Nederlands onderzoek Rackspace: Boardroom steeds vaker drijvende kracht achter cloud-migratie

Innovatie, kostenverlaging, flexibiliteit en concurrentievoordeel belangrijke motieven voor zakelijke beslissers

  • Bedrijfsnieuws van
  • Rackspace
  • geplaatst op
  • 11 april 2016 15:18 uur

Rackspace maakt vandaag de resultaten bekend van een uitvoerig onderzoek naar de redenen voor, en overwegingen bij een migratie naar de cloud. Het onderzoek is uitgevoerd onder 250 Nederlandse beslissers op het gebied van business en/of IT die al een cloud-migratietraject hebben afgelegd, of dit binnen nu en achttien maanden zullen doen. De twee meest opvallende uitkomsten van het onderzoek zijn dat de keuze om business-applicaties naar de cloud te verplaatsen tegenwoordig vaker wordt genomen in de boardroom dan door de IT-afdeling, en dat 32 procent van de respondenten van mening is dat data en applicaties in de cloud veiliger zijn dan in hun eigen datacenter.

Bert Stam, Country Manager van Rackspace: “Het proces van het verplaatsen van data, applicaties of andere zakelijke toepassingen van een on site-omgeving naar de cloud wordt altijd gevoed door technische vragen en uitdagingen van de IT-afdeling. Maar de redenen voor cloud-migratie zijn niet meer alleen van technische aard. Het hogere management in organisaties ziet steeds vaker de zakelijke toegevoegde waarde van het werken in de cloud en maakt daar actief beleid op.”

Innovatie aanjagen

Het onderzoek laat zien dat deze toegevoegde waarde zit in de lagere IT-kosten (45 procent), innovatie (32 procent) en veiligheid (32 procent),  voor zowel de business-beslissers als IT-beslissers. Andere redenen die genoemd worden zijn de hoge mate van schaalbaarheid (14 procent) en het zich kunnen onderscheiden van de concurrentie (13 procent).

Bert Stam vervolgt: “De positieve houding ten opzichte van de cloud is belangrijk omdat technologie steeds meer wordt erkend als aanjager van innovatie, efficiency en uiteindelijk positieve bedrijfsresultaten. Het gaan werken in of vanuit de cloud is tegenwoordig iets dat de gehele organisatie aangaat en niet meer alleen de IT-afdeling. Het is duidelijk dat de mensen op dit niveau steeds beter bevatten dat de cloud hen een platform biedt waarmee zij kunnen innoveren en groeien.”

Redenen voor cloud-migratie

Respondenten die al een cloud-migratietraject hebben afgelegd werd tevens gevraagd wat de belangrijkste (technische) uitdagingen waren voorafgaand aan de migratie. De antwoorden waren bij zowel business als IT-beslissers vrijwel gelijk. Zo gaf 12 procent van de IT-beslissers en 14 procent van de zakelijke beslissers aan dat dat (voldoen aan) de geldende wet- en regelgeving was. En 19 procent van de IT-beslissers noemde het gebrek aan de juiste vaardigheden binnen de organisatie, dat door 18 procent van de zakelijk beslissers wordt beaamd. Op één punt scoorden de business-beslissers echter aanzienlijk hoger. 37 procent van hen gaf aan zich zorgen te maken over uitval van de bestaande omgeving en daarmee verlies van omzet, terwijl maar 27 procent van de IT-beslissers zich daar zorgen over maakte. Een groot deel van de zakelijke beslissers heeft er vertrouwen in dat de cloud hen meer garanties biedt voor continuïteit.

Veilig in de cloud

Iets meer dan een derde van de respondenten die al een cloud-migratie heeft ondergaan (37 procent) geeft aan dat ze serieuze twijfels had over de veiligheid en privacy in de cloud. Maar deze twijfels gelden niet voor iedereen. Zo geeft 32 procent van de zelfde groep ondervraagden aan dat juist een betere veiligheid van data en applicaties voor hen reden waren om te migreren naar de cloud.

Externe expertise is een pré

Voor de praktische uitvoering van een cloud-migratie kijkt het management in eerste instantie naar zijn eigen IT-mensen. Toch geeft nog niet de helft (41 procent) van de ondervraagde IT-beslissers aan over de juiste mensen te beschikken die de technische processen van een dergelijke migratie begrijpen.

Het is dan ook niet vreemd dat een flink percentage van de respondenten (41 procent) die al een cloud-migratie heeft ondergaan werd ondersteund door een gespecialiseerde derde partij. Dit kan verklaren dat 77 procent van deze ondervraagden aangeeft dat de vooraf gestelde business-doelstellingen geheel (44 procent) of gedeeltelijk (33 procent) zijn gehaald. Een groep van 9 procent kan op dit moment nog niet aangeven of dit het geval is.

“Ondanks dat cloud computing al jaren wordt gebruikt, staan nog aardig wat organisaties aan de vooravond van een cloud-migratie. Dat impliceert dat er ook nog veel geleerd moet en kan worden op dit gebied. De organisaties die deze stap al wel hebben gezet, zijn voor het merendeel erg enthousiast. Niet alleen over die business-doelstellingen die zijn gehaald door middel van de cloud, maar ook over zaken waarover men zich voor de migratie zorgen maakte, zoals de veiligheid van gegevens”, vervolgt Bert Stam. “Doordat een groot aantal bedrijven in ons onderzoek gebruik heeft gemaakt van een gespecialiseerde ‘third party’, zien we zeer positieve cijfers over de mate van tevredenheid. En dat is belangrijk, want een migratie naar de cloud is geworden tot een zakelijk instrument waarbij winst behaald kan worden. Exact weten wat je dan moet doen kan het verschil betekenen tussen het missen, behalen of juist overstijgen van de doelen uit de boardroom.”

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.