Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

“Rechtszekerheid .nl domeinnamen in het geding”

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 1 augustus 2007 11:50 uur

SIDNBram Heerink, de (voormalige) houder van de persoonsdomeinnaam www.112.nl, stelt op zijn blog dat de rechtszekerheid van .nl domeinnamen in het geding is, door het voornemen van SIDN om persoonsdomeinnamen te gaan onteigenen.

  
Bram Heerink schrijft over het onteigenen van persoonsdomeinnamen door SIDN:

Het lijkt mij dat de SIDN dit helemaal niet mag. En als een dergelijke constructie door de rechter niet als onrechtmatig wordt gezien lijkt het me dat de overheid moet ingrijpen. De .nl zone is veel te belangrijk om aan willekeur van een SIDN over te laten. Je kunt de rechten die aan houders worden verstrekt niet zomaar met een pennestreek doorhalen.

Het voornemen van de SIDN om persoonsdomeinnamen op te heffen gaat niet alleen over persoonsdomeinen, het gaat om de rechtszekerheid van alle houders van domeinnamen in Nederland. We hebben niet eerder gezien dat de SIDN zijn bevoegdheid zo ver misbruikte om de rechten van domeinnaamhouders te schenden. Het is evident dat dit niet wenselijk is.

IusmentisIntellectueel eigendom jurist Arnoud Engelfriet reageert op het artikel van Bram Heerink met een beschouwing of SIDN de persoonsdomeinnamen wel kán opheffen. In het regelement van SIDN treft Arnoud geen mogelijkheid aan om de persoonsdomeinnamen op te heffen.

Daarnaast betreft het contract een overeenkomst tussen SIDN en natuurlijke personen, waarover de wet (art. 6:237 sub d) zegt dat:

de gebruiker van zijn gebondenheid aan de overeenkomst bevrijdt of hem de bevoegdheid daartoe geeft anders dan op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat deze gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd

Arnoud Engelfriet concludeerd:

Welk artikel SIDN dus ook aandraagt, SIDN zal moeten aantonen dat het laten voortduren van de persoonsgebonden domeinnamen niet meer redelijkerwijs van haar kan worden gevergd.

ICTRechtAan ICT-jurist Steven Ras van ICTRecht heb ik ook gevraagd wat hij vind van het relaas van Bram Heerink en Arnoud Engelfriet. Steven Ras ziet in artikel 24 van het SIDN Reglement een mogelijkheid tot onttrekking van de persoonsdomeinnamen:

Artikel 24
24.1 SIDN behoudt zich het recht voor om bepaalde (Persoons)Domeinnamen uit te sluiten van registratie. SIDN zal op haar website de lijst publiceren van (Persoons)Domeinnamen die uitgesloten zijn van registratie.
24.2 SIDN behoudt zich het recht voor om bepaalde (Persoons)Domeinnamen hetzij tijdelijk dan wel permanent te onttrekken c.q. onttrokken te houden aan registratie.

Ook sluit Steven Ras zich aan bij de argumentatie van Arnoud Engelfriet dat natuurlijke personen zich kunnen beroepen op de wet die stelt, dat natuurlijke personen kunnen worden bevrijdt van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden.

Steven Ras komt daarom tot de zelfde conclusie als Arnoud Engelfriet dat SIDN zal moeten aantonen dat er niet langer van haar gevergd kan worden om persoonsgebonden domeinnamen te laten voortduren! SIDN gaat dus nog een flinke kluif hebben aan het persoonsdomeinnamen dossier, nu ook Bram Heerink zich hier tegen verzet!

Bram Heerink, 1 augustus 2007 1:17 pm

Ik kan de heer Ras niet helemaal volgen. Volgens mij gaat artikel 24 over de mogelijkheid om bepaalde domeinnamen te blokkeren van registratie. Dat is natuurlijk niets anders dan - reeds uitgegeven - domeinnamen weer intrekken.

Arjan Bijnen, 1 augustus 2007 1:42 pm

Leuk verhaal... Lekker lang... Opzich zit er wel wat in maar aan de andere kant stopt SIDN gewoon met het leveren van een dienst omdat dit redelijkerwijs niet haalbaar meer is. Opzich is hier toch niets mis mee?

KPN Telecom stopt binnen nu en 3 jaar ook met het aanbieden van het standaart telefoonsignaal... Kunnen we ook wel om gaan rellen maar heeft toch geen nut.

Paul, 1 augustus 2007 1:45 pm

Arjan, je hebt wel gelijk, maar zie het zo, voor de techniek waar KPN mee stopt zijn allang bruikbare alternatieven.

Maar jouw unieke domeinnaam, daar is geen alternatief voor.

Als de SIDN ineens besluit om atn-networks.nl in te trekken, dan sta je ook op je achterste poten.

Dit kan gewoon funest zijn voor de naamsbekendheid van sommigen hun site.

Bram Heerink, 1 augustus 2007 1:48 pm

@Arjan: Dat is wel iets heel anders. Een domeinnaam wordt gezien als vermogensrecht. Het is een uniek adres. Voor een analoog telefoonsignaal zijn voldoende alternatieven voor handen. Je kunt je nummer gewoon porteren naar een andere aanbieder. Bovendien is KPN een commerciele partij en is SIDN non-profit. SIDN geeft houders verregaande rechten op hun domeinnaam. Dat is hun taak. KPN stopt omdat er geen commercieel belang meer is.

Je kunt dan niet zomaar een streep zetten door die toegekende rechten. Stel je voor dat ze morgen microsoft.nl willen opheffen? Wat is de rechtsgrond voor deze opheffing?

Bovendien, waarom willen ze dit nu precies? Exact, omdat ze de domeinnamen opnieuw willen gaan uitgeven als normaal numeriek domein. Het rare is dus dat de rechten van huidige houders dus minder belangrijk zijn dan rechten van houders die nog niet bestaan. Ze nemen het af om het weer uit te delen. Dat is wel erg raar.

Waarom laten ze de persoonsdomeinnamen reeks gewoon niet in tact en delen ze uit wat er nog niet bezet is.

Bram

Arjan Bijnen, 1 augustus 2007 2:39 pm

@Bram: Bij sommige persoondomeinnamen ga ik geheel mee met het besluit van SIDN om deze terug te vorderen. Juist vanwege de invoering van het zuiver nummerieke domein.

Zo is het persoondomein www.538.nl al jaren geregistreerd. Laat het nou net Radio 538 zijn welke zijn rechten heeft over de combinatie 538. Niet meer dan terrecht dat deze dan toch tot hun beschikking komt via deze weg?

Hoe de zaak rondom www.112.nl is gegaan ben ik zeker niet tevreden over. Deze hele zaak lijkt meer op een rechter die gewoon partij kiest voor de grootste partij (wat helaas erg vaak gebeurd in Nederland) dan eerlijke zaak.

Dat KPN een commerciele partij is en SIDN een stichting neemt in mijn ogen niets weg van mijn eerdere stelling. Wanneer je als partij zijnde (ongeacht de juridische vorm) wenst te stoppen met een bepaalde dienst moet dit mogelijk zijn. Uiteraard is het wel netjes als de benadeelde partijen een aannemelijke vergoeding hiervoor ontvangen.

Daarnaast vindt ik het rekening houden met eventuele toekomstige onteigeningen van normale domeinnamen wel een beetje ver gezocht.

Arnoud Engelfriet, 1 augustus 2007 2:48 pm

"Wanneer je als partij zijnde (ongeacht de juridische vorm) wenst te stoppen met een bepaalde dienst moet dit mogelijk zijn."
In het specifieke geval van een bedrijf dat een dienst levert aan een consument is dat toch echt niet zomaar mogelijk. Dat wetsartikel dat ik citeerde is er eentje van de 'grijze lijst' van onze wetgeving over algemene voorwaarden. Je moet als bedrijf laten zien dat voortzetting niet meer redelijkerwijs van haar kan worden gevergd.

Gezien de geringe hoeveelheid inspanning die nodig is om een domeinnaam in de lucht te houden ben ik heel benieuwd naar de uitleg van SIDN hierover.

(Voor B2B transacties ligt dat anders, daar kun je -met redelijke opzegtermijn- vrijwel alles opzeggen dat je hebt afgesproken. Maar SIDN is vergeten dat persoons-gebonden domeinnamen B2C is.)

Arnoud

Arjan Bijnen, 1 augustus 2007 6:06 pm

In principe kunnen we hier een heel lang verhaal van maken. Heeft denk ik niet veel zin. SIDN is vele malen kapitaalkrachtiger als menig houder van een persoondomein. Op het einde van de rit zal hierdoor SIDN toch wel aan het langste eind trekken.

Uiteraard kan SIDN wanneer de houders tegenwerken het ook de andere weg inslaan en een nieuwe stichting opzetten welke de persoondomeinen gaat beheren. Gezien dit uiteraard niet haalbaar zal zijn kan deze stichting na een poosje weer opgedoekt worden waarbij ook de persoondomeinen verloren gaan. Hoe en wat hier de juridische kanten van zijn weet ik niet maar het lijkt mij geen onhaalbaar senario.

Arnout Veenman, 1 augustus 2007 6:30 pm

[quote]Gezien de geringe hoeveelheid inspanning die nodig is om een domeinnaam in de lucht te houden ben ik heel benieuwd naar de uitleg van SIDN hierover.[/quote]
Dat is helaas niet het geval. Op dit moment heeft SIDN naast het reguliere DRS (Domein Registratie Systeem) voor persoonsdomeinnamen er nog een apart systeem naast draaien. Dat zou de belangrijkste reden zijn waarom SIDN van de persoonsdomeinnamen af wil. Dat naast het feit dat het Domeinnaamdebat 2006 heeft geadviseerd de persoonsdomeinnamen uit te faseren, maar wel op een manier waarbij de rechten van persoonsdomeinnaamhouders worden gerespecteerd!

Stewie, 1 augustus 2007 7:33 pm

>> maar wel op een manier waarbij de rechten van persoonsdomeinnaamhouders worden gerespecteerd!

Mja, op deze manier worden mijn rechten niet bepaald gerespecteerd door de domeinnaam gewoon op te heffen.
In de brief van SIDN stond nog net niet:

"PS: Ongezien de tyfus"

Mark, 2 augustus 2007 9:15 pm

Dat extra systeem kunnen ze misschien wel stoppen of gewoon de kosten voor beide typen domeinnamen voor de deelnemers (of tussenpersonen) gelijk trekken. Vervolgens kun je de kosten nog iets opvoeren en de deelnemers gaan het mogelijk langzaam wel aanpassen/klanten verzoeken het op naam van een bedrijf te zetten.

Arnout Veenman, 3 augustus 2007 8:06 am

Mark, het gaat hier niet om door particulieren geregistreerde .nl-domeinnamen, maar om persoonsdomeinnamen (zoals jansen.123.nl). Nogal wat mensen lijken dat door elkaar te halen. Voor de duidelijkheid 'normale' .nl-domeinnamen die door particulieren zijn geregistreerd, worden niet onteigent door SIDN :)

 • Pingback: Drew’s Weekly Column v0.3 » ISPx.nl

 • Pingback: Conservatoir beslag op persoonsdomeinnaam www.112.nl · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.