Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

BREIN en XS4ALL over nieuwe klachtenprocedure van XS4ALL

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 23 februari 2007 10:44 uur

Drie weken geleden introduceerde XS4ALL haar nieuwe klachtenprocedure voor onrechtmatige content. Naar aanleiding van deze nieuwe klachtenprocedure ontstond er veel commotie. Veelen zijn van mening dat XS4ALL hiermee een knieval maakte naar Tim Kuik van BREIN.

Tim Kuik was ook helemaal in zijn nopjes met de nieuwe klachtenprocedure en een week later stuurde hij naar alle (access) ISP’s een brief waarin deze vroeg om in toekomstige gevallen medewerking te verlenen om stappen te ondernemen tegen onrechtmatige websites. Ondanks dat Kuik niet verwees naar de nieuwe klachtenprocedure van XS4ALL, mag het duidelijk zijn dat het idee voor het schrijven van de brief daardoor was ingegeven.

Enkele dagen later zei Tim Kuik in BRIGHT het volgende over de klachtenprocedure:

De rechtszaken van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat wij NAW-gegevens kunnen opvragen, als wij een gerechtvaardigd belang hebben en kunnen aantonen dat er een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden. Ik denk dat de klachtenprocedures van Xs4all en KPN een goed begin zijn, al is er wel commentaar te leveren op onderdelen. Daar willen we graag over praten met de providers. Ik wil dat er een landelijke procedure komt. En ik denk dat de meeste internetaanbieders daar ook voor zullen zijn.

Het positief te noemen dat Kuik zelf ook (actief) wil meewerken om er voor te zorgen dat er een landelijke, overkopelende klachtenprocedure komt. In het gesprek dat ik enkele maanden geleden met Kuik had, gaf hij aan dat hij het niet als zijn taak zag om het initiatief daar toe te nemen. Het is daarom een goede ontwikkeling dat hij daar nu wél aan wil meewerken.

In een stuk op het opinie gedeelte van de XS4ALL website reageert Niels Huijbregts, teamleider van de abuse-afdeling en lid van het maatschappelijk team van XS4ALL, op de commotie die is ontstaan rondom de nieuwe klachtenprocedure. In een lang relaas zet Huijbregts uiteen hoe en waarom XS4ALL is gekomen tot de nieuwe klachtenprocedure.

Zo gaat Huijbregts langs verschillende rechtszaken die door de jaren heen zijn gevoerd, waaronder de zaken Scientology vs Karin Spaink, Deutsche Bahn vs XS4ALL,Pessers vs Lycos en verschillende zaken gevoerd door BREIN. Uit de verschillende jurisprudentie blijkt telkens meer dat de ISP weldegelijke een bepaalde verantwoordelijkheid heeft voor de content die op zijn servers is geplaatst of die deze zelfs alleen maar doorgeeft.

Dat is volgens Huijbregts dat XS4ALL, dat altijd de opvatting heeft gehuldigd dat persoonsgegevens niet aan derden diene te worden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke of rechterlijke verplichting bestaat. Nu toch tot een klachtenregeling is gekomen die zonder rechterlijke tussenkomt het mogelijk maakt om NAW-gegevens te verstrekken.

Huijbregts schrijft hierover:

Doordat uitspraken van de rechter als leiddraad worden genomen, is het mogelijk dat XS4ALL zal besluiten, NAW-gegevens bekend te maken aan de klager; maar dus alleen wanneer de rechter dat in een soortgelijk geval eerder zo bepaald heeft. Het is in zo’n geval niet mogelijk, de klager eerst langs de rechter te sturen want dat zou inhouden dat XS4ALL onzorgvuldig en dus onrechtmatig handelt.

Als laatste punt reageert Huijbregts op het feit dat er op verschillende discussies wordt gesteld dat het gedaan zou zijn met de privacy. Hij is het daar niet mee eens en is van mening dat de privacy beter gewaarborgd is door de procedure. Omdat als iemand van mening is dat je de wet overtreed, je daarvan op de hoogte wordt gesteld en voordat je NAW-gegevens worden verstrekt kun je je daar tegen verweren. Mocht XS4ALL uiteindelijk toch moeten besluiten dat de NAW-gegevens verstrekt moeten worden, dan heeft de betreffende klant genoeg mogelijkheden gehad om zich daar tegen te verweren, zo stelt Huijbregts.

Het klinkt allemaal mooi, zowel van de kant van BREIN als XS4ALL. Laten we hopen dat Kuik en zijn BREIN wat minder propaganditstisch te werk gaan en dat XS4ALL de theorie, zo mooi als die klinkt, ook in de praktijk zo goed kan laten werken.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.