Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

ISPA Oostenrijk boos over oneerlijke handelspraktijken

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 30 mei 2007 09:49 uur

In Oostenrijk heeft ISP branchevereniging ISPA felle kritiek geuit op de handelswijze van Telekom Austria, welke de afgelopen dagen ADSL klanten van ISP’s zou hebben benaderd om naar hen over te stappen. Telekom Austria had de gegevens van deze klanten enkel tot haar beschikking om deze binnen het wholesale contract dat het met ISP’s heeft aan te sluiten.

Roland Türke, President van de ISPA laat in een eerste reactie weten:

Met totale minachting voor gegevensbescherming worden gegevens van klanten van alternatieve ISP’s gebruikt om deze met ten dele onjuiste informatie over opzegmogelijkheden en niet gangbare aanbiedingen om over te stappen naar Telecom Austratie. Dat is een ernstige overtreding van de gegevensbeschermingswet en andere wetgeving zoals de telecommunicatiewet. Deze handelswijze moet onmiddellijk worden gestaakt.

Kurt Einzinger, Secretaris-Generaal van de ISPA vult hem aan:

Dit is een ongehoorde gang van zaken, van een soort dat zijn weerga niet kent. Wanneer dit niet onmiddellijk stopt, zal fairness en concurrentie in Oostenrijk alsmede de reputatie van ons land als wetenschapsland ernstige schade lijden. Het juridische raamwerk, die tegen dit soort aanvallen van marktleider Telekom Austria moet beschermen, zijn voor alternatieve ISP’s niet toereikend. Naar de letter van de toezichtsprocedure § 91 TKG 2003 zijn zij geen eens partij, waardoor er veelal aan hun belangen wordt voorbijgegaan en is het voor hun ook niet mogelijk om gebruik te maken van de rechtsbescherming die wel geboden is. Daarom eisen wij van de wetgever, deze misstand per direct op te lossen en tot een efficiënte procedure tegen marktmachtsmisbruik te komen.

De gang van zaken doet een beetje denken aan het conflict tussen KPN en Fiberworld van een jaar geleden. Daarbij gebruikte KPN de gegevens van de klanten die het voor Fiberworld had aangesloten om hen allemaal een brief te sturen over een dreigende afsluiting, maar wanneer ze binnen 5 dagen zouden overstappen naar KPN zou er verder niks voor ze veranderen.

Afgezien van het feit dat er door een onderliggend conflict van KPN en Fiberworld de klanten zowiezo zouden worden gaan afgesloten, was er toen ook een felle discussie gaan of KPN de klantgegevens die het zuiver om de klanten aan te sluiten had verkregen mocht gebruiken om de klanten van Fiberworld aan te schrijven. Een derde partij, DDS, die ook bij het conflict betrokkenen raakte en waarvan de klanten eveneens werd aangeschreven, betichtte KPN destijds in een open brief van Misbruik van klantgegevens:

Misbruik van klantgegevens
U gebruikt de klantgegevens welke door DDS aan klanten zijn gevraagd en welke via genoemde tussenpartijen aan KPN moeten worden geleverd. Het doel waarvoor deze gegevens zijn aangeleverd is om KPN in staat te stellen in de wijkcentrale de dienst ADSL op het betreffende telefoonnummer te activeren. Tevens mag KPN deze gegevens gebruiken om de dienst aan de eindgebruiker te factureren. KPN is niet gemachtigd om deze klantgegevens van DDS te gebruiken om ons in diskrediet te brengen noch om reclame te maken voor haar eigen internetbedrijven in combinatie met de aanbieding om over te stappen.

Het is dus niet de eerste keer dat een wholesale partij de klantgegevens die het voor uitvoering van de overeenkomst ter beschikking heeft gekregen gebruikt om deze klanten zelf te benaderen voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens verkregen zijn. Het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn. Daarnaast laat het ook zien dat ex-monopolisten nog steeds monopolistisch gedrag blijven vertonen en er daarom op ze gelet moet blijven worden, vooral zolang ze nog steeds een monopolie op een belangrijke LASTMILE hebben, want daar is hun machtspositie nog steeds op gebaseerd.

alrik, 30 mei 2007 1:16 pm

Is inderdaad een risico wat je krijgt, mede door de afhankelijkheid van andere partijen van de (ex)monopolist.

Wel goed dat de branchevereniging aldaar zo aan de bel trekt!

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.