Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

XS4ALL: OPTA gaat bevoegdheid te buiten

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 19 mei 2007 09:25 uur

Naar aanleiding van de consultatieronde van OPTA over de “zorgplicht” van ISP’s heeft ook XS4ALL een reactie gestuurd. Hierin concludeert XS4ALL dat OPTA te snel grijpt naar haar wettelijke bevoegdheden.

Volgens XS4ALL zou er in eerste instantie moeten gekeken waar er problemen zijn, of daarvoor dan aanvullende maatregelen nodig zijn en of regulering op dat moment noodzakelijk is. Naar het idee van XS4ALL draait OPTA de zaken om door eerst naar een juridische kapstok op zoek te gaan voor haar bevoegdheden, namelijk artikel 11.3 Telecommunicatiewet (Tw) en op basis daarvan zou OPTA kijken welke maatregelen ze op basis daarvan kan opleggen.

Afgezien van het feit dat XS4ALL die aanpak niet steunt, is het ook van mening dat 11.3 Tw, dat zijn oorsprong vindt in de Europese privacyrichtlijn uit 1997, zuiver bedoeld is om persoonsgegevens adequaat te beveiligen en niet om maatregelen op te kunnen leggen om te beschermen tegen spyware, malware, botnets, etc.

Verder legt OPTA de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op internet ten onrechte enkel bij de ISP’s neer terwijl deze ook bij de gebruikers, leveranciers van hard- en software, producten van financiële producten en de overheid ligt. Naar het idee van XS4ALL kan de veiligheid op internet enkel worden verbeterd door een strak geregisseerde, gezamenlijke aanpak van al die partijen samen.

Als laatste punt, of regulering überhaupt noodzakelijk is antwoord XS4ALL in principe negatief, gezien marktpartijen nu al gezamenlijk creatief genoeg zijn om gezamenlijk oplossingen te bedenken en ISP’s spreken elkaar als peers aan wanneer een andere ISP als veiligheidsrisico wordt gezien. Het feit dat dat werkt blijkt uit het feit dat er in de praktijk op die manier altijd oplossingen voor problemen worden gevonden.

XS4ALL vat haar relaas in de volgende punten samen:

  1. OPTA ontleent haar bevoegdheid aan een bepaling in de Telecommunicatiewet die hiervoor niet is geschreven;
  2. OPTA richt zich ten onrechte alleen op internetaanbieders;
  3. de voorgestelde maatregelen zijn door een grote meerderheid van de aanbieders al genomen;
  4. additionele maatregelen kunnen nuttig zijn mits deze worden ondersteund door alle betrokkenen

Als slotsom stelt XS4ALL dat ze het initiatief van OPTA over de “zorgplicht van ISP’s” als overregulering beschouwd en hoopt dan ook dat OPTA haar voorlopig standpunt op dit gebied zal herzien. Daarnaast zal XS4ALL op de bijeenkomst over dit onderwerp op 1 juni deze reactie nader toelichten.

De originele reactie (brief) van XS4ALL aan OPTA is hier te lezen (PDF).

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.