, namelijk de verbetering conform de wensen van de klanten, is echter wel in een stroomversnelling geraakt. Dat dit dan weer leidt tot extra vormen van cloud (hybride is slechts het bekendste voorbeeld daarvan) is niet meer dan een normale fase van marktontwikkeling.

De tweede belangrijke ontwikkeling is dat Europa het afgelopen jaar heel wat heeft ondernomen om het verschijnsel cloud te omarmen. Europa (lees: Brussel) volgt de ontwikkelingen niet alleen, er wordt ook serieus geld gestoken in research. Bij dat laatste gaat het nadrukkelijk niet om een puur wetenschappelijke benadering, ook de juridische uitdagingen rond cloud worden eindelijk serieus opgepakt. Dat Amerikaanse aanbieders van de gedegen en brede EU-aanpak niet direct blij mee zijn, hoeft verder geen uitleg. De contouren die nu reeds duidelijk worden, is dat er binnen de EU op termijn een cloudarchitectuur ontstaat die uiteraard voldoet aan het wettelijk kader dat hier geldt, maar ook technisch opzicht beter zal aansluiten bij de wensen van de gebruikers. We zien daar in de vorm van het Luxemburgse model nu de eerste resultaten van. Voorbeelden waarover in EU-context verder wordt gesproken zijn: grensoverschrijdend cloudgebruik door overheden binnen de EU en meer focus op het MKB als aanbieders en gebruikers.

Kortom 2013 is voor de cloudindustrie een belangrijk jaar geweest. Een aantal ontwikkelingen is versneld of heeft geleid tot veranderingen die onder streep de EU markt voor clouddiensten ingrijpend gaan bepalen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.