Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De geschiktheid van een hoster is met dit framework te bepalen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 8 oktober 2014 10:00 uur

Hostingdiensten heb ik eerder in 8 verschillende soorten ingedeeld, die niet uitgaan van de technische oplossing, maar die gebaseerd zijn op het type dienstverlener en behoefte van de klant. De volgende stap is om te bepalen welke hoster geschikt is om welk type hostingdienst aan te bieden. In theorie vallen de diensten die elke hoster aanbiedt in één of meerdere van de soorten. De praktijk is echter weerbarstiger.

Er zijn hostingbedrijven die evident één bepaalde soort hosting aanbieden en daar heel goed toe in staat zijn, maar er zijn ook verschillende hosters die wel een bepaalde type hosting aanbieden, maar het aanbod of de kenmerken van de organisatie niet zodanig aansluiten op het soort hosting, dat er een perfecte fit is. Daarom stel ik een oplossing voor waarbij de geschiktheid of te wel de fit van elke aanbieder voor een bepaald type hostingdienst wordt bepaald met een systeem van 1 tot 3 sterren.

1 ster

1-ster

Er is voldaan aan de minimale eisen die er zijn voor het soort hostingdienst dat wordt aangeboden. Dat betekent dat de organisatie zodanig is ingericht dat het in staat moet worden geacht om met voldoende mate van betrouwbaarheid en continuïteit de bewuste soort hostingdienst aan te bieden. Daarbij gaat het onder meer om de beschikbaarheid van voldoende personeel en andere resources. Daarnaast is er ook voldoende focus op het soort hostingdienst, zowel organisatorisch als qua klantenbestand en omzet.

 

2 sterren

2-sterren

Er is voldaan aan de eisen die noodzakelijk zijn om het soort hostingdienst optimaal te kunnen aanbieden. Dat betekent dat de organisatie zodanig is ingericht dat het in staat moet worden geacht om met een maximale mate van betrouwbaarheid en continuïteit de bewuste soort hostingdienst aan te bieden. Daarbij gaat het onder meer om de beschikbaarheid van voldoende personeel en andere resources. Daarnaast is er sprake van een volledige focus op het soort hostingdienst of te wel “pure play”. De volledige organisatie is gericht op het aanbieden van het type hostingdienst en de omzet die wordt gerealiseerd is (vrijwel) volledig afkomstig uit het type dienst. Bij grotere bedrijven is er in ieder geval een afdeling of een gedeelte van de organisatie die zich specifiek met het type dienstverlening bezig houdt en is een significant deel van de omzet afkomstig uit het soort hostingdienst.

 

3 sterren

3-sterren

Er is voldaan aan alle criteria van 2 sterren. Het bedrijf is aantoonbaar (financieel) kerngezond, er is sprake van een stabiel management en de aandeelhouders van het bedrijf richten zich op de lange termijn en onderschrijven de koers van het bedrijf. Elke redelijkerwijs voorzienbare calamiteit die het bedrijf kan treffen mag de betrouwbaarheid en continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening niet langdurig kunnen destabiliseren. Er zijn ook geen andere voorzienbare factoren of afhankelijkheden die het bedrijf of de dienstverlening langdurig kunnen destabiliseren.

 

Verschillen tussen sterren

Het sterrensysteem is er voor bedoeld als garantie dat aan een bepaalde ondergrens is voldaan. Het hebben van 1-ster betekent dat de aanbieder geschikt is om de dienst aan te bieden. De reden dat er geen twee (of drie) sterren zijn gegeven kan er dus in gelegen zijn dat er geen sprake is van “pure play” maar ook dat de organisatie enkel aan de minimale eisen voldoet en niet aan de eisen waarmee de mate van betrouwbaarheid en continuïteit maximaal is.

Het verschil tussen twee en drie sterren zit hem vooral in de mate waarin de betrouwbaarheid en continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening is gegarandeerd. Het kunnen toekennen van drie sterren is daarom niet voor alle hostingdiensten logisch, in het geval van narrow hosting, waarbij de eigenaar van het hostingbedrijf een sleutelrol speelt, zal deze altijd de zwakke schakel zijn en is het toekennen van drie sterren om die reden defacto onmogelijk. Bij mainstream hosting zijn de belangen van de (eind)klanten in de meeste gevallen relatief beperkt, zodat de toegevoegde waarde van het kunnen toekennen van drie sterren boven twee sterren maar een beperkte meerwaarde heeft.

Het kunnen toekennen van drie sterren kan wel een grote toegevoegde waarde hebben bij de soorten hostingdiensten waarbij betrouwbaarheid en continuiteit essentieel zijn. Het gaat daarbij om de andere soorten hostingdiensten: business hosting, corporate hosting, special hosting, infrastructure hosting, managed hosting en critical hosting. Een derde ster geeft in deze gevallen extra zekerheid dat betrouwbaarheid en continuïteit maximaal gegarandeerd is. Voor bedrijven die voor hun eigen bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn van de dienstverlening van hun hoster, kan een aanbieder met een derde ster daarom een belangrijke meerwaarde zijn. Er is dus een duidelijk onderscheid en niveauverschil tussen één, twee en drie sterren.

Exacte normen is volgende stap

De exacte normen voor de verschillende soorten hosting zullen uiteraard verschillende zijn. De invulling van de normen is een volgende stap, al heb ik in mijn eerdere artikelen over welke hosters geschikt zijn als aanbieder van elk soort hostingdienst wel al een aanzet gegeven.

Hoe dit praktisch moet worden uitgevoerd, is een volgende vraag. De praktisch is altijd weerbarstiger dan de theorie. Mijn doel met dit artikel is mijn ideeën over een framework om de geschiktheid van hosters voor elk soort hostingdiensten uiteen te zetten. Het zal niet makkelijk zijn om een dergelijk systeem daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.