Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Advocaat-Generaal EU: ISP’s mogen géén naw gegevens verstrekken

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 19 juli 2007 09:22 uur

Juliane KokottAdvocaat-Generaal Juliane Kokott van het Europese Hof van Justitie heeft in een prejustitiële procedure over de vraag of het Spaanse Telefonica gehouden is om naw gegevens van een filesharer aan Promusicae (de Spaanse collega van BREIN) te verstrekken, geconcludeerd dat Telefonica géén naw gegevens hoeft of zelfs mag verstrekken aan Promusicae.

In haar conclusie schrijft A-G Kokott ondermeer:

Het verstrekken van persoonsgebonden verkeersgegevens is enkel toegestaan aan opsporingsambtenaren, deze mogen echter niet worden verstrekt aan houders van auteursrechten, welke de inbreuk op hun rechten civielrechtelijk willen aanpakken.

Het is ook niet zeker dat door privé filesharing, specifiek wanneer er geen winstoogmerk is, de bescherming van auteursrechten zodanig ernstig in gevaar komt, dat een inbreuk op de grondrechten is te rechtvaardigen. In hoeverre privé filesharing echt schade veroorzaakt is namelijk omstreden.

Het is te verwachten dat het Europese Hof van Justitie de conclusie van A-G- Kokott zal overnemen. Wanneer dat gebeurt heeft dat grote consequenties voor de jurisprudentie op dit gebied in héél de EU. Een prejustitiële beslissing is namelijk uitleg van het Europese recht, dat in alle lidstaten is geïmplementeerd. Alle lidstaten dienen zich dan ook te houden aan de uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

Dat zou een streep door de rekening van Tim Kuik van BREIN betekenen, gezien hiermee waarschijnlijk de zorgvuldig opgebouwde jurisprudentie ineens van tafel wordt geveegd.

Alrik, 19 juli 2007 11:42 am

Zal Leaseweb wel als muziek in de oren klinken.

Mooi dat in de quote gewoon eens lekker duidelijk staat dat brein en co geen agentje mogen spelen en zich net als iedereen aan de regels moeten houden.

Sebas, 19 juli 2007 1:31 pm

En zo hoort het.

JM, 19 juli 2007 3:59 pm

'Niet van toepassing op Nederland'

In een reactie stelt pirarijbestrijder stichting Brein dat de uitspraak van de advocaat-generaal geen gevolgen heeft voor civiele acties tegen p2p-gebruikers in Nederland. "Nederlandse jurisprudentie heeft bepaald onder welke omstandigheden isp's naam, adres en woonplaatsgegevens van vermoedelijke inbreukmakers aan de rechthebbende of diens vertegenwoordiger behoren af te geven zodat die civiele actie tegen de inbreuk kunnen ondernemen", aldus Brein.

Brein verwijst verder naar de zaak Lycos-Pessers waarin de Hoge Raad oordeelde dat isp's naw-gegevens moeten afstaan als 'de onrechtmatigheid van de handeling redelijkerwijs aannemelijk is en de benadeelde een prevalerend en gerechtvaardigd belangt heeft'. Dit oordeel werd ook toegepast bij de zaak die Brein aanspande tegen UPC.

Bron:
http://www.webwereld.nl/articles/47285/top-jurist-eu--isp-s-hoeven-p2p-data-niet-te-delen.html

Alrik, 19 juli 2007 4:29 pm

Brein stelt wel meer ;)

Denk toch echt dat ze het nu een stuk lastiger gaan krijgen.

Arjan Bijnen, 19 juli 2007 11:35 pm

Dit zal kunnen betekenen dat het einde van de BREIN acties eindelijk nabij zijn :-). Daar eten we gezellig een BraadKUIKentje op :-). Scheelt de ISP's weer een hoop extra werk :-).

 • Pingback: Italiaanse rechtbank: Geen naw gegevens filesharers verstrekken · ISPam.nl

 • Pingback: Duitse rechtbank weigert muziekindustrie naw gegevens · ISPam.nl

 • Peter Noot, 17 januari 2008 1:46 pm

  De spanning wordt verder opgevoerd: op 29 januari a.s. zal duidelijk worden of het HvJ EG de conclusie van Kokott volgt of niet, de zaak staat dan op de agenda voor arrest:
  [url=]http://curia.europa.eu/nl/actu/calend.htm#COUR_PROV[/url]

  Peter Noot, 29 januari 2008 11:11 am

  Hedenochtend heeft het Europese Hof de conclusie van Juliane Kokott overgenomen:

  [i]Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht:

  De lidstaten zijn volgens richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”), richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, en richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), niet gehouden, in een situatie als die van het hoofdgeding de verplichting op te leggen om ter verzekering van de doeltreffende bescherming van het auteursrecht in het kader van een civiele procedure persoonsgegevens te verstrekken. De lidstaten dienen er krachtens het gemeenschapsrecht bij de omzetting van deze richtlijnen wel acht op te slaan dat zij zich baseren op een uitlegging daarvan die het mogelijk maakt een juist evenwicht tussen de verschillende door de communautaire rechtsorde beschermde grondrechten te verzekeren. Bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen ter omzetting van deze richtlijnen moeten de autoriteiten en de rechterlijke instanties van de lidstaten vervolgens niet alleen hun nationale recht conform deze richtlijnen uitleggen, maar er ook acht op slaan dat zij zich niet baseren op een uitlegging van deze richtlijnen die in conflict zou komen met deze grondrechten of de andere algemene beginselen van gemeenschapsrecht, zoals het evenredigheidsbeginsel.[i]

  Het hele arrest is te vinden via de volgende link: [url=]http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-275/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 [/url]

  Ben benieuwd hoe Brein reageert op het nieuws....

 • Pingback: Europees Hof: ISP’s niet verplicht NAW-gegevens te verstrekken · ISPam.nl

 • Glenn, 28 maart 2008 5:04 pm

  Juist. Zoekt u hosting, sponsors, of biedt u zelf hosting aan? Anders bent u aan het verkeerde adres. Indymedia is een paar hops verderop.
  [b]Edit Arnout:[/b] De spam waar dit bericht een reactie op was is verwijderd.

  Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.