Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Klanten niet geïnteresseerd in groene hosters? Greenhost en The Green Web Foundation aan het woord

  • Door
  • Barbara van de Velde
  • geplaatst op
  • 13 maart 2015 10:00 uur

Enige tijd geleden heeft ISPam.nl een artikel geplaatst waaruit blijkt dat klanten totaal niet geïnteresseerd zijn in groene cloud en een groen datacenter. Maar is dat echt zo? Om hier achter te komen hebben wij deze stelling voorgelegd aan bedrijven in de branche. In deel 1 vroegen we 2 datacenters om een reactie. Vandaag deel 2 waarbij we groene hoster Greenhost en The Green Web Foundation hebben gevraagd naar hun visie.

Uit onderzoek komt naar voren dat IT-beslissers totaal niet geïnteresseerd zijn in groene datacenters en cloud. De enige reden om voor om hiervoor te kiezen is als het geld bespaart. Wat vinden jullie van deze stelling?

René Post van The Green Web Foundation:  In de praktijk blijkt een datacenter voor veel IT-inkopers een black box waar bepaalde zaken uit moeten komen voor een bepaalde prijs, en hoe het datacenter dit oplost, is hun probleem. Met toenemende specialisatie en razendsnelle ontwikkelingen is dit ook geen vreemd gegeven. Past ook bij de opmars van de cloud: met het loslaten van het idee van eigen apparatuur (en daarmee de factor ‘waar is de data?’), is het te leveren product nog wat abstracter geworden.

Een IT-inkoper kan denken dat PUE voor een datacenter niet belangrijk is, maar ondertussen gaan dit soort ontwikkelingen heel hard door. Een voorbeeld: op de MVO-pagina van een grote telecompartij wordt trots gemeld dat ze vorig jaar de overall PUE hebben weten te verlagen van 1,86 naar 1,83. Hoe kunnen dit soort aanbieders op termijn blijven concurreren met nieuwe datacenters met een PUE van 1,15 of lager?

Douwe Schmidt van Greenhost: “Het is vrij logisch dat het outsourcen van IT-oplossingen in eerste instantie gaat om kostenbesparing. Wij zijn dan ook niet verbaasd over deze uitslag. Wel denken we dat de conclusie wat simpel is. Uiteindelijk gaat een keuze om meer dan kostenbesparing alleen. Stabiliteit, kwaliteit van de service(s), schaalbaarheid, flexibele configuratiemogelijkheden, support etc. zijn uiteindelijk vaak ook belangrijke elementen.”

Merken jullie dat jullie klanten specifiek voor jullie kiezen omdat jullie een groen profiel hebben?

Volgens Douwe Schmidt kiezen veruit de meeste partners en klanten voor Greenhost omdat zij een groen profiel hebben. Maar het groene profiel is niet het het enige waarop de klanten Greenhost selecteren.”Zonder een goede service en persoonlijke aandacht te geven via bijvoorbeeld support, zou dat niet mogelijk zijn.”

Aan Rene Post stelde we de vraag wat algemener: kiezen klanten specifiek voor groene bedrijven omdat zij een groen profiel hebben. Hij is van mening dat “groene” klanten en partners ervoor zorgen dat bedrijven voor groen gaan, ook al is het maar een kleine groep klanten die specifiek voor het groene profiel gaat. “Datacenters concurreren met elkaar om de gunsten van de hostingbedrijven. Voor hosters is dit doorgaans belangrijk, omdat een klein deel van hun klanten dit essentieel vindt. Er is een enorme hefboomwerking van deze groep groene klanten richting de hoster, die op haar beurt weer het datacenter overtuigd van het belang van groene stroom. De meerkosten voor het datacenter zijn relatief zo laag dat het risico lopen op negatieve publiciteit en/of het verliezen van toonaangevende klanten ook niet zinvol is. En heeft het datacenter er echt geen oren naar, dan kan de hoster alsnog zelf REC’s inkopen met hetzelfde effect.”

Hebben jullie bijzondere klanten of is de keuze voor groen mainstream?

Rene Post merkt dat de keuze voor groen nog niet mainstream is, al verwacht hij wel dat dit gaat veranderen: “Alles wat niet duurzaam is, raakt per definitie op. Dus het internet kan op termijn kiezen: of duurzaam worden, of geen internet meer. Dat laatste is ondenkbaar, dus ja het wordt zeker mainstream maar daar zijn we nog lang niet. Wij denken dan: als je het op termijn toch gaat doen, waarom dan vandaag niet? En hoe rationeel is het eigenlijk om kolen uit Australië in Nederland te gaan verbranden met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van mensen, terwijl er mogelijkheden genoeg zijn die ons wel verder helpen: wind, getijden, zout/zoet, zon en biogas om maar wat toenemen?”

Volgens Douwe Schmidt heeft Greenhost inderdaad een aantal bijzondere klanten dankzij hun groene profiel. “We doen zomaar een greep met het noemen van partners en klanten als De Groene Stad, The OceanCleanUp, Greenpeace en Allesduurzaam.nl. Zij zijn op hun beurt vaak aanleiding voor andere klanten, zonder een primair groen profiel, om óók voor ons te kiezen.”

Hebben jullie nog andere ideeën over de stelling?

Douwe Schmidt: “Uiteindelijk gaat het er niet alleen om waarom klanten voor ons kiezen. Het gaat er om waarom klanten bij ons blijven. Dit kan gebeurt alleen als een klant tevreden is. Het besef dat het gebruik van onze IT-infrastructuur geen extra last voor het milieu oplevert draagt hier zeker voor veel klanten aan bij.”

Rene Post: “Je kunt een soort kloof zien tussen de twee aspecten van groen: efficiency en het gebruik van hernieuwbare bronnen. Maar beiden leiden op termijn tot de goedkoopste aanbieders met de beste papieren, dus zo bezien is het niet zo’n probleem welk aspect de IT-inkopers verkiezen, omdat je linksom of rechtsom tot dezelfde conclusie komt. Als The Green Web Foundation willen wij die transitie naar een duurzaam internet versnellen door het beschikbaar stellen van een open database van groene hosters wereldwijd. Zo hebben klanten gelijk een goed beeld of hun hoster wel of niet groen is.”

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.