Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Nieuwe ontwikkelingen rondom Amerikaanse dataretentie wetgeving

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 5 maart 2007 08:58 uur

In een bijeenkomst waarbij zowel afgevaardigden van het Amerikaanse ministerie van justitie als van de grootste Amerikaanse ISP’s aanwezig waren heeft justitie geprobeerd om de ISP’s te overtuigen van het feit dat dataretentie een zeer waardevol middel kan zijn bij de bestrijding van kinderporno, terrorisme en andere misdrijven.

Gesteld wordt dat een tweede reden van de bijeenkomst zou zijn om de ISP’s te kunnen vragen welke kosten er mee gemoeid zijn om dataretentie toe te passen over een periode van 2 jaar. Hieruit blijkt dus dat de Amerikaanse justitie de behoefte heeft om dataretentie over een periode van 2 jaar te willen toepassen.

Een maand geleden is er in het Amerikaanse parlement een wetsvoorstel ingediend die dataretentie mogelijk maakt en de verdere invulling er van, zoals welke data er moet worden gelogt en voor hoe lang aan de minister van Justitie over laat. Gezien dit een republikeins wetsvoorstel is en de democraten de macht hebben gegrepen in beide kamers van het parlement in de VS, is het nog te bezien of het wetsvoorstel het zal halen.

De wens voor dataretentie in de VS is overigens niet nieuw, vorig jaar schreef ik al dat zowel de Amerikaanse justitie als de FBI voor een dataretentie periode van 2 jaar. Zowel daarvoor als daarna zijn er initiatieven genomen om dataretentie in de VS te krijgen.

Cnet, dat tevens de bron voor dit artikel is heeft de ontwikkelingen rondom dataretentie (in het algemeen) op een rijtje gezet. Ik heb dit lijstje zelf verder aangevuld met de ontwikkelingen zoals die door ISPam.nl zijn geregistreerd:

brokje, 5 oktober 2007 11:34 am

big brother dat is alles

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.