Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Staat wint rechtszaak om persoonsdomeinnaam www.112.nl

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 10 mei 2007 20:04 uur

Vandaag was de uitspraak in de zaak de Staat tegen de houder van de persoonsdomeinnaam www.112.nl. Het oordeel van de rechtbank is dat de Staat een zwaarwegender belang heeft om de persoonsdomeinnaam te bezitten en dat de huidige houder, Bram Heerink, de domeinnaam daarom binnen 7 dagen dient over te dragen aan een door de Staat aan te wijzen natuurlijk persoon, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag!

De belangrijkste motivatie uit het vonnis is naar mijn idee het volgende:

Vaststaat dat de huidige activiteiten van Heerink, voor zover het de bestreden domeinnaam betreft, thans beperkt zijn tot de link naar een startpagina met 112-gerelateerde links. Het moet er daarom voor worden gehouden dat Heerink geen zwaarwegend belang heeft bij behoud van de domeinnaam, anders dan in het kader van de mogelijkheid de domeinnaam door overdracht te gelde te maken.

Daartegenover staat het belang van de Staat bij overdracht van de domeinnaam. Heerink kan niet gevolgd worden in zijn stelling dat van een belangenafweging geen sprake zou kunnen zijn in de verhouding tussen burger en de Staat.

De Staat heeft een onmiskenbaar belang om de burgers goed en snel te kunnen informeren, in het bijzonder op het gebied van hulpdiensten. De algemen bekendheid van de aanduiding 112 brengt mee dat burgers geneigd zullen zijn de domeinnaam www.112.nl te associëren met een website van de overheid. De omstandigheid dat, zoals Heerink heeft aangevoerd, de overheid zich ook zou kunnen bedienen van andersluidende domeinnamen om de burgers te informeren, zoals nu ook gebeurt, doet niet af aan het feit dat de burger in eerste instantie de domeinnaam www.112.nl, derhalve zonder toevoegingen zoals sos of overheid, zal hanteren bij het zoeken naar officiële informatie van de overheid en onder de huidige omstandigheden derhalve terecht komt bij de website van Heerink en niet bij die van de Staat dat het belang van Heerink daarvoor zal moeten wijken.

In principe kan worden gesteld dat er door de voorzieningenrechter simpelweg een afweging tussen de belangen van enerzijds de Staat en anderzijds Heerink wordt gemaakt. Door _geen_ gebruik te maken van de domeinnaam, anders dan het doorsturen naar een website met een verzameling 112-gerelateerde links, moest recht op houderschap van de persoonsdomeinnaam van Heerink wijken voor, naar oordeel van de voorzieningenrechter, zwaarderwegend belang om burgers te kunnen informeren van de Staat. Dat is in lijn met eerdere jurisprudentie.

De voorzieningenrechter heeft Heerink eveneens verboden elke domeinnaam te gebruiken waarin de aanduiding ‘112’ voorkomt, behalve waar het gaat om de persoonsdomeinnaam heerink.112.nl, even los van het feit dat Heerink waarschijnlijk niet geïnteresseerd is in die persoonsdomeinnaam, kan deze door het uitfaseren van persoonsdomeinnamen door SIDN de bewuste persoonsdomeinnaam helemaal niet registreren.

In een reactie geeft Bram Heerink op zijn weblog aan dat hij het een onterecht oordeel van de rechter vindt en dit blijkt ook uit de naam van zijn artikel op zijn weblog dat “Abject en infaam deel 2 ; )” luidt. Wat overduidelijk als een verwijziging naar de woorden die advocaat Mr Bram Moszkowicz uitsprak over het vonnis, in de zaak “Maffiamaatje” die hij tegen Jort Kelder had aangespannen, waarin eveneens Mr Poelmann als voorzieningenrechter had opgetreden.

Heerink stelt dat de voorzieningenrechter compleet aan zijn belangen is voorbijgegaan en vraagt zich af dat wanneer de Staat een website over homoseksualiteit wil beginnen of hij dan ook zijn domeinnaam gay.nl zou moeten afstaan, gezien een belangenafweging altijd in het voordeel van de Staat zal uitvallen. Wel geeft hij aan dat de advocaat van de tegenpartij zal bellen om hem te feliciteren en de papieren in orde te maken. Op een eventueel hoger beroep bezint Heerink zich nog.

Het gaat nu interessant worden of de Staat nog verdere stappen gaat ondernemen om de domeinnaam 112.nl in handen te krijgen. Zuiver numerieke domeinnamen zijn volgens de reglementen van SIDN niet toegestaan. Op advies van het DomeinnaamDebat 2006 zullen zuiver numerieke domeinnamen met behulp van een sunrise periode worden ingevoerd, enkel zijn zuiver numerieke domeinnamen tot 3 cijfers weer uitgesloten in verband met het risico op verwarring met IP-adressen. Op die manier kan de Staat er ook niet aankomen en is het de vraag of de Staat op andere manieren zal proberen om de domeinnaam 112.nl te registreren.

Op zich is het een interessant vonnis, aan de andere kant is het ook enigszins saai te noemen, gezien het naar mijn idee een bevestiging is van al reeds bestaande jurisprudentie, die hiermee opnieuw is bekrachtigd. Het is nog even wachten of Heerink in hoger beroep gaat, alvorens we weten of het vonnis definitief overeind blijft. Mijn verslag van de rechtszitting, die op 20 april plaats vond, met de argumenten van beide partijen, is hier terug te lezen.

Het volledige vonnis is hier op de weblog van Bram Heerink te vinden.

Martijn Groenleer, 11 mei 2007 7:50 am

[quote]
De voorzieningenrechter heeft Heerink eveneens verboden elke domeinnaam te gebruiken waarin de aanduiding ‘112? voorkomt, behalve waar het gaat om de persoonsdomeinnaam heerink.112.nl, even los van het feit dat Heerink waarschijnlijk niet geïnteresseerd is in die persoonsdomeinnaam, kan deze door het uitfaseren van persoonsdomeinnamen door SIDN de bewuste persoonsdomeinnaam helemaal niet registreren.
[/quote]

Volgens mij gaat de rechter zich hier een beetje te buiten, en worden de mogelijkheden van Dhr. Heerink wel degelijk beperkt om zijn mening vrij te uiten.

Hij zou nooit meer de naam 112-was-van-mij.nl mogen registreren.
Op de vraag of hij dat zou willen hebben we geen antwoord nodig, de beslissing van de rechter verbied het hem hoe dan ook.

Wat nog vreemder is, volgens de uitspraak mag hij zelfs geen enkele domeinnaam met 112 er in registreren. Dus ook de namen 112zuigt.com of had-ik-nog-maar-112-nl-in-mijn-bezit.com mag hij niet registeren.
Gaat een rechter zich niet te buiten om iemand hier over beperkingen op te leggen?

Als ik het vonnis na lees zijn de punten 4.4 en 5.1 dan ook in conflict met elkaar.
Hoe kan je iemand alleen beperken in zijn vrijheid om zijn mening te uiten op www.112.nl als hij ook alle andere domeinen met 112 er in niet mag registreren of geregistreerd doen houden?

Daarnaast vind ik persoonlijk dat een boete van 5.000 euro/dag erg veel is. Zeker als je bedenkt dat het SIDN conform hun eigen reglement zal bepalen of het domein daadwerkelijk bij de door de staat aangewezen persoon zal komen.

Kortom zeer uitdagend geheel en ongetwijfeld met een nasleep!

Mark, 12 mei 2007 1:16 am

De staat zal over 1 week wel aangeven aan wie de domeinnaam overgedragen moet worden.

Arjan Bijnen, 14 mei 2007 12:13 am

Wat zijn de vervolg acties van de staat?? Alle andere domeinen met daarin 112?? Lijkt me wel zo eerlijk dat als Dhr. Heerink geen domeinen meer mag registreren met daarin 112, dat niemand dat meer mag ?? We leven tenslotte in een land met gelijke rechten toch?? Dus ook geen 112weekend.nl etc. meer.

Lijkt mij duidelijk dat de desbetreffende rechter inderdaad ergens het boekje te buiten gaat. Vindt de hele zaak erg vaag....

WhizzMan, 15 mei 2007 3:44 pm

In de reglementen van SIDN staat ook vrij duidelijk dat het domein niet voor zaken die niet met een persoonlijke webpagina en dergelijke te maken hebben (vrije interpretatie) gebruikt mag worden. Lijkt me dat deze constructie van de staat dan ook niet mag van het SIDN reglement. Ik ben benieuwd wat SIDN gaat doen als iedereen die dit leest daar ook bezwaar tegen gaat maken?

Martijn Groenleer, 16 mei 2007 8:04 am

Voel ik het programma: "De staat pesten" opkomen?

Ik ben benieuwd of het SIDN uberhaupt aan de overdracht mee zal werken, dit omdat het registreren van nieuwe persoonlijke domeinnamen niet meer gaat. Ook verhuizingen kan je niet meer indienen volgens mij.

 • Pingback: “Rechtszekerheid .nl domeinnamen in het geding” · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.