#cloudvrees: Onderzoek onthult aanzienlijk kennis-gat bedrijven

  • Bedrijfsnieuws van
  • NFON
  • geplaatst op
  • 19 december 2016 16:28 uur

NFON presenteert onderzoek over #cloudvrees

  • Ondernemingen hebben diffuus beeld van de cloud en mogelijke gevaren
  •  Meerderheid van bedrijven hecht weinig waarde meer aan ISDN

Nederlandse bedrijven niet zeker van cloud
NFON, een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van cloud-telefonie, heeft in samenwerking met onderzoeksbureau techconsult bedrijven uit verschillende sectoren, van verschillende grootte en bedrijfstype in Nederland gevraagd in hoeverre ze zich al in cloud-technologie hebben verdiept, deze technologieën al gebruiken of welke twijfel er bestaat omtrent het gebruik van cloud-technologie. Uit alle resultaten onder het management en de IT-verantwoordelijken tekent zich een diffuus beeld af. Gevoelens van onveiligheid en gebrek aan kennis staan de inzet van cloud-technologie in de weg. De resultaten geven een beeld van het gevoel en de kennis over digitalisering en transformatie in Nederland.

Beslissen vanuit onderbuikgevoelens
Het oordeel over cloud-oplossingen is verdeeld. 27% van de respondenten geeft aan zich nog niet in de inzet van cloud-oplossingen verdiept te hebben. De grootste groep, 49% van de respondenten, heeft geen twijfels over het inzetten van cloud-oplossingen. Bijna een kwart van de respondenten (25%) geeft aan wel degelijk twijfels te hebben. Inzoomend op het wantrouwen, blijken de grootste twijfels te bestaan op het vlak van de veiligheid van gegevens en angst voor ongeautoriseerde toegang. Daarnaast maakt men zich ook zorgen over de beschikbaarheid via internet, kans op storingen en gevaar van afluisteren. Meest verrassende uitkomst is dat deze twijfels eerder het gevolg zijn van een onderbuikgevoel dan van concreet onderzoek. Ruim 55% van de respondenten erkent dat ze zich nog niet in de veiligheid van cloud-technologie hebben verdiept.

“Meer dan de helft van de ondernemingen maakt beslissingen over de inzet van cloud-technologie op basis van onderbuikgevoel. Dat is zorgwekkend te noemen,” zegt Dick Dompeling, algemeen directeur van NFON-distributeur Zetacom. “Het betekent dat vooruitgang van deze bedrijven afhangt van onderbuikgevoelens. In het tempo waarin bedrijven zich nu moeten ontwikkelen is dit diffuse beeld van terughoudendheid, onzekerheid en gebrek aan kennis een ernstig signaal. Ik noem dit een soort #cloudvrees. Er is dus nog werk aan de winkel, en daarbij kan het bedrijfsleven uitkomst bieden.”

Ambacht kijkt nog niet naar de cloud
In het #cloudvrees onderzoek werd ook specifiek de sector, organisatievorm en grootte van de ondernemingen meegenomen. Doel hiervan was het achterhalen van mogelijke verbanden tussen ondernemingskenmerk en bestaande twijfels. Hieruit zijn een aantal opvallende resultaten naar voren gekomen. Bijna de helft (47%) van de ambachtsbedrijven geeft aan zich nog niet in cloud-technologie verdiept te hebben. Met name bij banken/verzekeringen (66%), industriële ondernemingen (52%) en dienstverleners (56%) heerst een positief gevoel over cloud-technologie.

Snelle vissen eten de trage
Opvallend zijn ook de resultaten van start-ups. Ongeveer 14% heeft twijfels, terwijl 38% die niet heeft. De grootste groep (bijna 48%) geeft echter aan zich überhaupt niet in de materie verdiept te hebben. “Bij jonge ondernemingen is de inzet van cloud-technologie veel vanzelfsprekender,” verklaart Dick Dompeling. “Zo vanzelfsprekend zelfs, dat aan de inzet vaak geen groot onderzoek vooraf gaat. Als een cloud-oplossing niet aan de verwachtingen voldoet, qua productiviteitsverhoging, veiligheid, kostenbesparing, gebruiksgemak of functionaliteit, wordt deze net zo snel ook weer ingeruild voor een andere oplossing die het beter doet. De efficiency, kostenbesparing en flexibiliteit, resulterend in concurrentievermogen die een dergelijke mentaliteit startups oplevert, moet andere organisaties te denken geven. Want hoewel je geen disruptief model hoeft te hebben om succesvol te zijn, geldt tegenwoordig wel dat de snelle vissen de trage eten. Digitale transformatie afdoen als een hype kan echt niet meer. Het is tijd om in actie te komen.”

All-IP is de (nabije) toekomst
Het einde van ISDN is ook ter sprake gekomen binnen het onderzoek. Gemiddeld gaat 62% van de ondervraagde bedrijven niets missen. Vooral kleine en hele grote bedrijven hechten weinig waarde aan ISDN (respectievelijk 73% en 75% gaat niets missen). Qua organisatietype is het percentage van start-ups dat niets zal missen (76%) geen verrassing. Met 70% scoort echter ook de overheid erg hoog. Uit het onderzoek blijkt niets van de, in de markt nog regelmatig als essentieel voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen, aangehaalde fax; slechts 8% van de respondenten geeft aan deze te zullen missen. Wat betreft de opinie over All-IP geeft 58% van alle respondenten aan zich hierin nog niet verdiept te hebben. Concreet gevraagd naar wanneer men verwacht cloud-telefonie in te zetten, geeft 15% aan binnen een jaar te beslissen, nog eens 10% binnen vijf jaar.

Dick Dompeling: “Cloud draait om vertrouwen. Wie de cloud niet vertrouwt, zal ook geen cloud-technologie inzetten, ondanks de voordelen die het oplevert. Wat cloud-technologie aangaat is er geen enkele cloud-oplossing die op kan tegen cloud-telefonie, het fundament waar bedrijven hun communicatie op bouwen. Je kan er nu al volledig op vertrouwen. Alle ingrediënten voor het kweken van een vertrouwensband tussen leverancier en klant, zoals ingebakken beveiliging en “made in Germany”- kwaliteitsstempel, groot besparingspotentieel, onbegrensde prestaties, intelligente functionaliteit, gebruiksgemak en snelle ingebruikname zitten er al in. Het beste medicijn om de diffuse gevoelens van angst effectief weg te nemen.”

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.