Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hostdeal-eigenaar start weer een hostingbedrijf en stuurt advocaat op ISPam.nl af

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 30 oktober 2015 10:00 uur

Joey Vanschoor die eerder met Hostdeal plotseling zijn bedrijf staakte en duizenden klanten aan hun lot overliet en daarna opnieuw een hostingbedrijf startte en ook dat plotseling staakte, heeft onder de naam Foundhosting opnieuw een hostingbedrijf gestart. Na het stellen van vragen over zijn nieuw bedrijf, eist Vanschoor via zijn advocaat dat wij niet meer over hem of zijn nieuwe bedrijf schrijven én alle oude berichten over hem verwijderen.

Toen ik contact met Vanschoor opnam met vragen over zijn nieuwe bedrijf Foundhosting reageerde hij in eerste instantie positief. Hij vertelde mij eerst in een chatgesprek en later per telefoon dat hij op de dag dat Hostdeal plotseling haar activiteiten staakte, de federale politie om 7 uur ‘s ochtends aan de deur kreeg in verband met een verdenking van creditcardfraude en oplichting. Daarnaast zou hij op dat moment ook “ontzet” zijn als bestuurder van Hostdeal.

Echter zou uit het onderzoek dat daarop door de autoriteiten volgde, zijn gebleken dat hij onschuldig was en zou hij van alle blaam gezuiverd zijn. Ik heb Vanschoor daarop aangeboden om zijn verhaal te onderbouwen met bewijzen. Daarbij heb ik met hem afgesproken dat hij mij een vonnis van de rechter of ander bewijs zou leveren waaruit blijkt dat er een strafrechtelijk onderzoek of -vervolging heeft plaatsgevonden.

Na enig aandringen kreeg ik een document door Vanschoor toegestuurd waaruit blijkt dat hij geen strafrechtelijke veroordelingen op zijn naam heeft staan. Gezien dat document enkel “ter inzage” was, zal ik dat hier niet publiceren. De afspraak om bewijs te leveren waaruit blijkt dat het verhaal over een onderzoek naar creditcardfraude en oplichting heb ik niet van Vanschoor gekregen.

In plaats van het bewijs te leveren begon Vanschoor plotseling te dreigen met juridische stappen en uiteindelijk kreeg ik van de advocaat van Vanschoor per e-mail een sommatie om niet meer hem of zijn bedrijf te schrijven en ook alle eerdere berichten over hem te verwijderen. Indien ik dat niet doe voor 1 november dan stapt Vanschoor naar de rechter.

De brief die ik van de advocaat heb ontvangen bevat ook een aantal interessante passages, die ik hieronder zal behandelen:

Het klopt dat de heer VANSCHOOR problemen heeft ondervonden met zijn vennootschap Hostdeal Ltd. en uiteindelijk het faillissement heeft moeten aanvragen. In onderhavig faillissement werd de heer VANSCHOOR voor de goede orde volledig verschoonbaar verklaard.

Tot nu toe heb ik helemaal geen bewijs gezien dat Hostdeal Limited failliet is verklaard. Ik heb verschillende websites die de faillissementen in België bijhouden én het Belgisch Staatsblad doorzocht maar dat Hostdeal failliet is verklaard, kan ik nergens terugvinden. Wel zie ik dat Hostdeal Limited door het Engelse Companies House om formele reden is opgeheven, maar niet in verband met een faillissement.

Nimmer werd door de heer VANSCHOOR enige veroordeling opgelopen aangaande Hostdeal Ltd. Zo u weet geldt in het rechtsverkeer altijd het principe dat men onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen.

Het zal wel aan mij liggen maar ik snap hier helemaal niks van. Wat heeft het schrijven van berichten als journalist met het rechtsverkeer te maken en de onschuldspresumptie te maken? En was de heer Vanschoor niet volledig verschoonbaar verklaard, zoals Vanschoor én zijn advocaat zeggen? Dan is hij toch onschuldig bevonden en is zijn onschuld geen vermoeden meer? Vragen, vragen, vragen en nog eens vragen.

Aangezien uw berichten persoonlijk mijn cliënt viseren, alsook zijn huidige vennootschap FOUNDIT BVBA, zonder enige juridische basis, kunt u begrijpen dat één en ander onherroepelijk schade berokkent. Te meer aangezien zijn huidige vennootschap 4 personen tewerkstelt die door verdere negatieve berichtgeving dreigen hun baan te verliezen.

Nu wordt het helemaal mooi, ik zou dus om als journalist mijn werk te mogen doen een juridische basis moeten hebben. Interessant, zou in België vrijheid van meningsuiting zijn afgeschaft? Dat laatste over de schade is ook interessant. Er zijn ook journalisten die heel vervelende dingen schrijven over Volkswagen, dat is ongetwijfeld ook schadelijk voor het bedrijf. Echter is dat schadelijk omdat de journalisten schrijven of vanwege het eigen handelen van Volkswagen en in dit geval Vanschoor?

U zult eveneens begrijpen dat bij een eventueel falen van zijn huidige vennootschap, men antwoorden en verantwoordelijken zal zoeken voor het afhaken van bepaalde klanten.

Ik hoef u de kracht van het internet en de zoekmachine Google niet uit te leggen, zodat een oorzakelijk verband tussen uw berichtgeving en de hieruit voortvloeiende schade aan cliënt zelfs door een leek zal erkend worden. Enige schadevergoeding die zal moeten betaald worden, zal derhalve niet van de poes zijn.

Met uw berichtgeving begeeft u zich op zeer glad ijs. Onderhavig schrijven betreft een enige en laatste aanmaning om het conflict in der minne op te lossen.

Meneer Vanschoor, er is helemaal geen conflict. Wat u probeert te doen is met juridische intimidatie en het dreigen met hoge schadevergoedingen een kritische journalist de mond te snoeren. Eerst komt u afspraken die ik met u gemaakt heb niet na én daarna gaat u dreigen.

De e-mail in kwestie ontving ik afgelopen vrijdag van de advocaat van Vanschoor. Aan het begin van deze week had ik het grootste deel van dit artikel al geschreven. Gisteren werd er opnieuw per e-mail een brief door de advocaat verstuurd. De inhoud heb ik hieronder geciteerd.

Ik neem kennis van uw e-mailbericht d.d. 23/10/2015 en stel vast dat u niet ingaat op ons minnelijk voorstel, hetgeen wij betreuren. Sterker nog, u blijft aanvullende foutieve informatie verspreiden via Twitter. Als jurist zou het voor u toch mogelijk moeten zijn om het faillissement van een ltd. terug te vinden. Op 1 november 2015 gaan wij over tot klachtneerlegging, behoudens tegenbericht.

Ok. Ik heb ze zuur gegeten, maar dit is wel de overtreffende trap. In plaats van onderbouwing te leveren of aan te geven waar ik de informatie dan wel zou kunnen vinden, krijg ik een pesterige mededeling dat ik blijkbaar niet goed genoeg kan zoeken als jurist.

Als je wilt aantonen dat er een faillissement is geweest, je het slachtoffer bent geweest van massale creditcardfraude en een federaal onderzoek is geweest naar jouw handel en wandel en daarbij is aangetoond dat jou niks te verwijten valt, dan is het natuurlijk volstrekt logisch dat je je zo opstelt in plaats van (zoals afgesproken met de journalist in kwestie) met bewijs van die stellingen te komen.

Dennis, 30 oktober 2015 11:25 am

Eerst is nog snel de directie gewijzigd en daarna is door Hostdeal zelf het bedrijf uitgeschreven en niet failliet verklaard:

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08515705/filing-history

Kilian, 30 oktober 2015 2:02 pm

Advocaat is zeker net afgestudeerd of loopt stage? Vrijheid van meningsuiting, even als persvrijheid. Er is voldoende onderzoek gedaan door betreffende journalist, daarnaast is gedaan aan hoor en wederhoor. Journalist heeft betrokkenen in kwestie voldoende gelegenheid gegeven om met bewijzen het tegendeel te bekrachtigen, dit is tot op heden niet gebeurd. Journalist publiceert alleen berichten gebaseerd op feiten welke tot op heden bij hem bekend zijn middels onderzoek. Snap dat persoon in kwestie graag zijn naam gezuiverd ziet, echter is er ook iets in de journalistiek en dat heet rectificatie. Indien met voldoende bewijs kan worden aangetoond dat eerdere berichtgeving niet juist is, zal hetgeen worden gerectificeerd en is middels deze weg de naam van de betrokkenen gezuiverd. Dreigen om eventuele inkomstenderving te achterhalen is van de zotte en houd geen stand bij de rechter. Persoon in kwestie zou, als hij deze aantijging maakt jegens website, moeten aantonen het tegendeel te hebben bewezen en hetgeen door website compleet is genegeerd om opzettelijk persoon in kwestie in een zwart daglicht te plaatsen. Dit is niet tot op heden niet gebeurt, terwijl journalist er meerdere malen om heeft gevraagd. Advocaat doet net alsof je eerst alle bewijsvoering rond moet hebben voordat je een artikel mag plaatsen, verneem graag van advocaat hoe hij/zij de Bijbel dan beschouwd? Zal de e-mails van de betreffende advocaat niet al te serieus nemen, ben echter wel benieuwd hoe het verder zal aflopen.

Joey Vanschoor, 30 oktober 2015 8:10 pm

Geachte lezers,


Allereest wens ik mij uit te spreken omtrent volgende uitspraken die reeds omtrent Hostdeal werden geuit:
- Duizenden gedupeerden: Niemand heeft ooit gevraagd hoeveel klanten Hostdeal had, echter klopt de term 'duizenden' zeker niet en zou dit beter vervangen worden door enkele honderden.
- Oplichting is een vorm van bedrog, een misdrijf waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen. Volgens mij is er hier geen sprake van het ontdoen van geld noch waardevolle goederen.
Echter ging het financieel totaal niet goed, vandaar ging Hostdeal compleet op 0. Betalingen van klanten bleven uit, dus de leverancier trok op een gegeven moment de stekker uit.
Hostdeal was achteraf gezien te goedkoop, hierdoor kon het een probleem zoals storno's niet aan.

Alsook stel ik vast dat, terwijl wij de klanten reeds wilden aanspreken, maar een handvol klanten zich hebben aangeboden ter compensatie.
Daarenboven vind ik het vreselijk triestig hoe men hier omgaat met de titel van 'meester in de rechten', dit is een titel die met eer dient gedragen te worden.
Echter kan een 'meester in de rechten' pas zijn titel waardig zijn als hij reeds meermaal een zaak gewonnen heeft.

Uitingen op sociale media zoals: @veenman Wist meneer Joey nog niet van je recent officieel verworven meester-in-de-rechten titel? #pickyourbattles #nietzoslim
Met als reactie: "@StefanWalthie Haha, goede vraag. Ik heb meneer de advocaat in ieder geval al een gepast antwoord gestuurd."

Deze zijn ronduit belachelijk en zeker voor een advocaat.

Hierbij mijn reactie op volgende tweet: "Vanaf vandaag is het mr. @veenman."
Bedankt om ons hier openbaar over in te lichten, echter raad ik aan om nog steeds uzelf te blijven ipv die 'mr' overal voor te zetten.
Het komt namelijk wat neerkijkend over.


Joey Vanschoor

Gerrit van der Laag, 30 oktober 2015 9:57 pm

Heb net verbazing de reactie van Vanschoor gelezen. Ik ben gewoon verbaast hoe arrogant hij reageert.

Zoveel veel gedupeerden en geen fatsoenlijk antwoorden geven en alleen maar kritiek op een ander.

Persoonlijk vind ik dat Vamschoor nooit meer in verbinding mag komen

Joey Vanschoor, 30 oktober 2015 10:19 pm

Gerrit,

De antwoorden kun je reeds terugvinden in mijn bovenstaande reactie.
Indien er vragen zijn, mag iedereen die stellen.
Alsook vind ik persoonlijk de woorden "alleen maar kritiek op een ander" niet heel relevant, daar de voorafgaande artikels en tevens reacties enkel maar kritiek op mij gaven.

Vandaar vind ik het maar logisch dat ik op mijn beurt ook een woordje kritiek mag uiten.

Joey Vanschoor

Dre, 30 oktober 2015 10:24 pm

Vanschoor je bent gewoon een ordinaire oplichter. je hebt honderde klanten in de kou laten staan je hebt al je klanten hun websides op zwart gezet en bent met de noorderzon vertrokken. Je hebt mensen voor duizenden euros schade betrokken en dan heb je nog het lef om hier dit soort BS te schrijven. ik zal er persoonlijk voor zorgen dat iedereen weet wat voor oplichter je bent en zal al je klanten op de hoogte stellen zodat je nooit meer zoiets kan flikken.

Joey Vanschoor, 30 oktober 2015 10:29 pm

Dre,

Ter herhaling kaart ik nogmaals de beschuldiging oplichting aan.
Hostdeal is ten onder gegaan door openstaande schulden en onvoorziene kosten, dit heeft dus niets te maken met de door jou geuite beschuldiging.

Ik zal dit gesprek hier afsluiten, de personen die met mij contact willen leggen kunnen dit doen via het telefoonnummer vermeld op onze website.

gerrit van der Laag, 30 oktober 2015 10:55 pm

Kom eerst eens met het faillissementsdossier, al zou het alleen maar zijn om te laten zien dat u niet te verbergen heeft.
Uw verhaal rammelt aan alle kanten, vervolgens probeert u het te bagatelliseren door te zeggen dat het slechts honderden klanten waren i.p.v duizenden. (want dat zou het minder erg maken?)

daarna geeft u de definitie van oplichting aan (waar niemand om gevraagd heeft volgens mij)

Waarom komt u niet met documenten op de proppen waarin blijkt dat ISPam.nl incorrecte informatie weergeeft. Dat zou toch veel makkelijker zijn? tenzij u dat niet kunt. Het gene wat ik vermoed.

U geeft aan dat u met hostdeal te goedkoop was. Waarom heeft u destijds niet aan mij als klant gevraagd om een extra bijdrage om de boel draaiende te houden? Ik en ik denk vele met mij hadden destijds best wel willen betalen om mijn website draaiende te houden. Of had op zijn minste een waarschuwing gegeven zodat ik tijdig mijn data had kunnen verplaatsen.

Arnout Veenman, 2 november 2015 1:28 pm

Joey, bedankt voor je toelichting en ik begrijp dat je schoon schip wilt maken. Verder begrijp ik dat Hostdeal dus feitelijk niet failliet is gegaan in juridisch-technische zin maar dat Hostdeal wel niet meer in staat was om de rekeningen te voldoen, waardoor een belangrijke leverancier de stekker eruit trok. Kan ik daaruit opmaken dat de eerdere verhalen over verdenking van creditcard fraude en oplichting (die je zelf hebt verteld!) ook niet kloppen? Als je dat wilt, geef ik je graag opnieuw de kans om in een nieuw artikel definitief schoon schip te maken. Mocht je daar interesse in hebben, dan weet je me te vinden.

Jeroen, 2 november 2015 5:43 pm

@Dre:
Duizenden Euro's schade? Joey zegt zelf dat zijn hosting te goedkoop was, dus meer dan een Euro per maand kan het niet geweest zijn. Hebben die mensen dan 83 jaar vooruit betaald (= 1000 Euro) of 83 webhostingpakketjes voor een jaar afgenomen (= 1000 Euro)? Overdrijven is ook een vak...

Verder snap ik de hetze richting Joey niet zo. Misschien heeft hij fouten gemaakt, hij heeft er vast van geleerd maar moet iedereen dan zijn toekomst kapot blijven maken? Dat geldt net zo goed voor ispam zelf...

Dave, 2 november 2015 10:26 pm

Beste Arnout, bestaat deze advocaat wel? Heeft u dit onderzocht, want als u citeert wat in de mail/brief contact staat lijkt het me geen advocaat (heb met aantal advocaten gewerkt, maar die hadden toch niet zo'n uitspraken). En het is strafbaar om je als advocaat uit te geven als men niet geregistreerd staat als advocaat (zoals hier in NL bij de Orde van Advocaten).

Verder vind ik het vreemd van deze eigenaar, die eerst failliet gaat, dat hij dan erna nog paar bedrijven kan oprichten, want bij faillissement blijft het bedrijf en/of de ondernemer met enorme schulden achter. Ben zelf ondernemer en als mijn bedrijf failliet gaat dan blijf ik met schulden achter, waardoor ik zo snel echt geen bedrijf meer opnieuw kan starten tenzij ik financierders heb gevonden.

Ik zak in ieder geval niet

Dave, 2 november 2015 10:31 pm

Te snel op enter gedrukt, dus even een vervolg, want zak moet al zal zijn.

Vervolg;
Ik zal in ieder geval geen diensten bij hem onderbrengen na wat hij die mensen allemaal heeft aangedaan. En failliet door goedkoop te zijn? Waarom overleeft bijv. Versio dan? Toch maar eens te raden gaan bij uzelf meneer Vanschoor.

Verder succes met die gerechtelijke procedure tegen ispam. Wij zullen het vervolg hiervan uiteraard wel lezen hier op ispam.

Karel, 3 november 2015 12:37 am

@Dave een bedrijf kan failliet gaan zonder probleem. Een rechter kan dan oordelen voor het kwijtschelden van schulden indien het faillissement gebeurde door onvoorziene redenen waarbij de zaakvoerder geen macht op had. Nu in elk geval is het een louche zaak. Voor het sluiten van Hostdeal is de zaakvoerder gewijzigd? Was dit omdat Dhr. Vanschoor met een propere lijn een nieuwe zaak kon starten. Niemand zal het weten. In elk geval mag je onder bepaalde voorwaarden een bedrijf terug starten na faillissement. Dit even ter verduidelijking.

@Jeroen: Mag ik er even op duiden dat niet iedereen onder Hostdeal een gewone klant is. Ik had op het moment van faillissement 2 zaken sites + 1 sport site. Nu heb ik bij 1 van mijn zakensites in nood moeten zoeken naar een nieuwe host dit terwijl deze fraude plaatsvond midden in mijn opendeurdagen. Sorry maar ja dat deed pijn.
En wat betreft duizenden euro's wel ja. Wij waren net bezig met de inschrijving van onze leden voor de jaarlijkse triatlon.
In totaal hadden wij een 470 tal deelnemers aan 20€ per deelnemer. Gedurende dit hostdeal geval is de site down gegaan.
Van dhr Vanschoor was er geen woord meer die was doelbewust gaan lopen. Faillissement of fraude, ik ben klant en kon mij niet schelen wat ik wel wou was toegang tot mijn databank want dit was van dag op dag totaal afgesloten zonder waarschuwing. Commercieel gezien dus volledig niet pluis. Men krijgt telkens bij elke firma een grace period voor de factuur te betalen. Ik vermoed dat dit al enkele maanden niet meer is betaald geweest want zo kordaat afsluiten voor een grote datacenter vind ik verdacht. Ja meneer Jeroen zonder die 2 uren tijd waar ik even de laatste backup kon nemen van mijn databank had ik misschien een heleboel sporters misgelopen.
EN nogmaals die 2 uren tijd kwam van het datacenter en NIET met hulp van Hostdeal.

Jeroen, 3 november 2015 6:23 pm

@Karel, ken je de uitspraak "If you pay peanuts, you get monkeys"? Als jij 9400 Euro "verdiend" met je site investeer dan in een fatsoenlijke host die enige continuïteitsgarantie kan bieden, een "hostingprovider" waar je 6 (of 12) Euro per jaar betaald is 9 van de 10 keer vragen om problemen want de besparing moet ergens vandaan komen, danwel op kwaliteit van het product, danwel op de support (en beschikbaarheid valt onder kwaliteit). Er zijn voldoende volwassen bedrijven waar je voor iets meer geld per jaar meer zekerheid hebt, zowel op kwaliteit als op beschikbaarheid. Ik ga er dus vanuit dat je nu bij een goede webhoster je site hebt ondergebracht.

Karel, 4 november 2015 1:20 am

@Jeroen: Op zich volg ik uw redenering wel. Maar toch wel bizar hoe jij de wereld ziet. Als ik de logica volg moet ik een de duurdere wagens kopen om een goeie wagen te hebben? Of moet ik een beter huis kopen om geen lekkage in mijn dak te hebben? Moet ik het duurder product nemen om beter eten te hebben? Vreemde logica al zeg ik het zelf.

Van die 9700€ betalen wij de voorzieningen, de stewards, de officials, de verzekering,de gemeentelijke aanvragen,de brandweer,etc..... dus neen zoveel blijft er niet over dat ik mij direct gooi naar een duurdere oplossing. Waarom zou ik?

Bij Hostdeal waren de sites 99% up, de keren dat ik support nodig had was die er vlug en technisch correct, de prijzen waren goed en trouwens ik betaalde op jaar basis dus was voor mij 73€. Is nog MAAR 6€/maand maar nu kost Cpanel ten opzicht van Directadmin wel dubbel zoveel voor het bedrijf en komt er nog per VPS x aantal licentie kosten bij. Alsook was er in het verleden geen 2gbs bandbreedte dusja als ik het vergelijk met wat ze nu doen zie ik mij eerder wat in de range van de 10€/maand model maar was het vroeger onbeperkt.

Uiteindelijk zie je geen reden om duurder te betalen toch? Of werk jij nog omgekeerd en geef jij graag geld uit?

Het is het principe wat ons stoort. Ik kwam al van een "duurdere" hoster die het ook stopte door problemen. En daar kregen wij een aantal mails dat de activiteiten zullen stoppen op xx/xx/2014 en dat wij nog x aantal dagen hadden om backups te maken.
Met dan nog 3 dagen voor D-Day een extra melding en extra backup tips. En dus had er niemand recht om te klagen.

Bij Hostdeal was het zonder melding 6mei site down en geen toegang, geen bericht en geen hulp meer want support kon ook nergens meer aan.
Dan op 7mei eerste bericht dan via support de melding dat Vanschoor spoorloos was. Met een mail dat als wij overstappen naar een andere host wij dan toch plots de bestanden krijgen????????
En uiteindelijk nam iemand van de gedupeerde contact met het datacenter die voor 2u de klanten terug toegang gaf tot de files. Waarbij de mensen die konden backups namen.

Dus dit vind je een normale handelspraktijk al is het een goedkopere?
Wow, ik hoop dat je ooit met een audi naar de garage gaat en de verkoper zegt sorry die herstel ik niet want het is een model van vorig jaar. Maar kijk er staan daar nieuwe modellen.
Dit kan de zaakvoerder doen ongeacht hoeveel en hoe groot zijn bedrijf is. Zaak achterlaten en weglopen.
Trouwens is het de taak van de financiële dienst om tijdig te zien dat er iets mankt loopt.
Was dit al of niet dhr Vanschoor wel dat zullen we nooit weten want wij wisten van niets en nog steeds van niets.
Fraude of faillissement twee totaal verschillende meldingen door hetzelfde bedrijf maar totaal andere betekenis .
Ook de ingesteldheid van datacenter Hetzner ten opzichte van dit euval was nogal drastisch voor een "GROOT" bedrijf dus vermoed ik dat de facturen al langer niet meer werden betaalt. Maar contact naar de klant. Nope, Niets

Karel, 4 november 2015 1:26 am

@Jeroen: En inderdaad heb mijn eigen zaak geupdate zodat ik zelf reseller ben van Webhosting. Ik heb namelijk geen probleem met het nazien van mijn boekhouding. Dus zit voorlopig veilig tenzij het datacenter plots wegloopt en dat hoop ik niet :-)

Jeroen, 4 november 2015 1:57 pm

@Karel: dat is een behoorlijke lap tekst met weinig inhoud. Ik reageer daarom op je eerste alinea en voor de rest geldt: ik heb geen mening over de handelswijze van Joey, het enige dat ik mee heb gekregen is de soap die gecreëerd is. Een typisch popcorntopic waar ik tijdens de lunch prima van kan genieten.

"Maar toch wel bizar hoe jij de wereld ziet. Als ik de logica volg moet ik een de duurdere wagens kopen om een goeie wagen te hebben? Of moet ik een beter huis kopen om geen lekkage in mijn dak te hebben? Moet ik het duurder product nemen om beter eten te hebben?"

Volgens mij is er weinig mis met mijn logica, je vergelijkingen zijn niet helemaal juist maar ik doe een poging: een auto van 1000 Euro of 10.000 Euro zal een betere wagen zijn dan een auto van 250 Euro. 250 Euro is namelijk bijzonder weinig voor een auto dus veel kan het niet (meer) zijn. Net zoals er in geval van 50 cent per maand hosting concessies gedaan moeten worden om dit lonend te krijgen.

Karel, 5 november 2015 12:05 am

@Jeroen maar was als jr de auto binnen brengt en de verkoper/garage met je auto verdwijnt. Wat is dan het verschil tussen een 10000€ wagen en een 250€ wagen als beiden ervoor zorgen dat je je job kan behouden En nu niet meer.

Want dit was mijn punt op het einde.
De prijs is iets dat dhr Vanschoor maar moet berekenen en was het te goedkoop 'so be it' het is de manier hoe hij ervoor koos om het te eindigen dat ten slotte de discussie is. En gezien deze terug zaakvoerder is kan hij in principe het zelfde terug doen met dit bedrijf. Ik eis geen schadevergoeding van hostdeal. ten eerst omdat het bedrag te laag is en ten tweede als een bedrijf kopje onder gaat dan is de kans dat er geld is ook wel erg laag.

Maar concreet zie ik nog niet in dat een duurder product meer garantie biedt ten opzicht van een goedkoper alternatief.
Alle producten zijn afhankelijk van het management team. In dit geval zaakvoerder dhr Vanschoor.

Voor mij is dit ook gewoon lekker ontspannen avond chat dusja.

PS: Was jij klant van hostdeal? En vond je het niet jammer dat je geen bericht kreeg van de stop zetting?


PPS misschien is de vergelijking inderdaad wat verkeerd maar we spreken hier niet over een product dat bvb 600€ kost waarbij je een 'made in china koopt' van 50€. Beide bedrijven publiceren zich als een volledig hosting bedrijf.
Het groeide misschien iets te snel voor Vanschoor maar terug verwijs ik naar hierboven. De stopzetting kon anders.
En dan een bedrijf opstarten zonder enige uitleg over het vorige behalve met een advocaat en enkele verwijzingen wel dat is een trieste zaak als bedrijfsleider. Ik heb er geen pijn meer van maar is pure respect voor (ex)-klanten en als ex-klant mag ik andere waarschuwen over de handelspraktijken van dhr. Vanschoor. Iedereen maakt zijn eigen beslissingen over Found.Hosting maar zoals de gezegde ook zegt 'een gewaarschuwd man is er twee waard'.

Karel, 5 november 2015 9:12 pm

Net bericht gekregen van dhr. Vanschoor normaal zal er nog een nieuw bericht verschijnen met het verhaal van dhr. Vanschoor. Dit even ter info...
Even afwachten tot alles wat kalmer is.

Karel, 8 november 2015 2:59 am

Intussen tijd wacht ik op het verhaal van Joey maar zal hij toch wel een en andere mogen uitleggen.
Eerste bedrijf

YouHosted.eu geregistreerd onder EUCOM in KBO België Dit bedrijf staakte hij eigenhandig heb net het bericht gekregen dat hij voor dit bedrijf niet Failliet is gegaan. Dus zelfde verhaal veel mensen van dag op dag toegang kwijt zonder verklaring.

Hostdeal.eu geregistreerd in UK House of Companies. Na enkele jaren ingeschreven te zijn werd het bedrijf uitgeschreven uit het register. Na contact en overhandiging documenten is er geen Faillissement ingediend. En door het niet reageren op eerste schrapping is het bedrijf volledig uitgeschreven als standaard procedure. Er is geen weet over een Bankruptcy . Ook hiervan heb ik dit op papier gekregen

VPSMark.eu een bedrijf geregistreerd op dhr. Vanschoor zijn naam. Hier wacht ik nog op de papieren maar zelfde verhaal het bedrijf zal binnenkort geschrapt worden in de databank van House of Companies wegens het niet indienen van jaarrapport.

FoundIT opgestart als BV waarbij tijdens een faillissement behouden worden in het bedrijf. M.A.W. hij kan in principe het zelfde verhaal uitvoeren.

Intussen zelf eens gaan aankloppen bij een advocaat en wacht op antwoord. Ben benieuwd ook hij beschikt over de documenten die ik heb gekregen van House of Companies waar ook staat vermeld dat er GEEN bankruptcy is ingediend bij hen. Wat betekent volgens hun eigen TOA betekent dat het contract door hen is beëindigd.

Nogmaals ik verwacht geen schade vergoeding maar wat meer uitleg. Al denk ik dat het meer excuses zal zijn.

@Jeroen: Ter info de prijzen van Youhosted.eu waren +/- dezelfde als wat hij nu doet bij FoundIT. Dus gezien hij het eerste bedrijf niet kon draaiende houden ben ik benieuwd hoe hij dit nu wenst te doen. Na 3 bedrijven te stoppen zou hij toch al genoeg ervaring moeten hebben met boekhouding zou je denken. Maarja was het echt een boekhoudkundig probleem of pure oplichting. Who knows?

Joey Vanschoor, 8 november 2015 10:15 am

@Karel,

Even een korte reactie op bovenstaande. Daar ik geen tijd heb om lange reacties te schrijven.

Ik denk dat je mijn eenmanszaak (euCOM) niet kan meenemen in je reactie daar de bvba het klantenbestand van euCOM (wat begonnen was met een computerwinkel) onder zijn hoede heeft. Dus van faillisement of stopzetting is hier geen sprake. Ook logisch dus dat bij het oprichten van een bvba je meestal de eenmanszaak stopzet.

Dus iedere klant van euCOM zit nu nog steeds bij ons.

VPSmarkt was slecht getimed en had geen enkele klant, dus terug naar de essentie: Hostdeal.

PS: ik snap niet waar je eigenlijk die tijd haalt om je hele dagen bezig te houden met privédetective te spelen. Sorry dus dat ik niet altijd de tijd heb om hier reacties te plaatsen.

Robin K., 8 november 2015 10:23 am

Hey,

Volgens mij werkt K gewoon in een beschutte werkplaats.
Nuja Joey, dat van Hostdeal mocht niet gebeuren maar er gaan dagelijks 100'en bedrijven tegen de grond.
Zolang jeje maar kan herpakken is er geen probleem.


Ik zie dat je jezelf hebt herpakt en dat je het nu op een compleet legale manier (zonder Ltd's of andere buitenlandse vennootschappen) doet.

Keep up the good work en laat je zeker niet doen door o.a. media en andere losgelaten apen. Die Karel is trouwens een echte PC-builder, lekker voor hem, maar wat laag bij de grond.

Met vriendelijke groeten,

Robin.

Joeri, 8 november 2015 11:34 am

Beste Robin
ik ga er dan vanuit dat jij geen geld verloren bent bij Joey.
en de data wat iedereen verloren is of toch velen daar draait alles om de manier waarop alles ineens stop werd gezet zonder eenig verhaal of iets als dan de gedupeerde zien dat hij het alsnog opnieuw gaat proberen zonder maar eninge compensatie of uitleg naar iedereen dan kan ik goed geloven dat de mensen kwaad zijn

Robin, 8 november 2015 11:41 am

Joeri,

Ik was ook klant bij Hostdeal, echter heb ik de compensatie aanvaard die zij aanboden via het nieuwe bedrijf.

Destijds had ik 4 vliegtickets gekocht bij Sabena. Net op het moment dat de boel failliet ging ging ik vertrekken op reis.

Nu ben ik hierdoor gedupeerd? Misschien wel, maar waarom moet ik mij dan richten naar hun ceo?

Nu iedereen richt hem naar waar hij wilt, maar volgens mij is het allemaal een boeltje geworden. Iedereen klaagt hier over lutteloze bedragen, maar adverteren op Google Adwords aan €100 per dag kan iedereen wel.

Waarmee ik wil aantonen dat een hostingpakket bij hen niets kostte, dus de enige claim die iedereen kon maken was die van het bedrag van het hostingpakket. Tenzij jullie allemaal een SLA hadden (in mijn geval alvast niet).

Joeri, 8 november 2015 1:59 pm

Robin, moest ik de aanbieding niet gezien hebben ergens anders had ik het nooit geweten dus ik heb na vragen te stellen wel een aanbieding gekregen maar nooit van hun zelf.

dna over het geld daar gaat het mij allang niet meer om dat was gelukkig niet veel maar om de data en de communicatie naar buiten de dag ervoor nog contact gehad met hun team omdat er iets niet goed draaide heel mooi de uitleg gekregen en alles nog geen 5 uur later alles weg.sorry hoor dan klopt er ergens iets niet .

momenteel bij de nieuwe frima van wie dan ook weeral dezelfde lage prijzen als voorheen sorry maar dan klopt er toch weer ergens iets niet in mijn ogen en zal ik ook geen hosting daar afnemen . wat iemand anders doet moet hij weten maar ik zal wel altijd mijn ervaringen neerschrijven over hostdeal en de eigenaar daarvan

Karel, 8 november 2015 4:46 pm

@Dhr. Vanshcoor: Bedankt voor te reageren. Ik snap het tijdsgebrek en zal nog wachten wanneer u de tijd kan vinden om een correcte schets te geven in uw eigen woorden van het verleden.

@Robin: Ik heb dhr. Vanschoor nog maar een keer beschuldigd als oplichter maar u beledigd mij als werker in beschutte werkplaats. Chapeau voor de mensen die dit werk doen maar hier hoor ik niet bij.
U mag het gerust weten dat ik werk als ICTer en ook een bijberoep doe waar ik PCs herstel en webhosting aanbied op kleine schaal. Dit gezien ik niet kan vertrouwen op mensen zoals dhr Vanschoor.

De reden waarom ik dit levendig hou is gewoon de pure waanzin van dit alles.
Ik wist niet van het Youhosted.eu geval dus als mensen zoeken naar FoundIT wil ik wel hebben dat in google onder FoundIT er een bericht staat Hostdeal.eu verdwenen en geen spoor van eigenaar met daaronder eigenaar Hostdeal start nieuw bedrijf.

Kwestie van mensen te waarschuwen met wie ze in zee gaan.
Het kan best zijn dat dhr. Vanschoor nu samen met zijn echtgenote een legitieme zaak wil houden maar het verleden moet actief blijven want niemand hier kan ontkennen dat er toch wel vreemde zaken zijn gebeurd met al zijn bedrijven.

Hierbij even een opsomming van rare gebeurtenissen met dhr. Vanschoor zijn bedrijven:

= Als dhr. Vanschoor opstapt als directeur verdwijnt het bedrijf na enige tijd. euCOM was zijn eerste zaak die Youhosted.eu actief had staan. Wat dhr Vanschoor melde klopt inderdaad maar ook hier liet hij mensen in de steek met hun hosting.
Voor de bedrijven Hostdeal & VPSMarkt. Beiden zijn niet meer actief en na het opstappen van Vanschoor is er geen jaarrapport meer aangemaakt. Vreemd dan ook als men spreekt dat er een beslissing is over meerdere share holders dat ik in geen enkel bedrijf kan vinden. Behalve in 1 bedrijf is er sprake van 2 share holders maar na een klein jaar stapt die op.
In het laatste bedrijf zijn er nu ook 2 share holders. dhr. Vanschoor en echtgenote.

= Geen enkele persoon die het bedrijf overneemt wil zijn geboorte datum meegeven. Op zich kan ik ID check aankopen maar bah waarom zou ik want zonder veel verstand kan ik ook wel vermoeden dat deze personen misschien bestaan maar geen connectie hebben met dhr. Vanschoor.

= Geen bedrijf is failliet verklaard waardoor de klanten een slechte zaak hebben indien er gerechtelijke stappen moeten gebeuren. Bij faillissement is het simpel de overgebleven zaken worden verkocht en verdeeld onder schuldeisers waarbij de grootste schuldeiser voorrang krijgt op de kleine eisers. bvb Hetzner zou voorang hebben gekregen indien Hostdeal echt failliet zou verklaard geweest zijn.

Ook staat er telkens in de Algemene Voorwarden de melding dat het bedrijf FoundIT of Hostdeal of gelijk welk ander niet aansprakelijk kan gesteld worden bij gegevens verlies of ook niet aansprakelijk kan gesteld worden door overmacht van derden.

Het komt er gewoon op neer dat als het bedrijf ophoud met bestaan door niet faillissement dan ben je altijd de pineut.
En kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld. Bij faillissement wel gezien dit ze kunnen zoeken hoe het komt dat ze failliet zijn gegaan en indien er dan een fout staat in de boekhouding dan valt de schuld terug op het bedrijf zelf.

Karel, 8 november 2015 4:55 pm

@Robin & Joey: Ik doe mijn opzoeking tijdens de installaties van PCs dus tijd zat zou ik zeggen want niet alle PCs hier hebben een SSD :) .

@Robin: Vergelijking Sabena klopt inderdaad wat je zegt maar was je blij toen je tickets niets waard waren? Ik vrees er voor.

Sammy, 8 november 2015 5:00 pm

Beste Karel,

Dit spelletje heeft lang genoeg geduurd en ik vond het tijd om als mede vennoot van meneer Vanschoor uit de schaduw te treden.
Vandaar hieronder mijn commentaar:
Ten eerste moet ik @Jeroen overschot van gelijk geven dat je enorme lap tekst een enorm laag gehalte van deftige, redelijke of intelligente inhoud heeft.
Meneer Vanschoor heeft een verklaring afgelegd waarin duidelijke te lezen staat wat er is gebeurd. Dit was voor jou niet genoeg.
Jij stuurt het front van "keyboard warriors" aan door overal onze naam door het slijk te halen.
Ons in associatie te brengen met oplichting en fraude zijn geen kleine beschuldigingen, heb je eigenlijk wel een idee waarvan je onze nieuwe en jonge onderneming beschuldigd?
Je wilt de wereld inlichten van de praktijken van Meneer Vanschoor maar in essentie probeer je een bedrijf van 4 jonge ondernemers kapot te maken vooraleer we goed en wel begonnen zijn
"als mensen zoeken naar FoundIT wil ik wel hebben dat in google onder FoundIT er een bericht staat Hostdeal.eu verdwenen en geen spoor van eigenaar met daaronder eigenaar Hostdeal start nieuw bedrijf"
Je hebt ons al op meerdere plaatsen via idiote manieren proberen zwart maken. Dit is nu genoeg geweest.
Ik heb je al een paar kansen gegeven om te stoppen maar bij deze is dit de laatste kans.
Indien ik nog negatieve berichtgeving kan vinden dat door jou is gepubliceerd ( een fake fb account aanmaken is trouwens geen slimme zet ;) wat dacht je nu ) zal ik je gegevens doorgeven aan de gepaste instanties.

Ik hoop voor jou dat je de correcte beslissing maakt.

Met de meeste hoogachting.

Sammy
Vennoot van Foundit BVBA

Dave, 8 november 2015 5:36 pm

@Sammy, u moet niet veel zeggen over fake doen, want u doet ook eerst (positieve) ervaringen plaatsen en nu pas zeggen dat u mede eigenaar bent.

Daarnaast iemand aangeven bij instanties op basis van feiten, onduidelijkheden of iemand die andere mensen waarschuwt voor (verleden) degelijke onjuiste praktijken (zoals ineens van de aardbodem verdwenen zijn en dan ook nog mensen in de kou laten staan. Nou, een advocaat neemt je nog serieus (dit omdat het moet, want u betaalt hem hiervoor (hopelijk dan). Een rechter zou dhr Van schoot vierkant uitlachen en hem mededelen dat hij zelf om negatieve publiciteit heeft gevraagd en het zijn eigen taak is om schoon schip te maken. Echter zal dit jaren kosten, want dhr Van schoot staat op vele (nieuws/media)sites, oude klanten zijn, begrijpelijk, nog jaren ontevreden, etc. Zoekmachines staan er nog jaren vol mee, zowel met dhr Vanschoor, als zijn oude en huidige bedrijfsnamen.

Dus hopelijk heeft u, net zoals de andere, niet al teveel geld in het bedrijf van Vanschoor gestopt en raadt ik u aan om snel u terug te trekken, want winstgevend zal jaren kunnen duren voordat mensen weer vertrouwen krijgen en dat is geheel aan te rekenen aan de werkwijze van dhr Vanschoor.

U moet het uiteraard zelf weten wat u met uw geld doet (als dit van toepassing is geweest), maar ik zou snel mij terugtrekken en anders wens ik u uiteraard het beste toe en dat er niet weer snel een faillissement (als die er voorheen al is geweest) is of dat dhr Vanschoor ineens jullie laat vallen en alweer met de noorderzon verdwenen is.

Het beste gewenst!

Karel, 8 november 2015 8:20 pm

@Sammy:

Ten eerste heb ik geen nood aan een fake FB account ik durf mijn echte naam te publiceren en schuil ik niet achter pseudoniemen gezien wat ik vertel aan het publiek gekend mag zijn en ook steeds publiek toegankelijke info is.
U mag mij steeds bewijs sturen dat dit zogezegd facebook account van mij is.

Ten tweede heb ik het laatste facebook artikel op 05/11 gewist van het FoundIT facebook pagina en heb dhr. Vanschoor hierover ingelicht via Twitter.

Ten derde is er sprake van creditfraude bij Hostdeal ik beticht enkel en alleen dhr. Vanschoor van oplichting.

EN als laatste ik beticht hierbij enkel maar dhr. Vanschoor. Zowel U, als de vennoten heb ik in geen enkele publieke berichtgeving vermeld. Ik ben zelfs zo vriendelijke geweest om de echtgenote van dhr. Vanschoor niet bij naam te noemen betreffende privacy wetgeving. Dus ik richt dit naar dhr. Vanschoor CEO van FountIT .

Gezien ik nu genoeg de aandacht op mij heb gevestigd kijk ik uit naar het aangetekend schrijven.
En wacht verder af om meer info te krijgen.

Joey Vanschoor, 8 november 2015 8:30 pm

@Karel,

Indien u ging afwachten tot het volgende artikel van ISPam, ging u duidelijkheid ontvangen omtrent die creditcard fraude.
U zal dan ook tezien krijgen dat de creditcardstorno's via Paypal verliepen en dat dit maar van 1 klant kwam, waardoor Hostdeal financiëel die schade niet meer kon rechttrekken.
Er is nooit sprake geweest dat Hostdeal creditcardfraude had gedaan.

Bedankt voor de publieke betichting hieromtrent.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.