Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

ISPam.nl doet Wob-verzoek bij ACM over top 10 hosters met meest vervuilde netwerken

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 10 september 2015 08:00 uur

De Autoriteit Consument & Markt heeft samen met politie en Openbaar Ministerie (OM) een programma dat bekend is onder de naam ‘Nederland schoon’. In het kader daarvan is door de TU Delft een onderzoek (0-meting) gedaan naar de mate waarin er abuse voorkomt in de netwerken van Nederlandse hosters. Op basis van een gewogen gemiddelde is er een top 10 gemaakt met de meeste vervuilde netwerken, vertelde Pepijn Vissers van de ACM tijdens het Abuse & Security seminar afgelopen donderdag. Welke netwerken er in de top 10 staat wilde hij echter niet vertellen.

Dat de ACM dat niet wil vertellen, is vreemd. Ik denk dat het voor de branche belangrijk is om te weten wat de rotte appels zijn. Daarnaast is het ook goed als (legitieme) hosters weten hoe ze uit het onderzoek zijn gekomen. Daarom heb ik afgelopen dinsdag een Wob-verzoek naar de ACM gestuurd waarin ik vraag om alle documenten over het programma ‘Nederland schoon’, het onderzoek van de TU Delft, over de mate van vervuiling (abuse) in de netwerken van Nederlandse hostingaanbieders en de scores, ranking en top 10 van de (meest) vervuilde netwerken van Nederlandse hostingaanbieders.

Gezien Vissers tijdens het Abuse & Security seminar al liet weten de top 10 niet openbaar te willen maken, heb ik zo’n vermoeden dat deze niet zonder slag of stoot openbaar zal worden gemaakt door de ACM. Al zal er vermoedelijk ook een hoop andere interessante informatie zitten tussen de documenten die de ACM wél direct openbaar zal maken.

Eerder heb ik in drie instanties tegen de NMa, één van de fusiepartijen in de ACM geprocedeerd over een Wob-procedure. Ondanks dat ik die verloren heb, werd pas in hoger beroep één heel belangrijke zin openbaar gemaakt, waarin stond dat de NMa van mening is dat SIDN géén monopolist is. Dus mocht de top 10 niet openbaar worden gemaakt, dan sluit ik niet uit dat er weer een zelfde traject (bezwaar, beroep en hoger beroep) aankomt, want er valt altijd iets te winnen.

Het Wob-verzoek dat door mij afgelopen dinsdag op de post is gedaan staat hieronder.

Betreft: WOB-verzoek ISPam.nl

Alkmaar, 8 september 2015

Geachte heer, mevrouw,

In samenwerking met de politie heeft de ACM een programma dat bekend staat onder de naam ‘Nederland schoon’. In het kader van dit project wordt onderzoek gedaan naar het misbruik van de netwerken van Nederlandse aanbieders van hostingdiensten.

In het kader van dit programma is een onderzoek (0-meting) uitgevoerd met en/of in samenwerking met de TU Delft naar de mate waarin netwerken Nederlandse aanbieders van hostingdiensten vervuild zijn c.q. in welke mate er sprake is van zogeheten abuse in de bewuste netwerken.

Op basis van de 0-meting heeft elk netwerk een score gekregen en is er ook een ranking gemaakt, waaronder een top 10 met meest vervuilde netwerken. Ik wil graag weten welke score elk netwerk heeft gekregen en met name ben ik geïnteresseerd in de top 10 meest vervuilde netwerken en hun scores.

Deze informatie wil ik graag van u ontvangen en daarom doe ik een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ik ontvang daarom graag alle documenten die u onder u heeft:

Over het programma dat bij u bekend is onder de naam ‘Nederland schoon’;
over het onderzoek dat is uitgevoerd door de TU Delft naar de vervuiling (abuse) in de netwerken van Nederlandse hostingaanbieders;
die betrekking hebben over de mate van vervuiling (abuse) in de netwerken van Nederlandse hostingaanbieders;
die betrekking hebben op de scores, ranking en top 10 van de (meest) vervuilde netwerken van Nederlandse hostingaanbieders.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in art. 3 lid 1 Wob. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen, zodat ik kan overwegen om mijn verzoek om te zetten in een verzoek tot inzage. Mocht u mijn verzoek (gedeeltelijk) weigeren, dan verzoek ik u per document de weigeringsgrond aan te geven.

De documenten die ik heb verzocht, ontvang ik bij voorkeur in digitale vorm, bijvoorbeeld per e-mail via [email protected] of indien het om veel documenten gaat via een dienst als WeTransfer.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van mijn verzoek, dan kunt u altijd contact met mij opnemen per e-mail via [email protected] of telefonisch via 072 7111 250.

Hoogachtend,

(w.g.) Arnout Veenman, LL.B.
Journalist ISPam.nl
xCAT.nl Publishing

 

Rob, 10 september 2015 10:43 am

Leuk geprobeerd maar een WOB verzoek is om informatie op te vragen die ten grondslag ligt aan een bestuurlijke aangelegenheid. Dat is hier (nog) niet het geval. Ook zouden ze kunnen stellen dat dit informatie is die wordt gebruikt voor inspectie, controle en toezicht. Denk dus niet dat ze het gaan verstrekken.

Arnout Veenman, 10 september 2015 10:53 am

Rob, in art. 1 aanhef en onder b Wob staat: "In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;". Daar lijkt mij toch zeker wel sprake van te zijn. Dat de bewuste informatie mogelijk ook wordt gebruikt voor inspectie, controle en toezicht is geen absolute weigeringsgrond maar het gaat om een belangenafweging "voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen" staat in de wet (art. 10 lid 2 Wob). Indien de informatie/documenten worden geweigerd zal de ACM dat moeten motiveren en tegen dat besluit staat ook bezwaar en beroep tegen open. Al hoop ik natuurlijk dat de ACM alle documenten gewoon zal verstrekken.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.